Säkerhetsmeddelande
för medicinsk utrustning

Philips Respironics

FSN 2021-05-A & FSN 2021-06-A

Om du ännu inte har registrerat enheten

Hem > Information om ozonrengöringsmedel

Information om ozonrengöringsmedel

8 februari 2022

Vi vet hur viktigt det är att känna sig säker på att enheten blir ordentligt rengjord.


Detaljerad information om hur du tar hand om ersättningsenheten finns i enhetens användarhandbok och i Accessory Cleaning and Inspection Instructions (anvisningarna för rengöring och inspektion av tillbehör). Det är viktigt att du bara använder godkända rengöringsmetoder för enheten eftersom icke-godkända rengöringsmetoder, såsom ozon, kan bidra till skumnedbrytning.  Observera att rengöringsprodukter både med ozon och UV-ljus (även Philips UV Light Sanitizer Box) för närvarande inte är godkända rengöringsmetoder för våra enheter och masker och åtgärdar inte den aktuella återkallelsen.

 

Se även FDA:s säkerhetsmeddelande från den 27 februari 2020 med titeln ”Ozone and UV light: Potential Risks associated with the use of ozone and ultraviolet (UV) light for cleaning CPAP machines and accessories.”   Läs vidare nedan några viktiga punkter i artikeln:

 

  • ”Följ CPAP-tillverkarens anvisningar och rekommenderade riktlinjer kring rengöring och utbyte av din CPAP-maskin och tillbehör. Om du inte hittar ägarhandboken eller anvisningarna eller om du har frågor kontaktar du tillverkaren av CPAP-enheten eller tillbehöret.  Du kan också kontakta din vårdgivare om du har frågor.”
  • ”Observera att FDA inte har utvärderat säkerhet och effekt för produkter med ozongas eller UV-ljus som uppger att de rengör, sanerar eller desinficerar CPAP-maskiner och tillbehör, i hemmet eller i sjukvårdsmiljön.” 

Om du ännu inte har registrerat enheten

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.