1
Produkter

Viva Café SENSEO®-kaffemaskin

SENSEO-teknik med förhöjd kaffesmak, Ökengrön, Justerbar metallpip, Direktstart HD7829/10

Felsökning

Så här kalkar du av SENSEO® Viva Café

Kalka av din SENSEO® Viva Café regelbundet för att få gott kaffe med bra temperatur. När avkalkningslampan har tänts är det dags att avkalka din SENSEO® Viva Café. Titta på vår instruktionsvideo om att avkalka din SENSEO® Viva Café

Play Pause

Förbered avkalkningen

 1. Häll en halv flaska flytande avkalkningsmedel i den tomma vattenbehållaren
 2. Fyll vattenbehållaren med rent vatten
 3. Sätt tillbaka vattenbehållaren på din SENSEO® Viva Café
Häll i avkalkning i SENSEO Viva Café
Play Pause

Starta den första avkalkningen

 1. Tryck på strömknappen för att slå på din SENSEO® Viva Café
 2. Sätt in kapselhållaren för en kopp med en använd kaffekapsel i kaffebryggaren. Stäng locket och se till att det är ordentligt stängt
 3. Ställ en tom kanna under kaffepipen för att samla upp avkalkningsblandningen
 4. Tryck på knapparna för en kopp och två koppar samtidigt, så startas den första avkalkningen
 5. Avkalkningsblandningen kommer ut med jämna mellanrum
 6. Strömknappen blinkar snabbt för att visa att den första avkalkningen är klar

Den första avkalkningen är nu klar. Fortsätt med den andra avkalkningen. Obs! Avbryt aldrig avkalkningsproceduren

Starta den andra avkalkningen

 1. Häll i resterande avkalkningsmedel i vattenbehållaren
 2. Fyll vattenbehållaren med rent vatten och sätt tillbaka vattenbehållaren i din SENSEO® Viva Café
 3. Byt ut kapselhållaren för en kopp mot kapselhållaren för två koppar och sätt i en annan använd kaffekapsel. Stäng locket och se till att det är ordentligt stängt
 4. Ställ den tomma kannan under kaffepipen
 5. Tryck på knapparna för en kopp och två koppar samtidigt, så startas den andra avkalkningen
 6. Avkalkningsblandningen kommer ut med jämna mellanrum
 7. Strömknappen blinkar snabbt för att visa att den andra avkalkningen är klar
  Alla avkalkningar är nu klara. Skölj av bryggaren för att ta bort eventuellt resterande avkalkningsmedel.

Starta sköljningen

 1. Byt ut kapselhållaren för två koppar mot en tom kapselhållare för en kopp. Stäng locket och se till att det är ordentligt stängt
 2. Skölj vattenbehållaren under kranen
 3. Fyll vattenbehållaren med rent vatten
 4. Ställ en tom kanna under kaffepipen
 5. Tryck på knapparna för en kopp och två koppar samtidigt, så startas den första sköljningen
 6. Blandningen kommer ut med jämna mellanrum
 7. Strömknappen blinkar snabbt för att visa att den första sköljningen är klar

Slutför sköljningarna

 1. Skölj vattenbehållaren under kranen
 2. Fyll vattenbehållaren med rent vatten
 3. Ställ en tom kanna under kaffepipen
 4. Tryck på knapparna för en kopp och två koppar samtidigt, så startas den andra sköljningen
 5. Blandningen kommer ut med jämna mellanrum
 6. När alla avkalkningar och sköljningar har avslutats stänger maskinen av sig själv för att visa att avkalkningen klar

Nu är avkalkningen klar. SENSEO® Viva Café är nu redo att brygga perfekt kaffe igen.

Steg 4 av avkalkningsprocessen:

Placera en använd kaffekapsel i kapselhållaren för en kopp och för in den i maskinen.

Steg 5 av avkalkningsprocessen:

Påbörja den första avkalkningscykeln genom att snabbt trycka på knapparna för 1 och 2 koppar samtidigt.

Vattnet kommer ut med jämna mellanrum och maskinen gör en paus tre gånger.

CALC-lampan och ON/OFF-lampan börjar blinka långsamt.

Steg 6 av avkalkningsprocessen:

Vänta tills vattentanken är tom och den första cykeln är avslutad.

När den första cykeln är avslutad börjar ljusringen runt ON/OFF-knappen blinka snabbt.

CALK-lampan fortsätter att blinka långsamt för att visa att avkalkningen fortfarande är aktiverad.

Steg 7 av avkalkningsprocessen:

Blanda 50 gram citronsyra med 1 liter kallt vatten igen i en separat kanna.

Rör tills pulvret är upplöst.

Fyll vattenbehållaren med rent vatten.

När du tar bort vattentanken från maskinen blinkar ON/OFF-lampan snabbt.

Steg 8 av avkalkningsprocessen:

Sätt tillbaka vattentanken i kaffebryggaren och ställ en skål som rymmer minst 1 500 ml under pipen.

Vänta tills lampan runt ON/OFF-knappen lyser med stadigt sken.

Lampan runt ON/OFF-knappen börjar blinka långsamt.

Steg 9 av avkalkningsprocessen:

Påbörja nästa avkalkningscykel genom att snabbt trycka på knapparna för 1 och 2 koppar samtidigt.

Vänta tills vattentanken är tom och den andra cykeln är avslutad.

CALC-lampan och ON/OFF-lampan börjar blinka långsamt.

När den andra cykeln är avslutad börjar ljusringen runt ON/OFF-knappen blinka snabbt.

CALK-lampan fortsätter att blinka långsamt för att visa att avkalkningen fortfarande är aktiverad.

Efter den andra avkalkningen med avkalkningsblandning sköljer du två gånger med färskt vatten.

Stäng inte av apparaten mellan de här två olika cyklerna.

Sköljning:

Två cykler med rent vatten.

Steg 10 av avkalkningsprocessen:

Fyll vattentanken upp till MAX-markeringen med nytt, kallt vatten.

När du tar bort vattentanken från maskinen blinkar ON/OFF-lampan snabbt.

CALK-lampan fortsätter att blinka långsamt.

Steg 11 av avkalkningsprocessen:

Sätt tillbaka vattentanken i kaffebryggaren och ställ en skål som rymmer minst 1 500 ml under pipen.

Vänta tills lampan runt ON/OFF-knappen lyser med stadigt sken.

Lampan runt ON/OFF-knappen och CALK-lampan blinkar långsamt.

Steg 12 av avkalkningsprocessen:

Påbörja den första sköljcykeln genom att snabbt trycka på knapparna för 1 och 2 koppar samtidigt.

Vänta tills vattentanken är tom och den första sköljcykeln är avslutad.

CALC-lampan och ON/OFF-lampan börjar blinka för att visa att sköljningen har startat.

När den första cykeln är avslutad börjar ljusringen runt ON/OFF-knappen blinka snabbt.

CALK-lampan fortsätter att blinka långsamt för att visa att avkalkningsproceduren fortfarande pågår.

> «Picture of a clock>

Steg 13 av avkalkningsprocessen:

Fyll vattentanken upp till MAX-markeringen med nytt, kallt vatten en gång till.

Stäng inte av apparaten mellan den första och andra sköljningen.

När du tar bort vattentanken från maskinen blinkar ON/OFF-lampan snabbt.

CALK-lampan fortsätter att blinka långsamt.

Steg 14 av avkalkningsprocessen:

Upprepa stegen 10, 11 och 12 en andra gång.

Steg 15 av avkalkningsprocessen:

Klart.

Efter den andra sköljningen stängs apparaten av automatiskt och avkalkningen är klar.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HD7829/10 , HD7829/80 , HD7829/60 , HD7826/60 , HD7825/62 , HD7827/52 , HD7825/60 , HD7835/10 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.