1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  • Fördelar med Philips Shop

  • 30 dagars returgaranti

  • 2 års garanti

  • Fri frakt

  Produkter

  Saeco Royal Superautomatisk espressomaskin

  RI9914/01

  Felsökning

  Så här kalkar du av Saeco Royal-espressobryggaren.

  Att avkalka espressobryggaren Saeco Royal bidrar till att den hålls i optimalt skick. Läs vidare och se hur enkelt du kan göra det själv.

  Innan du påbörjar avkalkningen

  • Den fullständiga avkalkningen tar cirka 30 minuter och består av en avkalkningscykel och sköljningscykler.
  • När avkalkningsprocessen väl har påbörjats måste den genomföras ända till slutet.
  • Använd Saeco/Philips avkalkningslösning CA7600 eller CA6701, avkalka aldrig maskinen med ättika.

  Innan du börjar:

  • Töm droppbrickan.
  • Ha en behållare till hands för att samla upp vattnet under avkalkningsprocessen.
  • Ta bort vattenfiltret INTENZA+ från vattentanken (i förekommande fall).
  • Ta bort Pannarello-/Cappuccinatore-/den automatiska mjölkskummaren (i förekommande fall).

  Avkalkningsinstruktioner – avkalkning, steg 1–4

  1) Välj menyalternativet Descaling (Avkalkning) i programmeringsläge med uppåt- och nedåtknapparna. Bekräfta med ENT.

  2) I teckenfönstret visas ett meddelande om att avkalkningscykeln har aktiverats.

  3) Sätt en tom behållare (1,2 l) under ångröret och mjölkskummaren (i förekommande fall).

  4) Vrid inställningsvredet till läget ÅNGA.

  Avkalkningsinstruktioner – avkalkning, steg 5-7

  5) Maskinen startar nu avkalkningen. Pumpen matar in en liten mängd avkalkningslösning i systemet och gör avbrott med jämna mellanrum för att avkalkningslösningen ska få verka.

  6) Hela avkalkningsprocessen tar cirka 45 minuter. Om avkalkningslösningen tar slut och tanken är tom visas i teckenfönstret att processen är slutförd.

  7) Avsluta ångutsläppet med inställningsvredet och tryck på knappen ENT. Töm behållaren.

  Avkalkningsinstruktioner – sköljning, steg 1-6

  1) Rengör vattentanken grundligt och fyll den med rent vatten.

  2) Sätt en tom behållare (1,2 l) under ångröret och cappuccinatore-mjölkskummaren (i förekommande fall). Starta ångutsläppet tills vattentanken är helt tom på vatten.

  3) När sköljningen är klar anges detta på teckenskärmen.

  4) Stäng ångutsläppet med inställningsvredet och tryck på knappen ENT. Nu kan du återställa avkalkningsmarkeringen med menyalternativet.

  5) Du kan installera pannarellon/cappuccinatoren (i förekommande fall) igen.

  6) Maskinen är nu klar att användas.

  Instruktioner för manuell avkalkning

  Häll hela innehållet av koncentrerad Saeco-avkalkningslösning i vattentanken och fyll på med rent vatten upp till MAX-nivån. Sätt tillbaka vattentanken i maskinen. Hela avkalkningsprocessen tar cirka 45 minuter.

  1) Sätt en tom behållare (1,2 l) under ångröret och cappuccinatore-mjölkskummaren (i förekommande fall).

  2) Slå på maskinen och tryck på knappen för varmvatten. I det här skedet börjar maskinen mata avkalkningslösningen. För att stoppa matningen trycker du på knappen för varmvatten igen.

  3) Slå av maskinen för att den återstående avkalkningslösningen ska få verka i fem minuter.

  4) Upprepa steg 1‒3 tills all vätska matats ut.

  5) Skölj maskinen. Töm behållaren och fyll vattentanken med rent vatten. Tappa nu ut hela innehållet i vattentanken (cirka två liter) via varmvattensröret.

  6) Du kan nu installera pannarello-/cappuccinatore-mjölkskummaren (i förekommande fall) igen. Maskinen är nu klar att användas.

  Manuell avkalkning

  Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: RI9914/01 .

  Är detta inte det du söker efter?

  Har vi besvarat din fråga?

  Om inte, kontakta oss.