Säkerhetsmeddelande
för medicinsk utrustning


Philips Respironics Sleep and Respiratory Care-enheter

FSN 2021-05-A & FSN 2021-06-A

Om du ännu inte har registrerat enheten

Nyheter och uppdateringar > Testresultat för påverkade enheter

Testresultat för påverkade enheter

 

I juni 2021 utfärdade Philips Respironics ett frivilligt återkallelsemeddelande efter att potentiella hälsorisker kopplade till det ljuddämpande skummet av polyesterbaserad polyuretan (PE-PUR) upptäcktes i vissa CPAP-, BiPAP- och mekaniska ventilatorenheter. 

 

Vi arbetar kontinuerligt med oberoende partners för att genomföra omfattande tester på och analyser av resultat för påverkade enheter, inklusive biokompatibla utvärderingar. 

 

Läs kontinuerligt på den här sidan för uppdateringar, då vi lägger upp dokumentation av nya testresultat allteftersom de blir tillgängliga.

Dokumentation

Vi lägger kontinuerligt upp uppdaterad information i det här avsnittet allteftersom nya testresultat blir tillgängliga.

Philips ger en uppdatering av Philips Respironics test- och forskningsprogram för PE-PUR-ljuddämpande skum

 

Publicerat: 28 juni 2022

Philips Respironics – sammanfattning av testresultat av PE-PUR och hittills tillgängliga slutsatser

 

Publicerat: 25 april 2022

Philips Respironics-uppdateringar är avsedda att ge vårgivare, patienter och andra intressenter aktuell information om testresultat och slutsatser bekräftade av tredje part, angående resultat och fynd i tester av PE-PUR-skum som används i de återkallade enheterna pga. flyktiga organiska föreningar (VOCs), partiklar (PM), samt andra tester så att vårdgivare får ytterligare information för att fatta informerade beslut gällande risken med fortsatt användning av de återkallade produkterna. Den övergripande vägledningen för vårdgivare och patienter i den senaste versionen av återkallelsemeddelandet förblir oändrad vid denna tidpunkt.  

Om du ännu inte har registrerat enheten

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.