1
Produkter

Series 2000 Luftfuktare

Upp till 44 m², Sprider 99 % färre bakterier *, Automatiska fuktighetsinställningar, Numerisk feedback av luftfuktigheten HU4813/10

Felsökning

Kontrollera luftfuktighetssensorn på min luftfuktare

Om du vill veta hur luftfuktighetssensorn på din avfuktare från Philips fungerar ska du läsa nedanstående anvisningar.

Kontrollera luftfuktighetssensorn på din luftfuktare från Philips

Din luftfuktare från Philips är utrustad med en inbyggd sensor för luftfuktighet. Följ stegen nedan för att kontrollera luftfuktighetssensorn:

  1. Ta bort skyddet till luftkvalitets-/luftfuktighetssensorerna på din luftfuktare från Philips och blås sedan försiktigt in fuktig luft i luftfuktighetssensorn på luftfuktarens baksida (se bilden nedan).

  2. Efter några sekunder bör angivelsen för ”aktuell luftfuktighet” på luftfuktaren ändras i mitten på kontrollpanelen längst upp på enheten.

Obs!

Om den ursprungliga angivelsen för ”aktuell luftfuktighet” på luftfuktaren redan är 60 % kan angivelsen inte visa en ännu högre luftfuktighetsnivå när du blåser fuktig luft mot sensorn.

Humidity sensor of Philips Humidifier

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HU4813/10 , HU5930/10 , HU4803/01 .

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.