1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Få exakt den support du behöver
  Letar du efter en särskild lösning för din produkt?

  En varningslampa på Philips-espressomaskinen släcks inte

  Uppdaterades 2022-06-17
  Se bilden med lösningar nedan om det lyser en varningslampa på Philips-espressomaskinen som inte släcks.

  1. Lampan för ”vattentanken är tom” lyser

  Om den här varningslampan lyser är vattentanken nästan tom eller sitter inte på plats.

  Du korrigerar detta genom att ta bort vattentanken och fylla den med vatten till MAX. Skjut in vattentanken tillräckligt långt i maskinen, dvs. tills lampan släcks.

  2. Lampan för ”töm sumplådan” lyser

  Om den här varningslampan lyser är sumplådan full och behöver tömmas.

  Du korrigerar detta genom att se till att maskinen på påslagen medan du tömmer sumplådan. Ta bort droppbrickan och töm sumplådan. Sätt tillbaka allt i maskinen.

  3. Larmlampan lyser

  Om den här varningslampan lyser är sumplådan eller droppbrickan felplacerad eller så är serviceluckan öppen.

  Du korrigerar detta genom att sätta tillbaka sumplådan och droppbrickan i rätt läge. Ta bort vattentanken och kontrollera att serviceluckan är stängd.

  4. Larmlampan blinkar

  Om den här varningslampan lyser är bryggruppen inte på plats, felplacerad eller igensatt.

  Du korrigerar detta genom att göra följande:

  1. Stäng av maskinen helt.
  2. Ta bort vattentanken och öppna serviceluckan.
  3. Ta bort bryggruppen och skölj den under kranen. Sätt tillbaka den i maskinen. Den ska klicka på plats.
  4. Stäng serviceluckan och sätt tillbaka vattentanken.
  5. Slå på maskinen.

  Obs! Om du hittar torrt kaffepulver i sumplådan har bryggruppen överfyllts med malet kaffe. Om kaffet är förmalet använder du ett slätstruket mått kaffe.

  5. Larmlampan lyser och startlampan blinkar

  Om den här varningslampan lyser finns det luft i maskinen. Gör så här för att släppa ut luften från maskinen:

  1. Fyll vattentanken med vatten.
  2. Sätt en kopp under den klassiska mjölkskummaren och tryck på den blinkande start/stop-knappen. Obs! Maskinen tappar ut varmt vatten för att avlägsna luften i systemet.

  Om inte problemet löses gör du följande:

  1. Stäng av maskinen.
  2. Töm vattentanken och ta bort AquaClean-filtret från vattentanken (om ett sådant sitter där).
  3. Fyll den med rent vatten och sätt tillbaka den.
  4. Slå på maskinen igen och låt den värmas upp.
  5. Välj varmt vatten och tappa ut 2–3 koppar varmt vatten.
  6. Om detta fungerar sätter du tillbaka AquaClean-filtret och tappar ut ytterligare 2–3 koppar varmt vatten.

  6. AquaClean-lampan blinkar

  Om den här varningslampan lyser måste AquaClean-vattenfiltret installeras eller bytas och aktiveras.

  Detaljerade stegvisa anvisningar om hur du installerar och aktiverar AquaClean-filtret finns i användarhandboken och i självstudievideon nedan.

  7. Avkalkningslampan blinkar långsamt

  Om den här varningslampan lyser måste du avkalka maskinen.

  Detaljerade stegvisa anvisningar om hur du avkalkar maskinen finns i användarhandboken och i självstudievideon nedan.

  8. Lamporna för alla varningssymboler blinkar

  Om alla varningslampor blinkar måste du återställa maskinen. Återställ maskinen genom att göra följande:

  1. Stäng av maskinen och dra ur nätsladden.
  2. Ta bort AquaClean-vattenfiltret från vattentanken (om ett sådant finns).
  3. Fyll vattentanken med vatten och sätt tillbaka den.
  4. Öppna locket till facket för förmalet kaffe och kontrollera om det är igensatt med kaffepulver. Rensa det med änden av kaffeskedshandtaget om det är blockerat.
  5. Återanslut nätsladden och slå på maskinen.
  6. Välj varmt vatten och tappa ut 2–3 koppar varmt vatten.

  Obs! Om lamporna fortsätter att blinka kan maskinen vara överhettad. Stäng av maskinen, vänta i 30 minuter och slå på den igen. Om lamporna fortfarande blinkar kontaktar du kundtjänsten i ditt land.

  9. Varningsikoner för maskiner med Wi-Fi-anslutning

  Wi-Fi-lampan är släckt
  – Kaffemaskinen är inte ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk (ingen första Wi-Fi-konfiguration har gjorts hittills).
  – Maskinens Wi-Fi-anslutning är avstängd.
  – Wi-Fi-anslutningen i hemmet fungerar inte som den ska.
  – Anslutningen till ditt Wi-Fi-nätverk har försvunnit, t.ex. på grund av att routern har ändrats eller att nätverksnamnet eller nätverkslösenordet har ändrats.
  – Avståndet mellan kaffemaskinen och routern är för stort.

  Wi-Fi-lampan lyser
  – Wi-Fi-konfigurationen har slutförts och kaffemaskinen är ansluten till Wi-Fi-nätverket.

  Wi-Fi-lampan fortsätter att lysa när jag har stängt av maskinen
  – För att göra det möjligt att få uppdateringar måste Wi-Fi-modulen vara tillgänglig och därför förblir Wi-Fi-lampan tänd.

  Wi-Fi-lampan blinkar
  – Kaffemaskinen är i installationsläge under Wi-Fi-installationen. Knapparna på kaffemaskinen är inaktiva.
  – Om maskinen redan är ansluten är den blinkande lampan en indikation på att kaffemaskinen håller på att återansluta till Wi-Fi-nätverket.
  – Om maskinen är ansluten till Wi-Fi-nätverket är den långsamt blinkande lampan en indikation på att kaffemaskinen uppdaterar den inbyggda programvaran. Den här uppdateringen kan ta flera minuter och under den här tiden går det inte att använda kaffemaskinen.

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.