0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Förstå de olika stadierna av KOL

  KOL-behandlingslösningar för varje stadium

   

  Att leva med KOL är en resa där du under varje stadium har möjlighet att hantera sjukdomen samt stöter på utmaningar att övervinna. Våra lösningar sträcker sig över hela din KOL-resa och är utformade för att passa in i din livsstil på ett smidigt sätt och hjälpa dig leva ett liv så nära dina egna villkor som möjligt.

  Vad är KOL?

  russell-video-stages

  KOL-idrottaren Russell Winwood och hans läkare dr Wayne Kelly diskuterar sjukdomen, orsakerna och diagnosen

  Mer information om KOL

  Produkt i fokus

  simply-go-feature

  Simply Go Mini

  Har du några frågor eller vill du prata med en representant?

  Ring oss på +46 812045900

  Har du några frågor eller vill du prata med en representant?

  Ring oss på +46 812045900

  Vad är KOL?

   

  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) ger problem med andningen samt andfåddhet. Med kronisk bronkit blir de rör (bronker) som drar in och ut luft till och från lungorna inflammerade, vilket leder till hosta och ökad slemproduktion. Inflammationen och slemmet leder till att bronkerna blir trängre. Detta leder inte bara till att normal mängd luft inte når lungorna, utan förhindrar även att lungorna töms helt, vilket gör att mycket luft blir kvar i lungorna1.

   

  Vid emfysem gör inflammationen i alveolerna att de får minskad elasticitet. I vissa fall kan de kollapsa, vilket gör det svårt för luft att tränga in i och ut ur lungorna. Det gör att de innehåller mer luft än normalt, vilket kallas hyperinflation. Kombinationen av hyperinflation och den extra ansträngning som krävs för att andas leder till en känsla av andfåddhet1.

  Tvärsnitt av en lunga
  Tvärsnitt av en bronker
  Alveolmembran

  Stadier av KOL

  Milda till medelsvåra KOL-symtom

   

  Många personer som befinner sig i de tidigaste stadierna av KOL inser inte att de kan ha drabbats av en allvarlig sjukdom. Många märker ofta av att andningen är begränsad, men de söker inte alltid läkarvård förrän det blir värre. Medelsvår KOL kan leda till mer hosta och slemproduktion, och då kan din läkare skriva ut läkemedel eller lungrehabilitering3.

  PEF-mätare PersonalBest

  KOL-lösningar för mild eller medelsvår KOL

   

  PersonalBest är lätt och smidig och mäter hur väl luften kommer ut ur dina lungor så att du kan hålla koll på ditt utandningsflöde.

  Optichamber

  Den ventilförsedda andningsbehållaren OptiChamber Diamond är diskret, bärbar och hjälper till att få ner inhaleringsläkemedel till lungorna, där det behövs.  

  Svår till mycket svår KOL

   

  I senare stadier av KOL blir det allt svårare att andas, och den ökade tröttheten kan göra vardagliga aktiviteter mer utmanande. Det kan bli allt svårare att träna. Om dina andningssvårigheter och akuta försämringar avsevärt påverkar din hälsa och livskvalitet kan din läkare ordinera syrgasterapi för att säkerställa att din kropp får tillräckligt med syre3.

  Simply Go Mini

  Syrgaskoncentratorn SimplyGo Mini kan hjälpa dig få den syrgasterapi du behöver både hemma och när du är på språng, inklusive när du reser.  

  Tips och inspiration:

  Tips och insikter om att leva med KOL som ger dig möjlighet att leva ett fullvärdigt liv samtidigt som du hanterar din sjukdom.

  Vanliga frågor

  Vad är KOL?

  KOL är en term som innefattar en mängd progressiva lungsjukdomar som gör det svårt att andas, inklusive kronisk bronkit och emfysem¹. En av de främsta orsakerna är långvarig exponering för cigarettrök, särskilt om röken andas in. Men passiv rökning, luftföroreningar, kemiska ångor och damm från miljön omkring dig eller arbetsplatsen kan också orsaka KOL².

   

  1. Web MD. What is chronic obstructive pulmonary disease (COPD)? 
  http://www.webmd.com/lung/copd/tc/chronic-obstructive-pulmonary-disease-copd-overview
  Besökt den 4 augusti 2015

  2. Web MD. 10 FAQs About Living With COPDWhat is chronic obstructive pulmonary disease (COPD)? 
  http://www.webmd.com/lung/copd/10-faqs-about-living-with-copd#2
  Besökt den 5 augusti 2015

  Vilka är symptomen på KOL?

  Kronisk hosta som varar i flera veckor utan tecken på andra sjukdomar som förkylning eller influensa är det första tecknet på KOL. Hostan är vanligtvis värre tidigt på morgonen och kan förvärras av träning eller rökning. Andra typiska symtom inkluderar andfåddhet, pipande andning, tryck över bröstet och ökad slemproduktion1,2.

   

  1. Healthline. Six signs of COPD. 
  http://www.healthline.com/health-slideshow/copd-symptoms#9
  Besökt den 24 juni 2015.

  2. European Lung Foundation. Lung Factsheet: Living well with COPD.

   

  www.european-lung-foundation.org 
  Besökt den 19 juni 2015.

  Vad orsakar KOL?

  En av huvudorsakerna till KOL är lång exponering för cigarettrök, särskilt om röken andas in. Men passiv rökning, luftföroreningar, kemiska ångor och damm från arbetsplatser kan också orsaka sjukdomen1.

  Dessa inhalerade partiklar kan göra så att slemkörtlarna som täcker bronkerna börjar producera mer slem än normalt, och den inflammation som de utlöser leder till att bronkernas väggar blir tjockare och svullnar. Miljöfaktorer och genetik kan även spela en roll i att KOL utvecklas1,2.

   

  1. Web MD. 10 FAQs About Living With COPDWhat is chronic obstructive pulmonary disease (COPD)? 
  http://www.webmd.com/lung/copd/10-faqs-about-living-with-copd#2
  Besökt den 5 augusti 2015

  2. medicinenet.com. Chronic Bronchitis 
  http://www.medicinenet.com/chronic_bronchitis/page3.htm

   

  Besökt den 5 augusti 2015.

  Hur behandlas KOL?

  Det går inte att bota KOL, men det finns många effektiva behandlingar tillgängliga som kan hjälpa dig att hantera dina symtom och fördröja sjukdomsförloppet så att du kan leva ett aktivt liv1.

   

  1. Healthline. COPD and You: Managing Your Symptoms.
  http://www.healthline.com/health/copd/and-you-symptom-management#1

   

  Besökt den 10 juli 2015.

  Hur ser sjukdomsförloppet ut?

  KOL har fyra stadier, och vart och ett av dem har olika symtom med ökande allvarlighetsgrad. Men genom att övervaka dina symtom och hantera dem på ett effektivt sätt går det att fördröja sjukdomsförloppet och leva ett aktivare liv1,2.

   

  1. Healthline. COPD and You: Managing Your Symptoms.
  http://www.healthline.com/health/copd/and-you-symptom-management#1

   

  Besökt den 10 juli 2015.

   

  2. Healthline. COPD: Symptoms and Stages.
  http://www.healthline.com/health/copd/stages#Overview1

   

  Besökt den 6 juni 2015.

  Vad är lungrehabilitering?

  Med en kombination av träning, utbildning och stöd kan lungrehabilitering hjälpa dig att leva ett bättre liv med KOL genom att du ökar din kapacitet för träning och förbättrar din rörlighet. Du får lära dig effektiva andningstekniker, avslappningsövningar, hur du använder läkemedel och syrgas, bra mat och resetips samt hur du undviker akuta försämringar och behåller din hälsa. Lungrehabilitering ger dig även möjlighet att träffa andra med KOL och tillsammans kan ni utbyta erfarenheter, ge och få stöd samt öka motivationen att förbättra konditionen och bekämpa sjukdomen1.

   

  1. American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation (AACVPR). Pulmonary Rehabilitation.
  http://www.copdfoundation.org/Portals/0/Files/pdfs/AACVPR-FactSheet.pdf
  Besökt den 6 juni 2015.

  Är KOL ärftligt?

  Genetik kan spela en roll i att du drabbas av KOL, även om du aldrig har rökt eller utsatts för föroreningar under en längre tid. Särskilt emfysem kan utlösas av en brist på alpha-1 antritrypsin (AAT), vilket är ett protein som skyddar lungorna från de skadliga effekterna som uppstår när det finns vita blodceller i lungorna. Men inte alla med KOL som aldrig har rökt har en brist på AAT, så man tror att det måste finnas andra genetiska utlösare för KOL1.

   

  1. COPD Foundation:
  http://www.copdfoundation.org/What-is-

   

  COPD/Understanding-COPD/What-is-

   

  COPD.aspx#sthash.PjPozNK3.dpuf
  Besökt den 23 juni 2015.

  Finns det några åtgärder jag kan vidta för att hantera min KOL?

  Det finns en mängd olika saker du kan göra som är till stor hjälp för att hantera din KOL1,2.

  • Sluta röka
  • Träna regelbundet
  • Ät bra och håll vikten på en hälsosam nivå
  • Använd andnings- och avslappningsmetoder
  • Lär dig hur du hostar effektivt
  • Identifiera och undvik de faktorer som utlöser akuta försämringar
  • Ha en åtgärdsplan för akuta försämringar
  • Ta din medicin enligt ordination
  • Träffa din läkare regelbundet, även om du mår bra, och särskilt om du är orolig eller undrar över något
  • Ta reda på om du är berättigad till lungrehabilitering

  Call icon

  Har du några frågor?

  Vi hjälper gärna till

  Ring +46 812045900

  Professional icon

  Är du vårdpersonal som arbetar med lungsjukdomar?

  Referenser

   

  medicinenet.com. Chronic Bronchitis

  http://www.medicinenet.com/chronic_bronchitis/page3.html 

  Besökt den 5 augusti 2015.

  Mayo Clinic. Emphysema 

  http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/emphysema/basics/definition/con-20014218

  Besökt den 5 augusti 2015.

  Lung Institute 

  https://lunginstitute.com/blog/stages-of-copd-mild-through-end-stage/

  Besökt den 14 mars 2018

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.