1
Produkter

Series 2000i Kombinerad Luftrenare och luftfuktare

För rum upp till: 65 m2, Luftflöde (CADR): 250m3/h, Filtreringsgrad 250 m3/h, Befuktningsgrad 500 ml/h AC2729/10

Vanliga frågor

Vilka filter ska jag använda till min luftrenare från Philips?

Om du undrar vilka filter som ska användas med luftrenaren från Philips kan du få svar här

Filter för luftrenare från Philips

Din luftrenare från Philips levereras med flera filter och varnar dig när ett filter måste bytas ut. När ett filter är nästan fullt och måste rengöras eller bytas ut börjar motsvarande filterbyteslampa att blinka för att uppmana dig att byta ut filtret. Det är så du vet vilket filter du ska byta ut.
Här hittar du vilket filter som gäller för din luftrenare från Philips

Beroende på vilken luftrenare du har kan du se olika typer av filterbyteslampor:

A) Luftrenarna AC400X, AC401X, AC402X, AC407X, AC408X, ACP073X, ACP077X, ACP007X:
:
– Filterbyteslampa 1
– Filterbyteslampa 2
– Filterbyteslampa 3/4
– Filterbyteslampa 5

Se vidare förklaringar nedan.

A) Alla andra luftrenare:
Luftrenare som inte återfinns i listan ovan visar en varningslampa för filterbyte eller en felkod (modeller med teckenfönster).

Se vidare förklaringar nedan.

A) Luftrenarna AC400X, AC401X, AC402X, AC407X, AC408X, ACP073X, ACP077X, ACP007X:

När filterbyteslampa 1 blinkar (rött)
Förfiltret måste rengöras. Du kan tvätta det under rinnande vatten och torka det helt den innan du installerar det igen. Alternativt kan du rengöra det med en dammsugare.

När filterbyteslampa 2 lyser eller blinkar (rött)
När filterbyteslampa 2 blinkar eller lyser med fast sken måste du byta ut universalfiltret (endast för luftrenaren AC4004). Det här filtret kan inte tvättas. Efter byte ska du återställa apparaten

Filterbyteslampa 3/4 lyser (rött)
Filter 3 (filter med aktivt kol) och filter 4 (HEPA-filter) måste bytas ut. När du har bytt ut dem ska du återställa luftrenaren. Observera att dessa filter inte kan tvättas.

Filterbyteslampa 5 blinkar (rött)
Den här lampan anger att befuktningsfiltret bör bytas ut.

B) Alla andra luftrenare

I det här fallet (och för modeller utan teckenfönster) har din luftrenare från Philips en filterbyteslampa. Den här lampan lyser rött.

Om din luftrenare har ett teckenfönster visas en av följande felkoder:

Koder A1 till A9:
Byt ut NanoProtect S3 HEPA-filtret.

Koder C1 till C9:
Byt ut NanoProtect S3 AC-filtret.

Kod: F0
Rengör förfiltret.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: AC2729/10 , AC2889/10 , AC1214/10 , AC3829/10 , AC3259/10 , AC2887/10 , AC3256/10 , AC4080/10 , AC4053/00 , AC4055/00 , AC4063/00 , AC4065/00 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.