Säkerhetsmeddelande
för medicinsk utrustning


Philips Respironics Sleep and Respiratory Care-enheter

 

FSN 2021-05-A & FSN 2021-06-A

Information till kliniker

 

Vi är fullt engagerade i att samarbeta med dig för att stödja dina patienter.


Vi slutförde test- och forskningsprogrammet för drabbade CPAP- och BiPAP-enheter, och testerna på ventilationsenheter fortsätter. Besök den här sidan för de senaste resultaten.


På grund av komplexiteten i saneringen av ventilationsanordningar kommer dessa anordningar att finnas kvar på en separat tidslinje från CPAP- och BiPAP-anordningar.

Senaste uppdateringarna

Den senaste informationen för dig och din praktik

 

Våra kliniska bulletiner har skapats för att informera läkare om den senaste utvecklingen , samt att ge en statusuppdatering på saneringsinsatserna.

Juli 2023 senaste resultat och slutsatser för sömnterapiapparater kopplat till effekten av ozonrening visar ingen märkbar hälsoskada hos patienter

 

Philips Respironics slutförde analyserna för System One och DreamStation Go sömnterapiapparater som indikerar att de flyktiga organiska föreningarna (VOC) och utsläppen av partiklar (PM) relaterade till skumnedbrytning ligger inom de tillämpliga säkerhetsgränserna. Ytterligare visuella bedömningar har utförts och bekräftar den låga prevalensen av signifikant skumnedbrytning.

En konversation med David Ferguson, Business Leader, Sleep and Respiratory Care

David Ferguson, Business Leader, Sleep & Respiratory Care
Förändrar vi våra processer och sättet som vi bedriver vår verksamhet på kan vi leverera det som är viktigast för våra patienter: säker och effektiv terapi.

David Ferguson

David Ferguson, Business Leader, Sleep & Respiratory Care, började på Philips i mars 2021. Sedan dess har han lett organisationen genom det frivilliga säkerhetsmeddelandet för medicintekniska enheter gällande vissa CPAP-, BiPAP- och mekaniska ventilatorenheter. Nu när det omfattande test- och forskningsprogrammet för berörda CPAP-/BiPAP-sömnterapienheter1 har slutförts frågade vi honom vad som har ändrats sedan säkerhetsmeddelandet uppstod, vad testresultaten innebär för patienter och vad man kan förvänta sig från Philips Respironics i framtiden.


1. Första generationens DreamStation-, System One- och DreamStation Go-enheter

Vi har bett dina patienter att vidta följande åtgärder:

Ikon för att kontrollera status

Kontrollera de åtgärder som Philips vidtar för att garantera säkerhet och förtroende

Philips vidtar åtgärder för att säkerställa att ersättningsenheterna är säkra att använda så att patienterna kan känna sig trygga med sina nya enheter.

Uppdatering för patienter om Säkerhetsmeddelandet

Icon device

Läs mer om deras utbytesenhet

DreamStation 2

Dina patienter kan få en DreamStation 2 som ersättning för sin berörda CPAP-enhet.

I Philips Learning Connection finns utbildningsmoduler som ger översikter över DreamStation 2 och DreamStation 2 Advanced.

Frågor och svar

Följande produkter berörs av återkallelsemeddelandet/säkerhetsmeddelandet:

CPAP- och BiPAP-enheter

Alla berörda enheter tillverkade före den 26 april 2021, alla enhetsserienummer

Kontinuerlig ventilator, minsta ventileringsstöd, klinisk bruk

E30 Tillstånd för nödanvändning

E30

(Ventilator med särskilt tillstånd)

Kontinuerlig ventilator, inte livsuppehållande

DreamStation ASV image

DreamStation ASV

Kallas även DreamStation BiPAP autoSV​

DreamStation ST, AVAPS

DreamStation ST, AVAPS

Kallas även DreamStation BiPAP AVAPS, ​DreamStation BiPAP S/T

SystemOne ASV4

SystemOne ASV4

Kallas även​ System One BiPAP autoSV, ​System One BiPAP autoSV Advanced​

C-serien ST, AVAPS

C-serien S/T, AVAPS

Kallas även System One BiPAP AVAPS (C-serien), ​System One BiPAP S/T (C-serien)​​​

OmniLab Advanced Plus (sömnlaboratorium) CPAP

OmniLab Advanced Plus

Titreringsenhet i laboratorium

Icke-kontinuerlig ventilator

50-serien CPAP, ASV

System One 50-serien

CPAP, Auto CPAP, BiPAP​

60-serien CPAP, ASV

System One 60-serien

CPAP, Auto CPAP, BiPAP​

DreamStation CPAP

DreamStation CPAP, Auto CPAP, BiPAP

DreamStation Go

DreamStation GO CPAP, APAP, Auto CPAP

Dorma 400, 500

Dorma 400, 500 ​CPAP, Auto CPAP

(inte marknadsförd i USA)

Mekaniska ventilatorer

Alla berörda enheter tillverkade före den 26 april 2021, alla enhetsserienummer

Kontinuerlig ventilator

Trilogy 100

Trilogy 100-ventilator

Trilogy 200

Trilogy 200-ventilator

Garbin Plus, Aeris, LifeVent Ventilator

Garbin Plus, Aeris, LifeVent Ventilator

(inte marknadsförd i USA)

Kontinuerlig ventilator, minsta ventileringsstöd, klinisk bruk

A-serien BiPAP Hybrid A30

A-serien BiPAP Hybrid A30

Kallas även ​BiPAP Hybrid A30-ventilator​ (A-serien)​
(inte marknadsförd i USA)

A-serien BiPAP V30 Auto-ventilator

A-serien BiPAP V30 Auto ventilator

Kallas även​ BiPAP V30 Auto​ ventilator ​(A-serien)

Kontinuerlig ventilator, inte livsuppehållande

A-serien BiPAP A40

A-serien BiPAP A40

Kallas även ​BiPAP A40​ ventilator ​(A-serien)​
(inte marknadsförd i USA)​​

A-serien BiPAP A30

A-serien BiPAP A30

Kallas även ​BiPAP A30​ ventilator​ (A-serien)​
(inte marknadsförd i USA)​​

Vilka produkter påverkas inte och varför?

 

Produkter som inte berörs kan ha olika ljuddämpande skummaterial, eftersom nya material och ny teknik blir tillgängliga med tiden. Ljuddämpande skum i opåverkade enheter kan även vara placerade på en annan plats på grund av enhetens utformning.

 • Trilogy Evo

 • M-serien

 • Trilogy Evo OBM

 • Trilogy EV300

 • Trilogy 202

 • A-serien Pro och EFL

 • DreamStation 2

 • Omnilab (original baseras på Harmony 2)

 • Dorma 100, Dorma 200, & REMStar SE

 • V60-ventilator

 • V60 Plus-ventilator

 • V680-ventilator

 • Alla syrgaskoncentratorer, Inhalationsutrustning, produkter för sekretmobilisering av luftvägar

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.