0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Philips support

  Så här kalkar du av Saeco Incanto espressobryggaren

  Publicerad på 2021-07-04

  Att avkalka Saeco Incanto espressobryggaren bidrar till att den hålls i optimalt skick. Läs vidare och se hur enkelt du kan göra det själv.

  Översikt av de senaste Incanto-modellerna

  Här finns avkalkningsinstruktioner för de senaste Saeco Incanto-modellerna:

  • Incanto-modeller med typnummer: HD8911–HD8922
  • Incanto Executive med typnummer: HD9712
  • För andra Incanto-maskiner följer du instruktionerna i användarhandboken

  Maskinens typnummer står på insidan av serviceluckan.

  Innan du påbörjar avkalkningen

  • Den fullständiga avkalkningen tar cirka 30 minuter och består av en avkalkningscykel och sköljcykler
  • När avkalkningsprocessen väl har påbörjats måste den genomföras ända till slutet
  • Använd Saeco/Philips avkalkningslösning CA7600 eller CA6701, avkalka aldrig maskinen med ättika

  Innan du börjar:

  • Töm droppbrickan
  • Ha en behållare till hands för att samla upp vattnet under avkalkningsprocessen
  • Ta bort vattenfiltret INTENZA+ från vattentanken (i förekommande fall)
  • Ta bort Pannarello-/Cappuccinatore-/den automatiska mjölkskummaren (i förekommande fall)

  Avkalkningsinstruktioner för Incanto – HD8911–HD8922

  1) Tryck på knappen MENU och välj START CALC CLEAN (Starta avkalkning) med knappen OK.
  2) För maskiner med en mjölkkanna: Maskinen påminner dig om att sätta in mjölkkannan som har fyllts med vatten samt att dra ut mjölkkannans rör till höger.
  3) Häll hela flaskan med Saeco avkalkningslösning i vattentanken.
  4) Fyll på vattentanken med rent kranvatten till CALC CLEAN-linjen.
  5) Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen.
  6) Placera en skål under ång-/varmvattensröret och urtappningsröret.
  7) Tryck på knappen OK för att starta avkalkningen.
  8) Maskinen börjar mata avkalkningslösningen med jämna mellanrum. Stapeln i teckenfönstret visar förloppet. Detta tar ungefär 20 minuter.
  9) När blandningen av avkalkningslösning och vatten har tagit slut visas symbolen för tom vattentank i teckenfönstret.
  10) Skölj vattentanken, fyll den med rent vatten till MAX-nivån och sätt tillbaka den. Sköljningssymbolen (två vattendroppar) visas på skärmen.
  11) För maskiner med en mjölkkanna: Fyll mjölkkannan med rent vatten upp till MIN-nivån och sätt in den i maskinen. Dra ut mjölkkannans rör till höger.
  12) Sätt tillbaka skålen.
  13) Tryck på knappen OK. Maskinen påbörjar sköljningen.
  14) När symbolen AVKALKNING OK visas i teckenfönstret har sköljningen slutförts.
  Viktig anmärkning: Om symbolen för tom vattentank visas i teckenfönstret i stället för symbolen AVKALKNING OK har du inte fyllt upp vattentanken ända till MAX-nivån. Fyll på vattentanken till MAX-nivån och genomför ytterligare en sköljning. Upprepa steg 10–13 tills symbolen AVKALKNING OK visas. Du kan behöva göra detta flera gånger innan symbolen för klar visas.
  15) Tryck på knappen OK för att avsluta avkalkningen.
  16) Maskinen värmer upp och genomför den automatiska sköljcykeln.

  Play Pause

  Avkalkningsinstruktioner för Incanto Executive – HD9712

  1) Öppna MENU (Meny) och välj MAINTENANCE SETTING (Underhållsinställning) följt av DESCALING CYCLE (Avkalkningscykel).
  2) Tryck på OK för att starta avkalkningscykeln.
  3) Ta bort vattentanken. Häll hela flaskan med Saeco avkalkningslösning i vattentanken.
  4) Fyll på vattentanken med rent kranvatten till MAX-linjen. (Tänk på att fylla ända till MAX-linjen, eftersom det annars krävs ytterligare sköljning.) Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen.
  5) Bekräfta genom att trycka på OK.
  6) Öppna serviceluckan och töm droppbrickan och sumplådan. Sätt tillbaka dem.
  7) Bekräfta genom att trycka på OK.
  8) Fyll halva kannan med rent vatten och sätt in den i maskinen.
  9) Sätt mjölkkannans rör i bryggläge. Bekräfta genom att trycka på OK.
  10) Ställ en skål under mjölkkannans rör och urtappningsröret. Bekräfta genom att trycka på OK.
  11) Maskinen börjar mata avkalkningslösningen med jämna mellanrum. Detta tar ungefär 20 minuter.
  12) När meddelandet RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER (Skölj vattentanken och fyll med rent vatten) visas har blandningen med avkalkningslösning och vatten tagit slut.
  13) Skölj vattentanken och fyll den med rent vatten upp till MAX-nivån. Bekräfta genom att trycka på OK.
  14) Töm den inre droppbrickan och sätt tillbaka den. Bekräfta genom att trycka på OK.
  15) Töm mjölkkannan, fyll upp den till hälften med rent vatten och sätt in den i maskinen. 16) Sätt mjölkkannans rör i bryggläge. Bekräfta genom att trycka på OK.
  16) Töm skålen och sätt tillbaka den. Bekräfta genom att trycka på OK.
  17) Sköljningscykeln startas.
  18) När den mängd vatten som behövs för sköljningscykeln helt har tappats ut är maskinen klar. Viktig anmärkning: Om maskinen en andra eller tredje gång visar meddelandet RINSE THE WATER TANK AND FILL WITH FRESH WATER (Skölj vattentanken och fyll med rent vatten) så har du inte fyllt vattentanken till MAX-nivån. Fyll på vattentanken till MAX-nivån och genomför ytterligare en sköljning.
  19) Töm den inre droppbrickan och sätt tillbaka den.
  20) Töm och rengör mjölkkannan.
  21) Diska bryggruppen med vatten efteråt.
  22) Maskinen är nu klar att användas.

  Kontakta Philips

  Vi hjälper gärna till

  Letar du efter något annat?

  Upptäck alla alternativ för Philips support

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.