dec 10, 2018

Vårdens digitalisering har stöd. Nu är det dags att agera!

Beräknad lästid: 2-4 Minuter

Den stora rapporten Future Health Index är en mycket intressant läsning för den som söker kunskap om hälso- och sjukvården, hur den ser ut och hur den utvecklas. Rapporten har tagits fram på Philips initiativ. Den ger både internationella och svenska perspektiv och beskriver förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för hälso- och sjukvården i 16 länder som representerar ungefär hälften av världens befolkning. Nu är årets tredje delrapport klar.

Alla som betraktar svensk sjukvård ser att den på många sätt är en paradox, enkelt beskriven som att god kvalitet krockar med ineffektivitet. Vi vet sedan tidigare att Sverige på många sätt har en mycket bra sjukvård, med högt förtroende hos både allmänhet och sjukvårdspersonal.  Men samtidigt hamnar vi relativt långt ner på effektivitetsrankningen.
 

Den bilden bekräftas av Future Health Index.
 

När jag läser rapporten slås jag av att både sjukvårdspersonal och allmänhet i Sverige har en i grunden positiv inställning till att utnyttja många av de möjligheter som följer med digitaliseringen av medicinteknik och kommunikation, både mellan patient och vårdgivare och mellan olika vårdaktörer.
 

Alla som arbetar i eller nära vården vet också att informationsutbytet både är viktigt och vanligt. Vissa delar av e-hälsorevolutionen betraktar vi redan idag som helt självklara. Sverige ligger till exempel långt fram när det gäller att utveckla och använda många patientnära tjänster. Både vården och patienterna ser det som självklart att recept, provresultat och tidsbokningar ska kunna hanteras i olika digitala system. Dessutom ökar intresset för kontakter med till exempel ”nätläkare”, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Nu börjar också landstingen att utveckla formerna för rent digitala patientmöten.

Det är alltså sedan länge i praktiken bevisat att digitaliseringen kan göra verklig nytta. Och utvecklingen tar aldrig slut och det finns fortfarande mycket kvar att göra, inte minst inom den rent kliniska verksamheten. Det finns massor av information, men den är splittrad, utspridd och följer inte patienten.

 

Här har Philips tagit på oss en speciell roll. Vi utvecklar vår utrustning och våra system enligt grundidén att de ska underlätta informationshanteringen i hela kedjan, så sjukvårdens olika aktörer får tillgång till relevant information, vid rätt tid och rätt plats och kan fatta rätt beslut utan att säkerhet och integritet sätts på undantag.

 

Resultaten i Future Helth Index stärker oss i uppfattningen att det är rätt väg att gå. Kunskapen finns. Vi har både patienter och sjukvårdens personal med oss. Digitaliseringen är underlag för bättre resultat. Men idag ligger den kunskapen alltför ofta outnyttjad.

 

Det går att ändra på. En rationell informationshantering gynnar vården och dess utveckling. Därför ligger bollen nu hos politiker och sjukvårdsförvaltningar. Deras beslut och prioriteringar kan avgöra riktningen.

Dela på sociala medier

Ämnen

Hälsoinformatik Hälsoekonomi Blogg

Författare

Johan Folkunger

Johan Folkunger

Country Manager Philips Health Systems, Sweden

 

Johan Folkunger is the Country Manager for Philips Health Systems in Sweden. Based in Stockholm, he is responsible for the following business areas: Imaging Systems, Ultrasound, Patient Monitoring and Customer Services & Operations. Prior to joining Philips in 2011, Johan has held positions such as VP Sales & Marketing, Senior Sales Director and Region Manager Europe at Ortivus, Net Insight and Telia respectively. He received a Master of Science in Business and Economics from Uppsala University and BI Norwegian School of Management. Johan is also a member of the board at Swedish Medtech.

Mediatillgångar

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.