1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Få exakt den support du behöver
  Letar du efter en särskild lösning för din produkt?

  Det kommer inget kaffe från min Philips-espressomaskin

  Uppdaterades 2022-06-17
  Om Philips-espressomaskinen inte tappar ut kaffe hittar du möjliga orsaker och sätt att åtgärda problemet på nedan.

  Om du märker detta första gången du använder maskinen är det normalt att bara se några droppar kaffe. När du har bryggt några koppar till bör du få ut den förväntade mängden kaffe. 
   

  Instängd luft förhindrar att vatten flödar som det ska

  Om espressomaskinen låter högt och vatten inte strömmar till vattenbehållaren beror det vanligtvis på instängd luft. 
  Åtgärda det med hjälp av följande steg
  : 1.    Stäng av maskinen
  2.    Töm vattenbehållaren och ta bort AquaClean-filtret (eller något annat vattenfilter som maskinen använder)
  3.    Fyll vattenbehållaren med vatten och sätt tillbaka den
  4.    Slå på maskinen igen. När maskinen har värmts upp väljer du varmt vatten och tappar ut 2–3 koppar varmt vatten

  Om du använder ett AquaClean-vattenfilter ska du följa de här stegen för att se till att filtret är korrekt förberett och installerat för användning:
  1.    Skaka AquaClean-vattenfiltret i fem sekunder
  2.    Håll filtret upp och ned i en behållare eller skål med vatten tills inga luftbubblor kommer ut
  3.    Sätt tillbaka filtret i vattenbehållaren och fyll vattenbehållaren med vatten
  4.    Starta om maskinen och stäng av och slå på den
  5.    Välj varmt vatten och tappa ut 2–3 koppar varmt vatten

  Obs! Byt AquaClean-filtret om du har använt det längre än tre månader. Det här filtret kan vara igensatt om det har använts längre tid än så.
  Play Pause

  Bryggruppen är smutsig eller igensatt

  Om bryggruppen är smutsig eller igensatt kan det också vara en orsak till att espressomaskinen inte tappar ut kaffe. 
  För att förhindra detta är det viktigt att skölja brygggruppen varje vecka enligt beskrivningen i följande steg (eller som visas i vår instruktionsvideo).

  1.    Stäng av espressomaskinen. Vänta i 15–20 sekunder tills den är helt avstängd och inga fler ljud hörs
  2.    Öppna serviceluckan och att ta bort bryggruppen. Du kan ta bort den genom att trycka på PUSH-knappen åt höger, hålla i den och dra den mot dig
  3.    Skölj bryggruppen noggrant med ljummet vatten och låt den lufttorka innan du sätter tillbaka den

  Obs! Om bryggruppen ska rengöras grundligt rekommenderar vi att du använder Philips tablett för borttagning av kaffeolja (CA6704).
  Play Pause

  Igensatt kaffeuttappningsrör

  En annan orsak till att inget kaffe tappas ut kan vara ett igensatt uttappningsrör. 
  Du kan rengöra det genom att använda en piprensare eller nål för att få bort smuts.

  Funktionen för förmalet kaffe används

  Om för mycket malet kaffe används när funktionen för förmalet kaffe används kan det leda till att bryggruppen överfylls: det malda kaffet kasseras och maskinen tappar inte ut kaffe.

  Så här förhindrar du att det här inträffar när du använder funktionen för förmalet kaffe:  Se till att maskinen är påslagen och klar för användning innan du tillsätter förmalet kaffe i facket för förmalet kaffe. Använd bara ett slätstruket mått malet kaffe.

  Maskinen behöver avkalkas

  Om kalkavlagringar har byggts upp i espressomaskinen kan det orsaka fel.
  Alla Philips-espressomaskiner har en särskild avkalkningsindikator, och vi rekommenderar att du avkalkar maskinen så snart maskinen anger att det ska göras.

  Facket för förmalet kaffe är igentäppt

  En annan möjlig orsak till att maskinen inte tappar ut kaffe är ett fack för förmalet kaffe. 
  Om det här är orsaken kan du åtgärda det genom att följa stegen nedan eller instruktionsfilmerna:

  1.    Stäng av espressomaskinen. Vänta i 15–20 sekunder tills den är helt avstängd och inga fler ljud hörs
  2.    Öppna serviceluckan och ta bort bryggruppen genom att trycka knappen PUSH åt höger, hålla i den och dra den mot dig
  3.    Öppna locket till facket för förmalet kaffe och för in skedhandtaget i det
  4.    Flytta handtaget uppåt och nedåt tills det malda kaffet faller ned
  Om dessa lösningar inte åtgärdar problemet ska du kontakta oss för ytterligare hjälp.
   
  Play Pause

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.