Säkerhetsmeddelande
för medicinsk utrustning


Philips Respironics Sleep and Respiratory Care-enheter

 

FSN 2021-05-A & FSN 2021-06-A

535 000

Antal reparationssatser och utbytesenheter som tillverkats för Västeuropa1

11 815

Antal enheter levererade till Sverige2

1. Västeuropa inkluderar: Danmark, Österrike, Tyskland, Schweiz, Grekland, Storbritannien, Irland, Finland, Belgien, Frankrike, Israel, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Sverige, Spanien

2. Antal åtgärdade enheter som skickats till kunder i Sverige per den 30 Juni 2022. Detta antal kommer att uppdateras varje månad

Viktiga uppdateringar

Nyheter och uppdateringar    

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.