1
Produkter

PerfectCare Compact Essential Ångstation

Max 5, 5 bars pumptryck, 110 g/min konstant ånga, 280 g ångpuff, 1, 3 l vattentank, Säkert bärlås GC6833/30

Felsökning

Mitt Philips strykjärn med ånggenerator läcker från basen

Om Philips ånggenerator läcker vatten från basen kanske det finns en enkel lösning. Ta reda på hur du kan lösa problemet.

Strykjärnet ställs ofta på basstationen

Om strykjärnet ofta ställs i basstationen uppstår kondens från ånga. Den kondenserade ångan leds säkert via basstationen. På grund av det kan du se vattendroppar under basstationen (bild 1).

Undvik detta genom att placera strykjärnet vertikalt på hälen vid strykningen (bild 2).

Mitt Philips-ångstrykjärn med ånggenerator står vertikalt

Vattenbehållaren kan vara skadad eller sprucken

Vi rekommenderar att du kontaktar Philips kundtjänst och ber om en lösning.

Strykjärnet läcker vatten och ingen ånga genereras

Strykjärnet behöver avkalkas, eller så är avkalkningsläget aktiverat.
Här finns all avkalkningsinformation för Philips-strykjärnet.

Strykjärnet läcker och en blå eller orange lampa blinkar

Vattentanken är tom på grund av läckage.

När tanken är tom, blinkar en blå eller orange lampa (beroende på vilken modell du har).

Vi rekommenderar att du kontaktar Philips kundtjänst och ber om en lösning. Din produkt kan behöva undersökas och repareras.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: GC6833/30 , HI5916/20 , GC9681/80 , GC6830/20 , GC7831/20 , GC7833/80 , GC7055/20 , GC9622/20 , GC6601/20 , GC7015/20 , GC7011/20 , GC6621/20 , GC6602/20 , GC8650/80 , GC6625/30 , GC6631/30 , GC7635/30 , GC9246/02 , GC9230/02 , GC8635/02 , GC7540/02 , GC9220/02 , GC9240/02 , GC9235/02 , GC9245/02 , GC6510/02 , GC6520/02 , GC6405/03 , GC7430/02 , GC7420/02 , GC7440/02 , GC8520/02 , GC6450/02 , GC8420/02 , GC7320/02 , GC6420/03 , GC6440/02 , GC9040/02 , GC9020/02 , GC6360/02 , GC8220/07 , GC8220/02 , GC8210/03 , GC8280/02 , GC8080/28 , GC8030/08 , GC8080/08 , GC8030/02 , GC8030/28 , GC8080/02 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.