1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Hantera din KOL

  Steg du kan utföra för att kontrollera dina symtom

   

  KOL kan påverka ditt dagliga liv, men det betyder inte att du inte kan ta kontroll över de saker som kan utlösa dina symtom. Regelbunden behandling och en hälsosam livsstil, inklusive regelbunden träning, en balanserad kost och andningstekniker, kan hjälpa dig att hantera KOL genom att du kontrollerar dina symtom och minskar utvecklingen av ytterligare skador på dina lungor¹.

  Hur lever man med KOL?

  Russell – video – terapi

  KOL-idrottaren Russell Winwood och hans läkare dr Wayne Kelly diskuterar vardagslivet med KOL.

  Mer information om KOL

  • Lösningar för KOL-terapi

   Lösningar för KOL-terapi

   Läs mer
  • Förstå de olika stadierna av KOL

   Förstå de olika stadierna av KOL

   Läs mer

  Produkt i fokus

  simply-go-feature

  SimplyGo Mini

  Har du några frågor eller vill du prata med en representant?

  Ring oss på +46 812045900

  Har du några frågor eller vill du prata med en representant?

  Ring oss på +46 812045900

  Följ din åtgärdsplan

  Action plan icon

  Att ta fram och följa en åtgärdsplan kan hjälpa dig att leva ett så normalt liv som möjligt med KOL. En åtgärdsplan för KOL är avsedd att ge dig instruktioner som du ska följa beroende på hur du mår och hur intensiva dina symtom är. Åtgärdsplaner är vanligtvis indelade i gröna, gula och röda zoner som motsvarar dina symtom och sträcker sig från normala till allvarligare.

   

  Det är även viktigt att du håller dig till planen även om din andning känns OK. Regelbundna besök hos din läkare ger dig möjlighet att prata om hur du mår i allmänhet och även ta upp eventuella akuta försämringar och ändringar i din medicinering2.

  Undvik vanliga KOL-symtomutlösare

  KOL-symtom kan utlösas av din miljö, så genom att vara medveten om vad som orsakar en akut försämring kan du hantera din sjukdom på ett bättre sätt. Förslag på att minska KOL-utlösare inkluderar:

  • Undvik lungirritament, till exempel luftföroreningar och kemiska ångor, genom att stanna inomhus de dagar då luftkvaliteten är dålig
  • Förbättra luftkvaliteten i ditt hem med ventilation eller en luftrenare
  • Minska slemansamling genom att använda en luftfuktare och dricka mycket vatten
  • Tillåt inte rökning i ditt hem och undvik passiv rökning utomhus
  • Minska risken för att bli förkyld eller få influensan genom att tvätta händerna ofta, undvika stora folksamlingar under vintern och se till att du tar dina vaccinationer

  Överväg att ändra din livsstil

   

  Regelbundna behandlingar och en hälsosam livsstil kan inte bara hjälpa dig att hantera dina symtom, utan kan även hjälpa till att fördröja sjukdomsförloppet så att du kan leva ett aktivt liv. Överväg följande livsstilsändringar och hanteringstips3,4:

  Rökning

  Sluta eller undvik rökning

  Träning

  Träna regelbundet

  Kost

  Ät bra mat och håll vikten på en hälsosam nivå

  Slappna av

  Använd andnings- och avslappningsmetoder

  Hosta

  Lär dig hur du hostar effektivt

  Utlösare

  Identifiera och undvik de faktorer som utlöser akuta försämringar

  Behandlingsplan

  Ha en åtgärdsplan för akuta försämringar

  Tar medicin

  Ta din medicin enligt ordination

  Prata med en läkare

  Träffa din läkare regelbundet, även om du mår bra, och särskilt om du är orolig eller undrar över något

  Tips och inspiration:

  Tips och insikter om att leva med KOL som ger dig möjlighet att leva ett fullvärdigt liv samtidigt som du hanterar din sjukdom.

  Vanliga frågor

  Vad är KOL?

  KOL är en term som innefattar en mängd progressiva lungsjukdomar som gör det svårt att andas, inklusive kronisk bronkit och emfysem¹. En av de främsta orsakerna är långvarig exponering för cigarettrök, särskilt om röken andas in. Men passiv rökning, luftföroreningar, kemiska ångor och damm från miljön omkring dig eller arbetsplatsen kan också orsaka KOL².

   

  1. Web MD. What is chronic obstructive pulmonary disease (COPD)? 
  http://www.webmd.com/lung/copd/tc/chronic-obstructive-pulmonary-disease-copd-overview
  Besökt den 4 augusti 2015

  2. Web MD. 10 FAQs About Living With COPDWhat is chronic obstructive pulmonary disease (COPD)? 
  http://www.webmd.com/lung/copd/10-faqs-about-living-with-copd#2
  Besökt den 5 augusti 2015

  Vilka är symptomen på KOL?

  Kronisk hosta som varar i flera veckor utan tecken på andra sjukdomar som förkylning eller influensa är det första tecknet på KOL. Hostan är vanligtvis värre tidigt på morgonen och kan förvärras av träning eller rökning. Andra typiska symtom inkluderar andfåddhet, pipande andning, tryck över bröstet och ökad slemproduktion1,2.

   

  1. Healthline. Six signs of COPD. 
  http://www.healthline.com/health-slideshow/copd-symptoms#9
  Besökt den 24 juni 2015.

  2. European Lung Foundation. Lung Factsheet: Living well with COPD.

   

  www.european-lung-foundation.org 
  Besökt den 19 juni 2015.

  Vad orsakar KOL?

  En av huvudorsakerna till KOL är lång exponering för cigarettrök, särskilt om röken andas in. Men passiv rökning, luftföroreningar, kemiska ångor och damm från arbetsplatser kan också orsaka sjukdomen1.

  Dessa inhalerade partiklar kan göra så att slemkörtlarna som täcker bronkerna börjar producera mer slem än normalt, och den inflammation som de utlöser leder till att bronkernas väggar blir tjockare och svullnar. Miljöfaktorer och genetik kan även spela en roll i att KOL utvecklas1,2.

   

  1. Web MD. 10 FAQs About Living With COPDWhat is chronic obstructive pulmonary disease (COPD)? 
  http://www.webmd.com/lung/copd/10-faqs-about-living-with-copd#2
  Besökt den 5 augusti 2015

  2. medicinenet.com. Chronic Bronchitis 
  http://www.medicinenet.com/chronic_bronchitis/page3.htm

   

  Besökt den 5 augusti 2015.

  Hur behandlas KOL?

  Det går inte att bota KOL, men det finns många effektiva behandlingar tillgängliga som kan hjälpa dig att hantera dina symtom och fördröja sjukdomsförloppet så att du kan leva ett aktivt liv1.

   

  1. Healthline. COPD and You: Managing Your Symptoms.
  http://www.healthline.com/health/copd/and-you-symptom-management#1

   

  Besökt den 10 juli 2015.

  Hur ser sjukdomsförloppet ut?

  KOL har fyra stadier, och vart och ett av dem har olika symtom med ökande allvarlighetsgrad. Men genom att övervaka dina symtom och hantera dem på ett effektivt sätt går det att fördröja sjukdomsförloppet och leva ett aktivare liv1,2.

   

  1. Healthline. COPD and You: Managing Your Symptoms.
  http://www.healthline.com/health/copd/and-you-symptom-management#1

   

  Besökt den 10 juli 2015.

   

  2. Healthline. COPD: Symptoms and Stages.
  http://www.healthline.com/health/copd/stages#Overview1

   

  Besökt den 6 juni 2015.

  Vad är lungrehabilitering?

  Med en kombination av träning, utbildning och stöd kan lungrehabilitering hjälpa dig att leva ett bättre liv med KOL genom att du ökar din kapacitet för träning och förbättrar din rörlighet. Du får lära dig effektiva andningstekniker, avslappningsövningar, hur du använder läkemedel och syrgas, bra mat och resetips samt hur du undviker akuta försämringar och behåller din hälsa. Lungrehabilitering ger dig även möjlighet att träffa andra med KOL och tillsammans kan ni utbyta erfarenheter, ge och få stöd samt öka motivationen att förbättra konditionen och bekämpa sjukdomen1.

   

  1. American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation (AACVPR). Pulmonary Rehabilitation.
  http://www.copdfoundation.org/Portals/0/Files/pdfs/AACVPR-FactSheet.pdf
  Besökt den 6 juni 2015.

  Är KOL ärftligt?

  Genetik kan spela en roll i att du drabbas av KOL, även om du aldrig har rökt eller utsatts för föroreningar under en längre tid. Särskilt emfysem kan utlösas av en brist på alpha-1 antritrypsin (AAT), vilket är ett protein som skyddar lungorna från de skadliga effekterna som uppstår när det finns vita blodceller i lungorna. Men inte alla med KOL som aldrig har rökt har en brist på AAT, så man tror att det måste finnas andra genetiska utlösare för KOL1.

   

  1. COPD Foundation:
  http://www.copdfoundation.org/What-is-

   

  COPD/Understanding-COPD/What-is-

   

  COPD.aspx#sthash.PjPozNK3.dpuf
  Besökt den 23 juni 2015.

  Finns det några åtgärder jag kan vidta för att hantera min KOL?

  Det finns en mängd olika saker du kan göra som är till stor hjälp för att hantera din KOL1,2.

  • Sluta röka
  • Träna regelbundet
  • Ät bra och håll vikten på en hälsosam nivå
  • Använd andnings- och avslappningsmetoder
  • Lär dig hur du hostar effektivt
  • Identifiera och undvik de faktorer som utlöser akuta försämringar
  • Ha en åtgärdsplan för akuta försämringar
  • Ta din medicin enligt ordination
  • Träffa din läkare regelbundet, även om du mår bra, och särskilt om du är orolig eller undrar över något
  • Ta reda på om du är berättigad till lungrehabilitering

  Call icon

  Har du några frågor?

  Vi hjälper gärna till

  Ring +46 812045900

  Professional icon

  Är du vårdpersonal som arbetar med lungsjukdomar?

  Referenser

   

  Healthline. COPD: Treatment Options. http://www.healthline.com/health/copd/treatment-options#Overview1 Besökt den 3 augusti 2015.

  American Lung Association. Instructions for COPD MANAGEMENT PLAN. http://www.lung.org/lung-disease/copd/living-with-copd/ala-copd-management-plan.pdf Besökt den 15 maj 2015.

  bettersleepandbreathing.com. Minimizing COPD Flareups. http://www.bettersleepandbreathing.com/post/78457078071/minimizing-copd-flareups Besökt den 3 augusti 2015.
  4 COPD Foundation. Staying Healthy and Avoiding Exacerbations. http://www.copdfoundation.org/What-is-COPD/Living-with-COPD/Staying-Healthy-and-Avoiding-Exacerbations.aspx Besökt den 3 augusti 2015.

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.