1
Förlossning

Förlossning

Säker förlossning både
för dig och ditt barn


För att barnmorskan hela tiden ska veta hur du och barnet mår under förlossningen, använder de en CTG-apparat för fosterövervakning. Med hjälp av CTG-tekniken registrerar de värkar och hjärtljud liksom även barnets rörelser. Utmaningen här består av att säkert kunna särskilja mellan barnets och moderns hjärtljud. Vår teknologi är trådlös och ger dig större rörelsefrihet samtidigt som läkaren får precisa uppgifter om mammans och barnets 
hälsotillstånd, i realtid.

Förlossning

Trådlös övervakning under förlossningen