nov 12, 2018

Effektiviteten i vården behöver ökas – nu har politikerna sin chans.

Beräknad lästid: 2-4 Minuter

Nya mandatperioder. Nya politiker. Ny regering och nya landstingsledningar. Och förhoppningsvis ett nytt sätt att se på vikten av att dra nytta av en av de allra starkaste resurserna inom den svenska hälso- och sjukvården: Den information som kan bidra till högre effektivitet och bättre vård.

Den finns där. Men den är många gånger fragmenterad, följer inte alltid patienten och bidrar inte tillräckligt mycket till att skapa nytta och värde.

 

En fortsatt investering i digitalisering och integration är även en investering i vårdkvalitet, tillgänglighet och effektivitet.

 

När vi tar del av de senaste resultaten i den stora internationella jämförelsen Future Health Index ser vi att både den svenska allmänheten och de som arbetar inom vården har höga förväntningar på att den digitala information som redan finns tillgänglig ska används på ett mer rationellt sätt. Men samtidigt anger bara en femtedel att de anser att de existerande digitala kunskapssystemen är tillräckligt integrerade.

 

Utvecklingen är egentligen självklar. När information och data omvandlas till kunskap skapar vi förutsättningar för bättre vård, resultat, patientsäkerhet, effektivitet och rationalitet. Det frigör resurser som kan användas för att vidareutveckla vården och göra det möjligt för vårdpersonalen att verkligen ägna sig åt sin huvuduppgift – att förebygga, vårda och rehabilitera, inte bara täcka akuta brister.

 

Future Health Index bekräftar också att Vårdsverige visserligen ofta kan uppvisa mycket bra resultat, men att effektiviteten inte är speciellt konkurrenskraftig sett i ett internationellt perspektiv.

 

Future Health Index bekräftar även det vi innerst inne redan har förstått, att digitaliseringen inom den svenska vården i flera avseenden kommit långt. Information och data finns men inte alltid på rätt ställe, vid rätt tid. Patienten förväntas följa en vårdkedja. Men patientdata följer inte med, trots att vi vet att det både finns förväntningar och tekniska hjälpmedel.

 

Så vad kan man dra man för slutsats av kombinationen goda resultat och svag effektivitet?

Det finns en stor potential i att öka digitaliseringstakten! Digital vårdteknik stödjer vårgivarna och skapar förutsättningar för vården att tillhandahålla en god och effektiv vård. Det kommer att krävas fortsatta investeringar men också en omfördelning av resurser.

Därför denna uppmaning till alla politiker som nu ger sig in i sina nya uppgifter, med väljarnas förväntningar och mandat: Hjälp till att skapa förutsättningar att effektivisera digitalisering, utnyttja kunskap och data som redan finns, och låta effektivitetsvinsterna bli en motor i vårdutvecklingen.

Dela på sociala medier

Ämnen

Hälsoinformatik Blogg

Författare

Johan Folkunger

Johan Folkunger

Country Manager Philips Health Systems, Sweden

 

Johan Folkunger is the Country Manager for Philips Health Systems in Sweden. Based in Stockholm, he is responsible for the following business areas: Imaging Systems, Ultrasound, Patient Monitoring and Customer Services & Operations. Prior to joining Philips in 2011, Johan has held positions such as VP Sales & Marketing, Senior Sales Director and Region Manager Europe at Ortivus, Net Insight and Telia respectively. He received a Master of Science in Business and Economics from Uppsala University and BI Norwegian School of Management. Johan is also a member of the board at Swedish Medtech.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.