1
Produkter

Series 2000 Luftfuktare

Upp till 44 m², Sprider 99 % färre bakterier *, Automatiska fuktighetsinställningar, Numerisk feedback av luftfuktigheten HU4813/10

Felsökning

Min luftfuktare från Philips fuktar inte luften

Om din luftfuktare från Philips inte fuktar luften (eller du märker att angivelsen för luftfuktighet inte ändras), kan du läsa här hur du enkelt löser det själv.

Rummet är för stort

Det finns en maximal rumsstorlek som din luftfuktare från Philips kan fukta. Om du överskrider den rekommenderade rumsstorleken för din specifika luftfuktarmodell ändras inte angivelsen eftersom luftfuktaren inte kan tillhandahålla de förväntade resultaten. Nedan hittar du rekommenderad rumsstorlek för din specifika luftfuktarmodell: För HU4803: 25 m2 För HU4813: 44 m2

Befuktningsfiltret inte är korrekt monterat

Befuktningsfiltret ska monteras runt filterstödet. Luftfuktaren fungerar inte utan det. Se till att det har monterats korrekt. Obs! Bilden nedan gäller inte för luftfuktarmodellen HU59XX.

Befuktningsfilter i luftfuktaren från Philips

Dörrar eller fönster är öppna

När fönster eller dörrar är öppna stannar inte fukten från din luftfuktare från Philips kvar i rummet. Stäng dörrar och fönster.

Luftfuktigheten är 70 % eller mer

Din luftfuktare från Philips är utformad att stängas av när 70 % RH (relativ fuktighet) har uppnåtts. Anledningen till detta är att en luftfuktighet över 70 % inte är behaglig för användarna. Om så är fallet ska du inte oroa dig. Det är inget fel på din luftfuktare från Philips.

Befuktningsfiltret är smutsigt

När befuktningsfiltret är smutsigt kan inte luftfuktaren avge fukt. För att åtgärda detta ska du skölja befuktningsfiltret (det bör rengöras varje vecka). Om det har bildas kalkavlagringar ska du avkalka det. Obs! Din luftfuktare har ett avancerat kallt förångningssystem som producerar hälsosam, fuktig luft från utloppsområdet utan att bilda vattendimma. Vattenångan är osynlig och gör inte golvet eller skrivbordet blött.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HU4813/10 , HU5930/10 , HU4803/01 .

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.