topbanner banner image

Philips GroomTribe-app

Sekretessmeddelande

Sekretessmeddelandet uppdaterades senast den 28 februari 2023.

Philips GroomTribe-appen (”app”) ger dig personligt anpassade hudrengörings- och raktjänster; personligt anpassade hudrådgivnings- eller rakningsprogram; stil- och rakningsråd; personligt anpassade råd om bästa skäggstilar; raknings- och stylingtips och andra tjänster (”tjänster”). Appen använder personuppgifter som samlats in eller behandlats via appen, inklusive personuppgifter som behandlats av en kvalificerad elektrisk Philips-rakapparat som du bestämmer dig för att para ihop med Appen (”enhet”).

Syftet med det här sekretessmeddelandet är att göra det enklare för dig att förstå de sekretessregler som gäller för användandet av våra tjänster, inklusive vilken information och vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem samt dina enskilda rättigheter. Det här sekretessmeddelandet gäller personuppgifter som samlas in eller behandlas av appen, som regleras av eller kontrolleras av Philips Consumer Lifestyle B.V. eller något av dess dotterbolag (”Philips”, ”vår”, ”vi” eller ”oss”).

 

Läs även vårt cookie-meddelande och våra användningsvillkor, som beskriver de villkor som gäller för användandet av våra tjänster.

Vilka personuppgifter samlas in och för vilka syften?

 

Vi tar emot och samlar in information och personuppgifter, som beskrivs i detalj nedan, när vi tillhandahåller våra tjänster, inklusive när du använder dig av, hämtar, installerar enheter eller appen eller använder våra tjänster. Vi kan använda personuppgifterna för att utföra de tjänster du önskar som en kontraktsenlig nödvändighet, för att driva, tillhandahålla, förbättra, anpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster utifrån vårt lagliga intresse, eller för att uppfylla en laglig skyldighet som vi kan vara ålagda att följa. Vi kopplar dina personuppgifter till unika identifierare. Om du inte vill att vi samlar in och behandlar dina personuppgifter kan du inte använda tjänsterna.

Koffer2 Image

Känsliga personuppgifter

Innan vi samlar in känsliga personuppgifter informerar vi dig om det och ber om ditt uttryckliga godkännande i enlighet med artikel 9.2.(a) i förordning (EU) 2016/679. Dessa uppgifter kan omfatta:

 

 • Ett foto av din hud eller ditt ansikte; fysiska attribut som ansiktsform, hårfärg och hårväxt;
 • Rakapparatens information och hudvårdsrutin (inklusive rakapparatens serienummer och modell, användning av CleanPod-vätska, frekvens och varaktighet, sessions- och användningsdata, tid, hastighetsinställningar, batterinivå och framsteg för rakning, trimning och borstning);
 • Huddata (färg och typ); hudanalysvärden, hud- och rakningsproblem; information om din hudrengöringsrutin; skäggdata (typ, hårväxt);
 • Information om livsstil och välmående (rutin, sömn, stress och miljö);
 • Frågeformulärssvar.

 

Vi använder dessa uppgifter för att tillhandahålla våra tjänster, inklusive att tillhandahålla personligt anpassade stil- och rakningsråd. Vi gör detta genom att skicka e-post, push-meddelanden, innehåll i appen och meddelanden i appen. Vi ger dig även personliga enhetsinställningar.

 

Om du inte samtycker kommer dessa uppgifter att finnas kvar på din mobila enhet där Philips inte kan se dem. Om du använder SkinAnalyst Sensor (för din iPhone) tar din iPhone en detaljerad bild av din hud och skickar den till appen. Det här fotot sparas i din iPhone.

 

På enheter som har stöd för det använder appen TrueDepth-kameran för att möjliggöra ansiktsspårningsfunktioner. Den här appen använder ansiktsspårning för att förhandsgranska olika skäggstilar i ansiktet. Information från TrueDepth-kameran används i realtid – vi lagrar inte den här informationen på våra servrar och delar den inte med tredje part.

 

Förutom det som anges ovan ber vi dig att inte skicka eller lämna ut några känsliga personuppgifter (t.ex. personnummer, information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller andra trosuppfattningar, hälsa, sexliv eller sexuell läggning, biometriska eller genetiska kännetecken, straffregister eller fackföreningsmedlemskap) till oss i eller via appen eller på annat sätt.

 

Kontodata

Vi samlar in dina personuppgifter när du skapar ett konto. Du kan logga in på appen med ett MyPhilips-konto eller via din profil i sociala medier, inklusive ditt Apple-konto.

 

 • De personuppgifter vi samlar in kan omfatta ditt namn, din e-postadress, ditt land, ditt språk och ditt lösenord. Vi behandlar även information om din appanvändning, inklusive din sessions-, inloggnings- och autentiseringsinformation, vilken vi använder för att hantera ditt konto.
 • Om du loggar in via sociala medier samlar vi bl.a. in din grundläggande offentliga profil (t.ex. fullständigt/kort namn, profilbild, identifierare, kön, profil-URL, födelsedag, hemsida och plats) och din e-postadress, som vi använder i autentiseringssyfte. I det här fallet kan din sociala medier-leverantör komma att samla in information om det faktum att du använder appen och loggar in med ditt konto på sociala medier. Läs igenom sociala medier-leverantörens sekretessmeddelande (t.ex. Facebook, Google, Apple) för att ta reda på mer om deras sekretessregler, inklusive vilken typ av personuppgifter de samlar in, och hur de använder, bearbetar och skyddar dem.
 • Vi använder dina kontouppgifter för att skapa och hantera ditt konto och tillhandahålla anpassade tjänster. Du kan använda ditt konto för att logga in i appen på ett säkert sätt. Om du skapar ett MyPhilips-konto för att logga in på appen, skickar vi ett välkomstmeddelande via e-post för att verifiera ditt användarnamn och lösenord, för att kommunicera med dig när du har frågor, för att skicka enbart tjänsterelaterade meddelanden till dig eller för att skicka direktmarknadsföring om du har registrerat dig för det. Du kan även använda ditt MyPhilips-konto för att beställa en produkt eller tjänst från Philips, delta i en reklamkampanj eller ett spel, delta i en aktivitet i sociala medier i samband med en Philips-kampanj (till exempel genom att klicka på ”gilla” eller ”dela”) och delta i produkttester eller enkäter.

 

Eftersom vi använder dina kontodata för att tillhandahålla tjänsterna anser vi att denna behandling är nödvändig för att fullfölja ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1.(b) i förordning (EU) 2016/679.

Visa flerVisa färre

Cookies Image

Cookies och analyser

Vi använder cookies, taggar och liknande teknik (”cookies”) för att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå och anpassa våra tjänster. Cookies gör det möjligt för oss att identifiera din mobilenhet och samla in information och dina personuppgifter, inklusive ditt unika användarenhetsnummer, din mobilenhets IP-adress, vilken typ av mobil webbläsare eller operativsystem du använder, sessions- och användningsdata och tjänsterelaterad prestandainformation, som är information om din användning av appen. Vi kan även visa dig landsspecifikt innehåll (inklusive information på ditt lokala språk), baserat på din mobila enhets IP-adress och SIM-kortsleverantörsinformation.

 

När du samtycker till att dela dina appdata för att hjälpa till att förbättra appen och få personligt anpassade tjänster samlar vi in och behandlar dina appanvändningsdata enligt nedan. För att göra det kan vi komma att använda flera tjänstleverantörer som behandlar dina appdata å våra vägnar och enligt våra instruktioner. Våra tjänstleverantörer använder cookies för att hjälpa oss att samla in din information:

 

 • Adobe Analytics (en analystjänst)
 • Adjust (en analystjänst)
 • Apptentive (en feedback- och kommunikationstjänst)
 • Branch Metrics (en tjänst som analyserar användarens åtkomst och              användning)
 • Google Firebase (en tjänst som förbättrar appens prestanda)

 

Du kan tacka nej till insamlingen av cookiedata i appen när som helst.

 

För mer information om användningen av cookies i den här appen kan du läsa vårt cookie-meddelande, som du hittar i sekretessinställningen i appen. Observera att för att ge dig en mer personligt anpassad upplevelse kan vi komma att behandla dina analysdata för att visa dig rätt innehåll och skicka dig rekommendationer i appmeddelanden och push-meddelanden. Vi använder även din cookie- och analysinformation för att ställa frågor till dig eller bjuda in dig att delta i undersökningar eller forskningsprojekt. När du bestämmer dig för att delta behandlar vi dina kontoinloggningsuppgifter, svar, åsikter och upplevelser. Vi använder dina personuppgifter och din information till att förbättra tjänsterna och utveckla nya produkter för dig inom grooming för män. Observera att vi endast behandlar din analysinformation efter att du har givit ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1.(a) i förordning (EU) 2016/679.

Visa flerVisa färre

Uppgifter som du anger

Betygs- och recensionsdata

Om du skriver en recension i appbutikerna granskar och behandlar vi dina kommentarer i produktförbättringssyfte. Såvida inte du kräver att vi gör det länkar vi inte den här informationen till dina kontoinloggningsuppgifter eller annan information vi har från dig. Vi kan endast se ditt appbutikanvändarnamn och dina kommentarer. I det här fallet anser vi att behandlingen av dina kundsupportdata är baserade på Philips legitima intresse och lagenlig enligt artikel 6.1.(f) i förordning (EU) 2016/679. Om du behöver kundsupport vägleder vi dig genom vår kundsupportprocess i enlighet med avsnittet Kundsupport längre ned.

Placeholder Image

Kundsupportdata

När du behöver kundsupport kan du förse oss med information om din användning av våra tjänster, inklusive din interaktion med Philips, och hur vi kan kontakta dig för att ge dig den support du behöver. Vi driver och tillhandahåller våra tjänster, vilket även innefattar att tillhandahålla kundsupport och förbättra, fixa och anpassa våra tjänster. Vi använder även din information för att svara dig när du kontaktar oss. Vi betraktar behandlingen av dina kundsupportdata som nödvändig för fullgörande av ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1.(b) i förordning (EU) 2016/679. I vissa fall anser vi att behandlingen av dina kundsupportdata är baserad på Philips legitima intresse och lagenlig enligt artikel 6.1.(f) i förordning (EU) 2016/679.

Kombinerade data

Kombinerade data

Vi kan kombinera dina personuppgifter, t.ex. kontouppgifter, cookies osv. med information som samlas in under din interaktion och användning av Philips digitala kanaler som sociala medier, webbplatser, e-postmeddelanden, appar och anslutna produkter, IP-adress, cookies, enhetsinformation, kommunikation du klickar eller trycker på, platsinformation och webbplatser som du besöker.


Vi kan analysera dina kombinerade data för att tillhandahålla dig med tjänster som personligt anpassad hudrengörings- och rakningsrutin, personliga hudrådgivnings- eller rakningsprogram, stil- och rakningsråd, personligt anpassade råd om bästa skäggstilar, raknings- och stylingtips och för att hjälpa oss att förbättra appens, enhetens och tjänsternas innehåll, funktionalitet och användbarhet samt för att utveckla nya produkter och tjänster inom grooming för män. I det här fallet anser vi att behandlingen av dina kombinerade uppgifter är baserade på Philips legitima intresse och lagenlig enligt artikel 6.1.(f) i förordning (EU) 2016/679.

 

Om du samtycker till att ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer som kan vara relevanta för dig utifrån dina preferenser och ditt beteende online, kan vi skicka dig marknadsföringsmeddelanden och erbjudanden via e-post, telefon och andra digitala kanaler, som exempelvis mobilappar och sociala medier. För att kunna skräddarsy informationen efter dina preferenser och vanor och ge dig en mer relevant och personanpassad upplevelse kan vi analysera dina kombinerade uppgifter. Du kan avanmäla dig och sluta prenumerera på sådana meddelanden när som helst.

Om du väljer att ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer som kan vara relevanta för dig utifrån dina preferenser och ditt beteende online, kan vi skicka dig marknadsföringsmeddelanden och erbjudanden via e-post, telefon och andra digitala kanaler, som exempelvis mobilappar och sociala medier. För att kunna anpassa kommunikationen efter dina preferenser och ditt beteende och ge dig en mer relevant och personanpassad upplevelse kan vi analysera och sammanställa dina personuppgifter. Du kan avanmäla dig och sluta prenumerera på sådana meddelanden när som helst.Data om dina interaktioner och din användning av Philips digitala kanaler, som sociala medier, webbplatser, e-post, appar och anslutna produkter. Dessa data kan inkludera: IP-adress. cookies, enhetsinformation, meddelanden som du kan klicka i, adressuppgifter och webbplatser du besöker.
Visa flerVisa färre

Tredje part

Godkännanden
Appen kan be dig om tillåtelse att få åtkomst till din mobila enhets lagringsmöjligheter, sensorer eller andra funktioner (till exempel foton, kalender, kontakter, kamera, Wi-Fi, geolokalisering och Bluetooth). Vi kräver åtkomst där det är strikt nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna enligt vad som anges nedan.

 

 • Bluetooth och Wi-Fi. Appen kräver Wi-Fi-anslutning för att ansluta till internet. Appen behöver även Bluetooth/Wi-Fi för att ansluta din/dina enhet/enheter till appen. Du kan när som helst blockera Bluetooth-/Wi-Fi-anslutningen via inställningarna på din mobila enhet.

 

 • Plats. För vissa enhetsmodeller kräver Android-operativsystem en grov geolokalisering för att ansluta till enheten. iOS-operativsystem kräver också geolokalisering för att identifiera när appen och enheten är i närheten. Philips behandlar dock inte sådana uppgifter på något sätt. Uppgifterna lagras i din mobila enhet, där Philips inte har åtkomst till dem. Du kan när som helst blockera insamlingen av geolokalisering via inställningarna i din mobila enhet.

 

 • Filer. Appen kräver åtkomst till den mobila enhetens filer för att lagra språkkonfigurationerna och andra filer som appen använder för att fungera (till exempel manualer, grafik, mediefiler och andra stora programresurser). Om du tar bort appen tas filerna bort från den mobila enheten.

 

 • Foton och media. Om du lägger till en profilbild i din profil måste appen få ditt godkännande för att få åtkomst till din mobila enhets kamera eller fotogalleri. Android-operativsystem kan begära behörighet för videor, men appen kommer endast att använda behörigheten för att tillåta att du laddar upp din bild.

 

 • Ibland är ett godkännande ett tekniskt krav i den mobila enhetens operativsystem. I sådana fall kan appen be om ditt godkännande för att få tillgång till en viss sensor eller vissa uppgifter, men vi samlar inte in sådana uppgifter såvida inte det krävs för att tillhandahålla tjänsterna.

 

Med vilka delar vi dina personuppgifter?

Philips kan lämna ut dina personuppgifter till utomstående tjänsteleverantörer, affärspartners eller annan tredje part i enlighet med den här sekretesspolicyn eller tillämpliga lagar.

 

Tjänsteleverantörer

Vi samarbetar med utomstående tjänsteleverantörer från som hjälper oss att driva, tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster.

 

Vi kan dela dina personuppgifter med följande tjänsteleverantörer:

 

 • IT- och molntjänstleverantörer. De här tjänsteleverantörerna levererar nödvändig maskinvara, programvara, nätverk, lagring, transaktionstjänster eller liknande teknik som krävs för att kunna köra appen eller tillhandahålla tjänsterna.

 

Philips kräver att deras tjänsteleverantörer tillhandahåller en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter som liknar den nivå vi själva tillhandahåller. Vi kräver att våra leverantörer behandlar dina personuppgifter helt i enlighet med våra anvisningar och endast för de specifika syften som nämns ovan, att de har tillgång till den minsta mängden data de behöver för att leverera en viss tjänst och att de skyddar dina personuppgifter.

 

Annan tredje part

Philips kan även samarbeta med tredje part som behandlar dina personuppgifter för egna syften. Om Philips delar personuppgifter med tredje part som använder dina personuppgifter för egna syften kommer Philips se till att du informeras om det eller se till att få ditt godkännande i enlighet med tillämpliga lagar innan vi delar dina personuppgifter. I så fall ska du läsa deras sekretessmeddelanden noggrant där de informerar om sina sekretessregler, inklusive vilken typ av personuppgifter de samlar in och hur de använder, bearbetar och skyddar dem.

 

Philips säljer ibland en verksamhet eller en del av en verksamhet till ett annat företag. En sådan ägandeöverlåtelse kan omfatta överföringen av dina personuppgifter, som direkt berörs av den verksamheten, till det köpande företaget. Alla våra rättigheter och skyldigheter enligt vår sekretesspolicy kan fritt överföras av Philips till något av våra dotterbolag, i samband med sammanslagning, förvärv, ombildning eller försäljning av tillgångar, eller genom tillämpning av lagar eller något annat, och vi kan komma att överföra dina personuppgifter till något av våra dotterbolag, efterträdare eller nya ägare.

 

På din begäran kan vi komma att dela dina personuppgifter med följande tredje part: Amazon (om Amazon DRS är tillgängligt i ditt land – se ytterligare information nedan). De här tredje parterna kan tillhandahålla dig sina egna tjänster. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med dessa tredje parter på din begäran eller i enlighet med tillämpliga lagar.

 

Observera att när du loggar in på appen via Facebook SDK gör du det möjligt för Facebook att samla in följande information via SDK:n:

 

 • Apphändelser: Detta omfattar allmänna apphändelser (till exempel appinstallation, appstart) och annan standardloggning för produktmått (till exempel SDK-laddning och SDK-prestanda).
 • Konfigurationsdata: När en användare har loggat in gör SDK regelbundna bakgrundsförfrågningar för att hantera åtkomsttoken automatiskt.
 • Felinformation: SDK hämtar in felinformation, inklusive vid initiering av SDK, som kan inkludera ett användar-ID för personer som är inloggade på Facebook.
 • Korttidsdata: SDK mäter viss användaraktivitet i syfte att hantera bedrägerier och missbruk. Dessa uppgifter behålls endast under en mycket kort period för dem som inte är inloggade på Facebook.

 

Facebook kan även samla in analysdata om din användning av SDK:n, information om namnet på appen du använder, datum när du auktoriserade inloggningen och eventuell URL kopplad till din inloggning. Du kan ta reda på mer om hur Facebook använder din information genom att läsa Facebooks datapolicy. Observera att Facebook-inloggningsfunktionen är helt valfri. Du kan alltid logga in med ditt MyPhilips-konto.

 

Amazon Alexa/Amazon Dash Replenishment Services (DRS)

Med Philips skill för rakapparatsrengöringspatroner (”skill”) kan du ansluta ditt Philips-konto till ditt Amazon-konto och få Amazon Dash Replenishment Services (DRS), en tjänst som tillhandahålls av Amazon.

 

När du ansluter dina konton vidtar Philips och Amazon oberoende tekniska åtgärder för att bekräfta din identitet. Philips delar kontoidentifierare, men delar inte dina kontoinloggningsuppgifter, inklusive namn eller e-postadress, med Amazon. Vi samlar heller inte in, behandlar eller delar någon röstinformation med Amazon.

 

Om du aktiverar DRS kommer Philips att tillåta att du delar din rakapparats information med Amazon (rakapparatens serienummer och modell) samt daglig sammanlagd användning av CleanPod-vätska så att Amazon automatiskt kan beställa rengöringspatroner till din Philips-rakapparat åt dig. Du kan när som helst pausa, ändra eller avbryta en beställning via Amazon.

 

Du är införstådd med att din rakningsinformation är liktydig med personuppgifter. Du är även införstådd med att Amazon tillhandahåller sina egna tjänster till dig och genom att ge ditt samtycke instruerar du oss att dela dina personuppgifter med Amazon. Amazon kan behandla dina personuppgifter i länder utanför ditt hemland som eventuellt inte tillhandahåller tillräckligt skydd av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande genom att inaktivera skillen. Läs Amazons sekretessmeddelande och användningsvillkor för ytterligare information.

 

Överföring mellan länder

Dina personuppgifter kan lagras och bearbetas i ett land där vi har anläggningar eller där vi har tjänsteleverantörer. Genom att använda tjänsterna bekräftar du (en eventuell) överföring av information till länder utanför ditt hemland, som kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från dem i ditt land. Under vissa omständigheter kan domstolar, brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller säkerhetsmyndigheter i de andra länderna ha rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

 

Om du befinner dig i EES kan dina personuppgifter överföras till våra dotterbolag eller tjänsteleverantörer i länder utanför EES som Europeiska kommissionen bedömer har en tillräcklig nivå av dataskydd enligt EES-standard (en fullständig lista över länderna finns här).

 

För överföringar från EES till länder som av Europeiska kommissionen inte anses ha tillräckligt dataskydd, som USA, har vi infört lämpliga åtgärder, till exempel våra Bindande företagsregler för kund-, leverantörs- och affärspartnerdata och/eller standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen för att skydda dina personuppgifter. Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att följa länken ovan eller genom att kontakta oss här.

 

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det behövs eller är tillåtet med tanke på de syften uppgifterna samlats in för. De kriterier vi använder för att fastställa lagringstider är (i) hur länge du använder appen och tjänsterna; (ii) om det finns lagliga skyldigheter som vi är bundna att följa eller (iii) om lagringen är lämplig med tanke på vårt rättsliga läge (t.ex. med hänsyn till gällande lagar om tidsfrister, rättstvister och tillsynsutredningar).

 

IT-leverantörer

De här leverantörerna levererar nödvändig maskinvara, programvara, nätverk, lagring, transaktionstjänster och/eller liknande teknik som krävs för att kunna köra appen eller de tjänster som tillhandahålls.

 
Spacer
 

Molnleverantörer

De här leverantörerna levererar datalagringstjänster. Philips arbetar för att lagra dina personuppgifter i din region, med molntjänster i Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

Master-tjänsteleverantörer

Dessa leverantörer levererar specifika tjänster för Master som calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Betalning

De här leverantörerna hanterar ekonomisk information som gäller online purchases, your program fee.

IT-leverantörer

De här leverantörerna levererar nödvändig maskinvara, programvara, nätverk, lagring, transaktionstjänster och/eller liknande teknik som krävs för att kunna köra appen eller de tjänster som tillhandahålls.

 
Spacer
 

Molnleverantörer

De här leverantörerna levererar datalagringstjänster. Philips arbetar för att lagra dina personuppgifter i din region, med molntjänster i Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

Master-tjänsteleverantörer

Dessa leverantörer levererar specifika tjänster för Master som calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Betalning

De här leverantörerna hanterar ekonomisk information som gäller online purchases, your program fee.

IT-leverantörer

De här leverantörerna levererar nödvändig maskinvara, programvara, nätverk, lagring, transaktionstjänster och/eller liknande teknik som krävs för att kunna köra appen eller de tjänster som tillhandahålls.

 
Spacer
 

Molnleverantörer

De här leverantörerna levererar datalagringstjänster. Philips arbetar för att lagra dina personuppgifter i din region, med molntjänster i Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

Master-tjänsteleverantörer

Dessa leverantörer levererar specifika tjänster för Master som calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Betalning

De här leverantörerna hanterar ekonomisk information som gäller online purchases, your program fee.

IT-leverantörer

De här leverantörerna levererar nödvändig maskinvara, programvara, nätverk, lagring, transaktionstjänster och/eller liknande teknik som krävs för att kunna köra appen eller de tjänster som tillhandahålls.

 
Spacer
 

Molnleverantörer

De här leverantörerna levererar datalagringstjänster. Philips arbetar för att lagra dina personuppgifter i din region, med molntjänster i Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

Master-tjänsteleverantörer

Dessa leverantörer levererar specifika tjänster för Master som calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Betalning

De här leverantörerna hanterar ekonomisk information som gäller online purchases, your program fee.

IT-leverantörer

De här leverantörerna levererar nödvändig maskinvara, programvara, nätverk, lagring, transaktionstjänster och/eller liknande teknik som krävs för att kunna köra appen eller de tjänster som tillhandahålls.

 
Spacer
 

Molnleverantörer

De här leverantörerna levererar datalagringstjänster. Philips arbetar för att lagra dina personuppgifter i din region, med molntjänster i Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

Master-tjänsteleverantörer

Dessa leverantörer levererar specifika tjänster för Master som calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Betalning

De här leverantörerna hanterar ekonomisk information som gäller online purchases, your program fee.

IT-leverantörer

De här leverantörerna levererar nödvändig maskinvara, programvara, nätverk, lagring, transaktionstjänster och/eller liknande teknik som krävs för att kunna köra appen eller de tjänster som tillhandahålls.

 
Spacer
 

Molnleverantörer

De här leverantörerna levererar datalagringstjänster. Philips arbetar för att lagra dina personuppgifter i din region, med molntjänster i Europa, USA, Latinamerika, Tokyo eller Sydney och Kina.

 
Spacer
 

Master-tjänsteleverantörer

Dessa leverantörer levererar specifika tjänster för Master som calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Betalning

De här leverantörerna hanterar ekonomisk information som gäller online purchases, your program fee.

Master-tjänsteleverantörer

Dessa leverantörer levererar specifika tjänster för Master som calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Master-tjänsteleverantörer

Dessa leverantörer levererar specifika tjänster för Master som calculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Visa flerVisa färre

Alternativ och rättigheter

Dina valmöjligheter och rättigheter

Om du vill skicka en förfrågan om att få åtkomst till, korrigera, radera, begränsa eller invända mot behandlingen av personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss, eller om du vill skicka en förfrågan om att få en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att överföra dem till annat företag (i den mån du har rätt till flyttbara uppgifter enligt gällande lag) kan du kontakta oss här.


I din förfrågan bör du klargöra vilka personuppgifter du vill få tillgång till, korrigera, radera, begränsa eller invända mot användningen av. För att skydda dig behandlar vi bara förfrågningar gällande de personuppgifter som är förknippade med ditt konto, din e-postadress eller annan kontoinformation som du använder för att skicka din förfrågan och vi kan behöva bekräfta din identitet innan din begäran behandlas. Vi försöker uppfylla din förfrågan så snart som det rimligen är möjligt.

 

Observera att:

 

 • I de fall där vi behöver ha medgivande för att samla in eller behandla dina personuppgifter kan du när som helst dra tillbaka ditt medgivande utan att det påverkar hur behandlingen som baserades på ett medgivande hanterades innan du drog tillbaka medgivandet.
 • När vi bearbetar dina personuppgifter baserat på en rättslig skyldighet vi har, bland annat när du interagerar med oss för att utöva dina rättigheter, anser vi att den bearbetningen är lagenlig enligt artikel 6.1.(c) i förordning (EU) 2016/679.
 • I de fall där vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna fullfölja ett avtal och tillhandahålla tjänster, kan vi eventuellt inte tillhandahålla tjänsterna om vi inte får din information.
 • Vi kommer endast att behandla dina uppgifter för Philips berättigade intresse när vi har konkluderat att behandlingen inte gör intrång i dina sekretessrättigheter och -intressen.
 • Om du utnyttjar (vissa av) dina valmöjligheter och rättigheter kan du kanske inte använda våra tjänster längre, i sin helhet eller delvis.
Visa flerVisa färre

Vi skyddar dina personliga uppgifter

Vi skyddar dina personliga uppgifter

Vi tar vår skyldighet att skydda de uppgifter du anförtror Philips mot oavsiktlig eller obehörig ändring, förlust, missbruk, spridning eller åtkomst på allvar. Philips tillämpar flera olika säkerhetstekniker samt tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter. Vi använder oss därför av bland annat åtkomstkontroller, brandväggar och säkra protokoll.

Visa flerVisa färre

Särskild information till föräldrar

Särskild information till föräldrar

Även om tjänsterna inte är avsedda för barn har Philips som policy, i enlighet med gällande lag, att följa lagen vad gäller samtycke från förälder eller förmyndare innan vi samlar in, använder eller avslöjar barns personuppgifter. Vi strävar efter att skydda barnens behov av integritet och vi uppmuntrar starkt att föräldrar och vårdnadshavare tar en aktiv del i sina barns aktiviteter och intressen online.

 

Om du som förälder eller vårdnadshavare blir medveten om att ditt barn har försett oss med sina personuppgifter utan ditt medgivande kan du kontakta oss här. Om vi upptäcker att ett barn har gett oss personuppgifter kommer vi att ta bort hans/hennes uppgifter från våra filer.

Visa flerVisa färre

Ändringar i sekretessmeddelandet

Förändringar i det här sekretessmeddelandet

Våra tjänster kan ändras emellanåt utan föregående meddelande. Av den anledningen förbehåller vi oss rätten att ändra eller uppdatera den här sekretesspolicyn från gång till gång. När vi uppdaterar den här sekretesspolicyn uppdaterar vi även datumet högst upp i sekretesspolicyn.

 

Vi uppmanar dig att regelbundet granska den senaste versionen av sekretesspolicyn.

 

Den nya sekretesspolicyn träder i kraft så snart den har publicerats. Om du inte godkänner den reviderade versionen bör du ändra dina inställningar eller överväga att sluta använda våra tjänster. Om du fortsätter att använda våra tjänster efter att ändringarna har trätt i kraft erkänner du att du har fått information om och godkänner den reviderade versionen av sekretesspolicyn.

Visa flerVisa färre

Knowledge Image

Kontakta oss

Om du har frågor om det här sekretessmeddelandet eller om hur Philips använder dina personuppgifter kan du kontakta Philips och vår Data Protection Officer här. Du har också rätt att framföra ett klagomål hos en tillsynsmyndighet som har befogenheter i ditt land eller din region.

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Nederländerna

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.