1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Respirationsvård

  Vad är en PEF-mätare?


  Med en PEF-mätare kan du ta reda på hur öppna luftvägarna är, så att du kan hantera din astma.1

   Vad är en PEF-mätare?

   En PEF-mätare är en billig, bärbar och handhållen enhet för personer med astma, som används för att mäta hur bra du kan blåsa ut luft ur lungorna. Att mäta ditt PEF-värde är en viktig del i att hantera astmasymtomen och förhindra en astmaattack. PEF-mätningen bör vara en del av din personliga astmabehandlingsplan.2
   Varför ska jag mäta hur starkt jag kan andas ut?
   PEF-värdet är ett mått på hur snabbt du kan blåsa ut luft från lungorna när du andas ut häftigt efter att ha tagit ett djupt andetag. Måttet kallas peak expiratory flow eller PEF. Att mäta PEF-värdet är ett sätt att kontrollera om din astma är under kontroll eller om den har förvärrats.1 Med hjälp av mätningen och din astmabehandlingsplan kan du vidta lämpliga åtgärder för att få tillbaka kontrollen över astman.
   Hålla koll på astman
   Om astman inte påverkar dig är dina luftvägar öppna. Då kan du blåsa ut luft från lungorna snabbt, vilket ger dig ett högt PEF-värde. Men om astman inte är under kontroll är luftvägarna mer stängda och du kan inte blåsa ut luft lika snabbt. Då får du ett lägre PEF-värde.
   Hur mäts PEF-värdet?2
   PEF-värdet mäts med en liten, handhållen enhet som kallas PEF-mätare. Den mäter PEF-värdet i liter per minut (LPM). När du blåser in i munstycket rör sig den lilla markören beroende på hur snabbt du blåser. Ditt PEF-värde är där markören stannar. Det högsta värdet efter tre försök ska dokumenteras som ditt bästa PEF-värde.

   Vårdpersonalen ställer in indikatorerna för färgzoner baserat på ditt eller barnets bästa PEF-värde (det bästa PEF-värdet kan uppnås när astman är under kontroll). Det bästa PEF-värdet befinner sig i någon av de tre zonerna, som visas nedan.

   Hur tar jag reda på mitt bästa PEF-värde?3

   Det bästa PEF-värdet är det högsta värdet som du eller barnet kan uppnå under en två till tre veckor lång period när astman är under god kontroll. God kontroll innebär att du mår bra och inte har några astmasymtom.
    

   Det är viktigt att mäta ditt bästa PEF-värde eftersom alla andra PEF-mätningar jämförs med det värdet. Din astmabehandlingsplan som du utvecklar tillsammans med läkaren baseras på det värdet.
    

   Använd alltid samma PEF-mätare och skriv ner dina mätvärden i PEF-diagrammet. Fortsätt att mäta PEF-värdet varje morgon. Dagliga mätningar hjälper dig att tidigt upptäcka när PEF-värdet sjunker och astman förändras.

   För att hitta ditt bästa PEF-värde gör du en PEF-mätning
   ícono de calendario dos veces al día
   två gånger om dagen under två till tre veckor när astman är under kontroll
   ícono de hora
   vid samma tid på morgonen och på kvällen
   ícono de profesional de la salud
   enligt anvisningar från läkaren.

   Hur ofta ska jag mäta PEF-värdet?


   PEF-värdet är mest pålitligt om du mäter det vid samma tid varje dag, helst en gång på morgonen och en gång på kvällen.3 Fråga vårdpersonalen hur ofta du ska göra en PEF-mätning.

   Så läser du av en Philips PersonalBest-PEF-mätare

   Trafikljussystem med tre zoner

   Zona verde

   Grön zon

   grön zon
   Om PEF-värdet ligger över den gröna markeringen ska du följa anvisningarna om hur du ska ta dina förebyggande läkemedel.
   Gul zon

   Gul zon

   gul zon
   Om PEF-värdet ligger mellan de gula markeringarna kan astman vara på väg att bli sämre. Följ instruktionerna i astmabehandlingsplanen om hur du ska använda luftrörsvidgande läkemedel för att komma tillbaka till den gröna zonen.
   Röd zon

   Röd zon

   röd zon
   Om PEF-värdet ligger under den röda markeringen ska du genast kontakta läkare.

   Så köper du PEF-mätaren PersonalBest


   Philips PEF-mätare PersonalBest

   PEF-mätaren PersonalBest är lätt, komplett och bärbar, så att du kan mäta ditt PEF-värde var du vill.

   Philips Shop pris
   personbästa-diagram

   Användning och skötsel av en Philips PersonalBest-PEF-mätare

   steg 1
   1. Ta bort den övre kåpan
   steg 2
   2. Vik ner den nedre kåpan och slå ihop halvorna så att de bildar ett handtag
   steg 3
   3. Flytta den röda indikatorn så att den sitter längst ner på mätaren
   steg 4
   4. Stå upp och andas in så djupt du kan. Slut läpparna runt munstycket och bilda en tät försegling. Blås så hårt och snabbt du kan
   steg 5
   5. PEF-värdet är där indikatorn stannade. Upprepa från steg 3 och gör tre mätningar
   steg 6
   6. Skriv ner det högsta PEF-värdet, tid och datum i diagrammet

   Andra produkter för astmabehandling

   Arbetar du inom sjukvården?

   Arbetar du inom sjukvården?

   mer info

   Vill du ha mer information?

   Anmäl dig för att hålla dig informerad
   Arbetar du inom sjukvården?

   Arbetar du inom sjukvården?

   FRISKRIVNING: 
   Informationen på denna webbplats ges i informationssyfte och bör inte ersätta råd från läkare.

   FOTNOTER:
   [1] aaaai.org. Conditions-and-treatments/library/at-a-glance/peak-flow-meter. Hämtat i oktober 2017. 

   [2] Asthma.org.uk. All_about_asthma/controlling_your_asthma/resources_to_help_you/peak_flow_diary. Hämtat i oktober 2017. 

   [3] Webmd.com. Asthma/guide/peak-flow-meter. Hämtat i oktober 2017.