1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Artiklar om fordon

  Förbättra lamporna enkelt


  Trots belysningsteknik såsom Xenon och LED använder de flesta bilar på vägarna fortfarande halogenlampor. Frågor om bättre belysningslösningar dyker regelbundet upp i forumet, men det finns enkla och tillåtna sätt att förbättra halogenstrålkastare.  

   

  Att helt enkelt byta ut glödlampan, till exempel till en H4 eller en H7 X-tremeVision, kan generera en ljusstråle som är upp till 130 % ljusstarkare och 45 meter längre. Här följer en kort förklaring av hur de här glödlamporna fungerar.  

   

  Skillnad mellan lumen och lux

  Figur 1: Lumen och lux
  Figur 1: Lumen och lux

  Ljusflödet mäts i lumen. Ljusflödet är den totala mängden ljus som en glödlampa emitterar i alla riktningar. Lux däremot, är intensiteten av det ljus som faktiskt når vägen. Skillnaden är viktig eftersom ljusflödet för varje typ av glödlampa är noggrant definierad i ECE-bestämmelserna och bara kan variera inom mycket smala toleranser. Enligt ECE R37, till exempel, måste en H7 12V-glödlampa ha 1 500 lm +/-10 %. Om mer ljus ska nå vägen måste därför den befintliga mängden ljus användas bättre och mer effektivt.

   

  Det viktiga avståndet mellan 50 och 75 meter

   

  För att ytterligare upplysa förarens eget körfält är halvljusstrålen utformad för högertrafik längre på höger sida. Den här asymmetriska halvljusstrålen syns också tydligt i den punkt där gränslinjen stiger när fordonet med tända strålkastare är riktat mot en ljus vägg. Det viktiga här är att vägen på avstånd utöver 50 meter är så mycket upplyst som möjligt. Det gör att förare kan se föremål och faror i god tid för att hinna reagera på lämpligt sätt. 

  Figur 2: Asymmetriskt halvljus
  Figur 2: Asymmetriskt halvljus

  De viktigaste mätpunkterna är:

   

  •  50V = 50 meter framför fordonet
  •  50R = 50 meter på den yttre vägkanten (för högertrafik)
  •  75R = 75 meter på den yttre vägkanten (för högertrafik)

   

  FOM-värdet (Figure of Merit) är nu den mest accepterade termen för att mäta halvljusstrålens kvalitet. Det beräknas som summan av ljusintensiteten i alla mätpunkter, där punkten vid 75 meter har dubbel vikt:

   

  •  FOM [Lux] = Ljusintensitet (2 x 75R + 50R + 50V) 

  Ju högre FOM desto bättre ljus. Det här förutsätter förstås att de högsta tillåtna belysningsvärdena (bländningsvärdena) inte överskrider gränsvärdet.
   
  Så här fungerar X-tremeVision
   
  Glödlampor som Philips X-tremeVision, som ger mer ljus på vägen, har ett mindre men ljusare filament. Eftersom den lysande ytan är mindre ändras inte den totala ljusmängden särskilt. Däremot kan strålkastaren använda det tillgängliga ljuset mer effektivt för att rikta det emot den avståndsräckvidd som beskrivs ovan. Resultatet är ett högre FOM: Upp till 130 % mer ljus och en räckvidd som är upp till 45 meter längre. Det beror förstås delvis på vilket strålkastarsystem som används.
   
  Det ljusare och varmare filamentet är också skälet till att de här särskilt kraftfulla glödlamporna alltid har kortare livslängd än standardglödlampor. Philips använder ett speciellt, särskilt tryckresistent kvartsglas till alla glödlampor. Ett särskilt högt gasfyllnadstryck på upp till 15 bar i glödlampan kompenserar i alla fall delvis för nackdelen med dess kortare livslängd. Trycket på 15 bar gäller trycket när glödlampan är kall. När den är i drift stiger trycket i glödlampan till tre gånger så högt.
   
  Slutligen en kommentar om glödlampsinstallation
   
  Vi får ofta höra att vi inte ska röra halogenlampor med bara händer, men det största problemet här är inte de oljor som kan brännas in i glaset och orsaka skada, eftersom det här skulle kräva en enorm kontaminationsnivå. Vad som är mycket värre är även de allra minsta mängderna kontaminerande ämnen som förångas i strålkastarna och som deponeras på de känsliga spegelytorna. Det här kan leda till att ett skikt relativt snabbt byggs upp som så småningom påverkar ljuskvaliteten. Därför är det bäst att alltid använda lämpliga handskar. 

  Läs mer:

  Byt lamporna parvis

  Byt lamporna parvis

  Vad gör en halogenlampa bra

  Vad gör en halogenlampa bra