Sekretessmeddelande – appen Smart Shaver med personlig plan


Det här sekretessmeddelandet ändrades senast 2017-06-28.

Appen Smart Shaver använder personuppgifter som samlas in eller behandlas av Philips Smart Shaver 7000-enheter (”enheter”) och mobilappen Smart Shaver (”appen”).
Den här sekretesspolicyn gäller för personuppgifter som samlas in av enheterna och appen, vilka styrs av eller är under överinseende av Philips Consumer Lifestyle B.V. eller någon av dess dotterbolag (”Philips”). Det här är ett meddelande om våra sekretessregler – det är inte ett kontrakt eller avtal.

Insamlade och använda data

account data

My Philips-kontodata

Vi samlar in data som du försett oss med direkt eller via din profil på sociala medier. Dessa data innefattar användarnamn, profilbild, namn, e-postadress, kön, födelsedatum/ålder, land, språk, senaste tweet, URL till profil, plats och lösenord.

 

Data som samlas in används för att skapa och hantera ditt MyPhilips-konto, kontot i den här appen och konton i andra Philips-appar. Ditt MyPhilips-konto används för att skicka ett välkomstmeddelande via e-post för att verifiera ditt användarnamn och lösenord, för att besvara dina frågor, för att skicka enbart tjänsterelaterade meddelanden eller för att skicka direkt marknadsföring om du har registrerat dig för det. Vi lägger även till din Philips-produkt eller -tjänst till ditt MyPhilips-konto när du ansluter din app eller enhet till internet. Du kan även använda ditt MyPhilips-konto för att beställa en produkt eller tjänst från Philips, delta i en reklamkampanj eller ett spel, delta i en aktivitet i sociala medier i samband med en Philips-kampanj (till exempel genom att klicka på ”gilla” eller ”dela”) och delta i produkttester eller undersökningr.

Visa flerVisa färre
Data filled in by you

Uppgifter som du anger

Detta omfattar foton av hud eller ansikte, hudvårds- och rakningsrutiner, hudmätvärden, funderingar och besvär gällande hud och rakning, information om din hudrengöringsrutin, svar på frågeformulär samt fysiska attribut som ansiktsform, hårfärg, hårväxt, skäggtyp och hudtyp.

 

Data som samlas in används för att förse dig med personliga rutiner för hudrengöring och rakning, personliga coachningsprogram för hud eller rakning, stil- och rakningstips samt för att ge personlig rådgivning om den bästa skäggstylingen och för att ge raknings- och stylingtips. Vi gör detta genom att skicka e-post, push-meddelanden, innehåll i appen och meddelanden i appen. Vi ger dig även personliga enhetsinställningar.

Visa flerVisa färre
Devices data

Enhetsdata

Om du använder Smart Shaver registrerar enheten din användning, t.ex. tid, hastighetsinställningar, batterinivå och förlopp vad gäller rakning, trimning och borstning och strömmar detta till appen. Den här informationen omfattar även det unika användarenhetsnumret och sessions- och användningsdata, som är information om din användning av enheterna. Om du använder hudanalyssensorn (för din iPhone) tar telefonen en detaljerad bild av din hud och skickar den till appen. Det här fotot sparas i din iPhone.

 

 • Data som samlas in används för att anpassa enhetsinställningar, ge dig kunskap om dina hud- och rakningsrutiner och tillhandahålla personliga coachningsprogram för hud eller rakning.

 

Alla enheter du använder tillhandahåller information om hur enheterna används.

Visa flerVisa färre
Cookies

Cookies

Appen använder cookies eller liknande teknik. Dessa data innehåller unika användarenhetsnummer, IP-adressen till din mobila enhet, vilken typ av mobil webbläsare eller operativsystem du använder, sessions- och användningsdata, som är information om din användning av appen.

 

De typer av cookies som används är:

 

 • Cookies som krävs
  Cookies säkerställer att appen fungerar som den ska.
 • Analytiska cookies
  Cookies används för att analysera appanvändning så att vi kan mäta och förbättra appens prestanda.
 • Riktade reklam-cookies
  Cookies används för att skräddarsy reklamen efter intressen, både inom och utanför Philips-apparna.

 

 • Informationen kan användas för att identifiera vilka delar av appen du är intresserad av, för att spåra din användning av appen, för att förbättra din upplevelse av appen eller dela innehåll från sociala medier. Dessutom använder vi också cookies för att se till att appen fungerar som den ska.
 • Den insamlade informationen används för att förse dig med appens funktioner.
 • Insamlade data ger också information om hur du använder och besöker appen och enheterna.
 • Om du vill ha mer information om cookies från sociala medier och möjliga data som de samlar in läser du de sekretessmeddelanden som ges av de sociala medierna själva. Här nedan har vi listat sekretessmeddelanden för de sociala medier som används mest av Philips:

 

Facebook

Google+

Twitter

Pinterest

LinkedIn

YouTube

Instagram

Vine

Visa flerVisa färre
Location data

Platsdata

När du tillåter åtkomst till dina platsdata samlar vi in den geografiska platsen för din mobila enhet.

 

 • Data som samlas in används för att tillhandahålla information om lokalt väder och luftföroreningar och för att ge dig en personligt anpassad hudrutin.
 • När du använder funktionen ”Hitta Philips nära dig” på supportsidan uppmanas du att dela platsinformation med Philips. Baserat på din platsinformation hänvisas du till en butik i närheten eller till information om kundtjänsten för ditt land.
Visa flerVisa färre
Combined data

Kombinerade data

Informationen innehåller kontodata, data som fylls i av dig, enhetsdata, cookies, platsdata och data som Philips får från dina interaktioner med Philips, som omfattar:

 

 • Data om dina interaktioner och användning av Philips digitala kanaler, som sociala medier, webbplatser, e-post, appar och anslutna produkter. Denna information kan innefatta: IP-adress, cookies, enhetsinformation, meddelanden som du kan klicka i, adressuppgifter och webbplatser du besöker, osv.
 • Kombinerade data som samlas in används för att förse dig med tjänster i Smart Shaver-appen, som personliga rutiner för hudrengöring och rakning, personliga coachningsprogram för hud eller rakning, stil- och rakningstips samt för att ge personlig rådgivning om den bästa skäggstylingen och för att ge raknings- och stylingtips.
 • Om du väljer att ta emot marknadsinformation – utifrån dina preferenser och vanor – om Philips-produkter, tjänster, evenemang och kampanjer kan vi kontakta dig via e-post, telefon och andra digitala kanaler, som mobilappar och sociala medier. För att kunna skräddarsy informationen efter dina preferenser och vanor och förse dig med ett material som är bäst anpassat för dig, kan vi analysera och kombinera dina personuppgifter.
 • Vi använder denna information för att förbättra innehållet, funktionaliteten och användbarheten hos appen, enheterna och våra produkter och tjänster och för att utveckla nya produkter och tjänster.
 • Vi kan komma att kombinera informationen som samlas in från dig och dela den med andra bolag i Philips-koncernen och med tredje part.
Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.
Visa flerVisa färre
Third parties
Godkännanden
Appen kan begära ditt godkännande för att få tillgång till dina sensorer (t.ex. kamera, Wi-Fi, Bluetooth) eller annan information (t.ex. foton, kalender, kontakter) på din mobilenhet.

 

 • Vi använder endast sådan information när det behövs för att kunna tillhandahålla tjänsterna i appen och endast efter att du har gett ditt godkännande. 
 • Ibland är godkännandet ett tekniskt krav i din mobilenhets operativsystem. I sådana fall kan appen be om ditt godkännande för att få tillgång till sådana sensorer eller data, men vi samlar inte in sådana uppgifter om det inte är så att det krävs för att kunna tillhandahålla apptjänsten och endast efter att du gett ditt godkännande.

 

Så här hanterar vi dina data och din sekretess

 

Delning

Philips kan använda tredje part för att tillhandahålla tjänster för följande:

 

IT-leverantörer

De här leverantörerna levererar nödvändig maskinvara, programvara, nätverk, lagring, transaktionstjänster och/eller liknande teknik som krävs för att kunna köra appen eller de tjänster som tillhandahålls.

 

Molnleverantörer

Dessa leverantörer tillhandahåller datalagringstjänster. Philips arbetar för att lagra personliga uppgifter i din region, med molntjänster i Europa, USA, Latinamerika, Tokyo, Sydney och Kina.

 

Philips kräver att de här tjänsteleverantörerna tillhandahåller en jämförbar skyddsnivå för personuppgifter som den som Philips tillhandahåller, bearbetar dem endast för de ändamål som nämns ovan samt har åtkomst till den minsta mängd data som krävs för att leverera en viss tjänst. 

 

Om Philips låter en tredje part överföra dina personuppgifter utanför ditt geografiska område vidtar vi åtgärder för att skydda dina sekretessrättigheter genom användning av kontrakt eller andra hjälpmedel som ger en jämförbar skyddsnivå medan information bearbetas av tredje part.

 

Philips lämnar ut personuppgifter endast enligt denna sekretesspolicy och/eller när det krävs enligt lag.

 

Philips säljer ibland en verksamhet eller en del av en verksamhet till ett annat företag. En sådan ägandeöverlåtelse kan omfatta överföringen av dina personuppgifter, som direkt berörs av den verksamheten, till det köpande företaget.

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo, or Sydney and China.

 
Spacer
 

Smart Shaver App service Providers

These providers deliver specific services for Smart Shaver App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo, or Sydney and China.

 
Spacer
 

Smart Shaver App service Providers

These providers deliver specific services for Smart Shaver App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo, or Sydney and China.

 
Spacer
 

Smart Shaver App service Providers

These providers deliver specific services for Smart Shaver App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo, or Sydney and China.

 
Spacer
 

Smart Shaver App service Providers

These providers deliver specific services for Smart Shaver App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo, or Sydney and China.

 
Spacer
 

Smart Shaver App service Providers

These providers deliver specific services for Smart Shaver App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo, or Sydney and China.

 
Spacer
 

Smart Shaver App service Providers

These providers deliver specific services for Smart Shaver App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

Smart Shaver App service Providers

These providers deliver specific services for Smart Shaver App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Smart Shaver App service Providers

These providers deliver specific services for Smart Shaver App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Visa flerVisa färre
Choices and rights

Alternativ och rättigheter

Skicka ett e-postmeddelande till privacy@philips.com i syfte att använda dina följande alternativ och rättigheter:

 

 • Åtkomst
  Du kan när som helst begära åtkomst till dina personuppgifter.
 • Begära korrigering
  Du kan när som helst begära korrigering av dina personuppgifter.
 • Föremål
  Du kan när som helst invända mot bearbetning av dina personuppgifter genom att klicka på knappen Avsluta prenumeration i våra e-postmeddelanden.
 • Frågor eller klagomål
  Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor, klagomål, frågor eller förslag.  Du har även rätt att framföra ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.
 • Tillbakatagande av medgivande
  Du kan enkelt återkalla ditt medgivande (om du till exempel vill sluta med våra marknadsföringstjänster, genom att använda "Avsluta prenumeration" som finns längst ned i varje e-postmeddelande vi skickar till dig).
 • Radera
  Om du har angett några personuppgifter kan du när som helst begära att de ska tas bort.

 

Observera att om du använder (vissa av) dina valmöjligheter och rättigheter kan du kanske inte längre använda några av våra produkter och tjänster.

Visa flerVisa färre
We protect your personal data
Vi skyddar dina personliga uppgifter

Vi tar vårt ansvar för att skydda de personuppgifter du lämnar till Philips mot förlust, missbruk eller otillåten åtkomst på största allvar. Philips tillämpar flera olika säkerhetstekniker och organisatoriska procedurer för att skydda dina uppgifter. Vi använder t.ex. åtkomstkontroller, brandväggar och säkra protokoll.

Visa flerVisa färre
Special information for parents
Särskild information till föräldrar

Appen Smart Shaver riktar sig i allmänhet inte till barn under 16 år men Philips policy är att följa lagen när det krävs samtycke från förälder eller vårdnadshavare innan vi samlar in, använder eller lämnar ut information om barn.

 

Om du som förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att ditt barn som är under 16 år har försett oss med sina personuppgifter kan du kontakta oss på privacy@philips.com. Om vi upptäcker att ett barn under 16 år har gett oss personliga uppgifter kommer vi att ta bort sådana data från våra filer.

Visa flerVisa färre
Changes to the privacy notice
Lokal specifik information: Dina sekretessrättigheter i Kalifornien (endast USA)

California Civil Code Section 1798.83 möjliggör att våra kunder som bor Kalifornien får begära och från oss en gång om året få kostnadsfri information om personuppgifter (i förekommande fall) som vi har lämnat ut till tredje part i marknadsföringssyfte under föregående kalenderår. Om så är tillämpligt ska den här informationen innehålla en förteckning över kategorier av personuppgifter som lämnades ut samt namn och adress gällande varje tredje part som vi lämnade ut information till under närmast föregående kalenderår. Om du är bosatt i Kalifornien och vill lämna in en sådan begäran kan du gå till vår sekretesswebbplats:
https://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

Visa flerVisa färre
Changes to the privacy notice
Förändringar i det här sekretessmeddelandet

De tjänster som Philips tillhandahåller kan ändras när som helst utan att du meddelas i förväg. Av det skälet förbehåller vi oss rätten att ändra eller utöka det här sekretessmeddelandet från gång till gång.

 

Vi rekommenderar dig att återkomma med jämna mellanrum och läsa den senaste versionen.

 

Den nya sekretesspolicyn träder i kraft när den tillkännages. Om du inte godkänner den reviderade versionen bör du ändra dina inställningar eller överväga att sluta använda appen. Om du fortsätter att använda våra tjänster efter att ändringarna har trätt i kraft godkänner du att du har fått information om den reviderade versionen av sekretesspolicyn.

Visa flerVisa färre
Contact

Kontakta oss

Du kan kontakta oss på: privacy@philips.com.