Healthcare

InnoSight Tutorial Videos

Philips Innosight Training

Getting started

Getting started

Annotation and Bodymarker

Annotation and Bodymarker

Measurements and calculations

Measurements and Calculations

Color and power doppler

Color and Power Doppler

Gesture control

Gesture Control

Dual-view mode
Dual-view Mode
IMT measurement
IMT Measurement
Loop feature
Loop feature
Distance measurement
Distance measurement
Pen/gen/res control
Pen/Gen/Res Control
Preset Management
Preset Management
Printer configuration
Printer configuration
Pulse wave doppler
Pulse Wave Doppler 
Quad-view mode
Quad-view mode

View product

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.