1
Produkter

PerfectCare Elite Plus Ångstation

150 g/min konstant ånga, 500 g ångpuff, Löstagbar 1, 8 l vattentank, OptimalTEMP-teknik - inga brännmärken, Smart sensor som anpassar ångan efter behov GC9681/80

Felsökning

Mitt Philips-strykjärn läcker från avkalkningsvredet

Om avkalkningsvredet på ånggeneratorn läcker kan det ha flera olika orsaker. Se nedan hur du själv kan lösa problemet.

Sköljvredet kanske inte är tillräckligt eller korrekt åtdraget

Om sköljvredet inte är ordentligt åtdraget kan vatten läcka ut.

Du kan lösa det genom att stänga av strömmen och kontrollera att ånggeneratorn har svalnat ordentligt.

Dra sedan åt vredet och se till att det är korrekt isatt.

Om det inte går kan vredet vara defekt och vi rekommenderar att du kontaktar Philips kundtjänst för att be om hjälp.

En del vatten har samlats runt sköljvredet efter påfyllning

Vattnet omvandlas till ånga när ånggeneratorn är varm. Ångningen upphör efter några minuter när vattnet har ångats upp.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: GC9681/80 , GC9622/20 , GC8650/80 , GC9246/02 , GC9230/02 , GC8635/02 , GC9220/02 , GC9240/02 , GC9235/02 , GC9245/02 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.