1
Produkter

Avent Smart örontermometer

SCH740/21

Felsökning

Hur överförs temperaturavläsningar till appen uGrow?

Den smarta örontermometern från Philips Avent skickar dina temperaturavläsningar direkt till appen uGrow. Ta reda på hur du kopplar ihop skickade data med appen uGrow.

Stegvisa instruktioner

1) Öppna appen Philips Avent uGrow.
2) Gå till avsnittet Temperatur.
3) Slå på Bluetooth på den mobila enheten
4) Bluetooth-symbolen tänds på displayen på termometern och indikerar att den är ansluten till din mobila enhet.

Anslutningen har upprättats

När anslutningen har upprättats överförs mätresultatet automatiskt till din mobila enhet via Bluetooth. Om dataöverföringen lyckas, visas mätresultaten i appen Philips Avent uGrow. De mätresultat som laddas upp får en tidsstämpel. Tid och datum för varje mätning visas i appen Philips uGrow.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCH740/21 .

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.