1
Artiklar om fordon

Belysning är fortfarande den näst vanligaste anledningen till uppföljningsbesök


Under 2014 ökade antalet säkerhets- och utsläppstester samtidigt som anledningarna för uppföljningsbesök blev något färre. Belysningen är den näst vanligaste anledningen* till tekniska uppföljningsbesök för bilar, tätt föregången av upphängningsproblem. Enligt Organisme Technique Central (UTAC-OTC) (central teknisk organisation) beror nästan 9 % av uppföljningsbesöken på felaktig belysning/signalering: mer än en tredjedel av fallen involverar en lampa som är för högt inställd eller en halvljusstråle som inte uppfyller kraven; en fjärdedel involverar felaktiga bromsljus och ytterligare en fjärdedel involverar positionsljus. Onormalt lågt inställda eller felaktigt fungerande halvljus samt bristande registreringsskyltsbelysning ligger bakom 20 % av uppföljningsbesöken som rör belysning.

 

Utbilda kunder

 

Det kan därför löna sig att mekaniker utbildar sina kunder före säkerhets- och utsläppstestet. Association Prévention Routière (vägförebyggande organisation) erbjuder varje år den här utbildningen under sina temaveckor ”Lumière et Vision” (ljus och syn). Till den nationella kampanjen bjuds särskilt bilister in för att göra en bedömning av fordonets belysning. Intressant är att de allra flesta förare uppger att de kontrollerar sina lampor minst en gång om året. Mer än hälften av dem uppsöker en mekaniker för att få hjälp och en av fem förare får sina lampor kontrollerade vid säkerhets- och utsläppstesterna.

 

* Exklusive gasbilar

  • Diagram
Bildtext: Fördelning av bristande kravuppfyllelse som gäller belysning
Bildtext: Fördelning av bristande kravuppfyllelse som gäller belysning

Bildtext: Frekvens av bristande kravuppfyllelse
Bildtext: Frekvens av bristande kravuppfyllelse

Läs mer:

Byt lamporna parvis

Byt lamporna parvis

Vad gör en halogenlampa bra

Vad gör en halogenlampa bra