1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Philips support

  Jag ser en felkod på min Philips-espressomaskin

  Publicerad på 03 October 2022
  Om du ser felkoder som 01, 03, 04, 05, 11, 14 eller 19 på din Philips-espressomaskin hittar du möjliga orsaker och åtgärder nedan. 

  Om du ser andra fel som inte nämns ovan (t.ex. felen 02, 10, 15, 22) måste maskinen repareras. Kontakta oss.

  Felkod 01: Fel på kaffekvarnen

  När du ser felet 01 innebär det att kaffekvarnen i espressomaskinen inte fungerar som den ska på grund av en blockering i kaffetratten. 
  Åtgärda detta genom att ta bort blockeringen i kaffetratten (med en kaffesked eller en dammsugare enligt beskrivningen nedan):

  1.    Stäng av maskinen och vänta tills den är helt tyst (du hör inget ljud från den). Det kan ta 15–20 sekunder
  2.    Öppna serviceluckan och ta bort bryggruppen
  3.    Öppna locket till tratten för förmalt kaffe och sätt skedens handtag i tratten.  Om det inte finns någon tratt för förmalet kaffe sätter du i skedhandtaget i kaffetratten underifrån
  4.    Rör handtaget uppåt och nedåt tills det malda kaffe som har fastnat faller ned. Du kanske måste ta i lite.  
  5.    Ta bort allt malet kaffe som har fallit ned med en dammsugare
  6.    Sätt sedan dammsugarmunstycket mot kaffetrattens utlopp och täck kaffetratten för förmalet kaffe med handen. Eller gör tvärtom: placera dammsugaren på ovansidan och täck över kaffetrattens botten.
  7.    Sätt tillbaka bryggruppen. Slå sedan på maskinen och gör en espresso. 
  8.    När du har gjort espresson kontrollerar du om tratten fortfarande är fri från malet kaffe. Om det inte lyckas upprepar du proceduren för att ta bort blockeringen.
  Häll eller spill inte vatten i behållaren för kaffebönor då det kan göra att kaffetratten blockeras. 
  Ta bort blockering i kaffetratten på Philips-espressomaskinen

  Felkod 03: Fel på bryggruppen

  Felet 03 indikerar att det finns för mycket smuts på bryggruppen och att den därför inte fungerar som den ska. Åtgärda detta genom att rengöra bryggruppen enligt beskrivningen nedan: 

  1.    Stäng av maskinen och vänta tills den är helt tyst (du hör inget ljud från den). Det kan ta 15–20 sekunder
  2.    Öppna serviceluckan och ta bort bryggruppen
  3.    Skölj bryggruppen noggrant med ljummet vatten. Låt den sedan lufttorka innan du sätter tillbaka den.
  Play Pause

  Felkod 04: Bryggruppen är inte korrekt placerad

  När din Philips-espressomaskin visar felkoden E04 betyder det att bryggruppen inte är korrekt isatt. Åtgärda detta genom att öppna serviceluckan på maskinen och tryck sedan bryggruppen på plats. Ett klick hörs när bryggruppen sitter rätt.

  Felkod 05: Det är luft i vattenkretsen

  Följ de här stegen för att åtgärda detta och släppa ut den instängda luften från maskinen:

  1. Stäng av maskinen
  2. Töm vattenbehållaren och ta bort AquaClean-filtret eller annat vattenfilter
  3. Fyll vattenbehållaren med vatten och sätt tillbaka den 
  4. Slå på maskinen igen. När maskinen har värmts upp väljer du varmt vatten och tappar ut 2–3 koppar varmt vatten

  Om du använder ett AquaClean-vattenfilter ska du följa de här stegen för att se till att filtret är korrekt förberett och installerat för användning:

  1. Skaka AquaClean-vattenfiltret i fem sekunder
  2. Håll filtret upp och ned i en behållare eller skål med vatten tills inga luftbubblor kommer ut
  3. Sätt tillbaka filtret i vattenbehållaren och fyll vattenbehållaren med vatten
  4. Starta om maskinen och stäng av och slå på den
  5. Välj varmt vatten och tappa ut 2–3 koppar varmt vatten.
  Play Pause

  Felkod 14: Överhettad maskin

  När du ser felkoden 14 betyder det att Philips-espressomaskinen är överhettad. Åtgärda detta genom att stänga av maskinen och vänta i 30 minuter tills den svalnar.

  Felkod 11 eller 19: Maskinen måste anpassa sig till den omgivande temperaturen

  Om du ser felkoden 11 eller 19 måste espressomaskinen anpassa temperaturen från transport-/utomhustemperatur till rumstemperatur. Det här sker mestadels vintertid när det är kallt. 

  Åtgärda detta genom att stänga av maskinen i 30 minuter och sedan försöka igen. 


  Om ovanstående inte åtgärdar problemet kan det bero på att kontakten på baksidan av maskinen inte är ordentligt isatt. Åtgärda detta genom att kontrollera att kontakten är korrekt isatt i eluttaget. 


  Kontakta oss om du upptäcker andra felkoder än de som nämns ovan.
  Kontakta Philips

  Vi hjälper gärna till

  Letar du efter något annat?

  Upptäck alla alternativ för Philips support

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.