1
Produkter

Series 2000 Luftfuktare

Upp till 44 m², Sprider 99 % färre bakterier *, Automatiska fuktighetsinställningar, Numerisk feedback av luftfuktigheten HU4813/10

Vanliga frågor

Hur fungerar de röda och blå lamporna på luftfuktaren?

Luftfuktaren är utrustad med en inbyggd sensor för luftfuktighet. Den här sensorn är ansluten till en luftfuktighetsindikator: färgen på denna luftfuktighetsindikator visas oavsett om det inställda målet nås eller inte.

Luftfuktighetsindikatorlampa: blå eller röd

När önskad luftfuktighet har uppnåtts lyser luftfuktighetsindikatorn blått. När önskad luftfuktighet inte uppnås lyser luftfuktighetsindikatorn rött.

Indikatorlampa för låg vattennivå: röd

Det finns en flytkula inuti vattentanken på din luftfuktare från Philips. När vattennivån blir låg aktiverar flytkulan en vattennivåbrytare, vilket aktiverar den röda indikatorn.

Obs! Ibland kan den här flytkulan fastna och därmed inte aktivera vattennivåbrytaren. När det sker visar inte luftfuktaren en indikator för låg vattennivå. Du kan åtgärda problemet genom att flytta kulan med handen.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HU4813/10 , HU5930/10 , HU4803/01 .

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.