Säkerhetsmeddelande
för medicinsk utrustning


Philips Respironics Sleep and Respiratory Care-enheter

FSN 2021-05-A & FSN 2021-06-A

Om du ännu inte har registrerat enheten

Hem > Anvisningar för rengöring och inspektion för befintliga tillbehör

Anvisningar för rengöring och inspektion för befintliga tillbehör

3 september 2021

Innan du återupptar behandlingen på din nya maskin eller utbytesmaskin måste du eller din utrustningsleverantör visuellt inspektera följande tillbehör och se om det finns tecken på partikelkontaminering:

 

  • Slang
  • Maskkomponenter (mask, kuddar och integrerade slangar)
  • Luftfuktarens tank och tätningar (om tillämpligt)

 

Om det finns synliga partiklar på någon av följande komponenter: 

 

  • Kassera komponenter och kontakta din hemvårdsleverantör/leverantör av hållbar medicinsk utrustning (DME, Durable Medical Equipment) för utbyte. 

 

Om det inte finns synliga partiklar på någon av följande komponenter: 

 

  • Rengör varje komponent enligt respektive bruksanvisning 
  • Återmontera och återuppta behandlingen på din nya enhet.

Om du ännu inte har registrerat enheten

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.