1
Produkter

Sonicare UV-rengörare för borsthuvuden

HX7990/02

Felsökning

Så här installerar du UV-lampan till Sonicare-rengöraren.

Ibland levereras Philips Sonicare-rengöraren med UV-lampan avinstallerad. Ta reda på hur du enkelt själv kan installera den.

Stegvisa instruktioner

  • Placera fingret i fördjupningen för luckan på rengörarens högra sida och öppna luckan.
  • Ta bort droppbrickan
  • Ta bort skyddsskärmen genom att lyfta upp den försiktigt och dra den framåt
  • Installera UV-lampan genom att fästa den i lamphållaren
  • Passa in piggarna på skyddsskärmen mot skårorna på rengörarens reflekterande yta på vardera sida om UV-lampan.
  • Sätt in dem försiktigt och skjut försiktigt ned skärmen så att den låses fast i rengöraren.
  • Sätt tillbaka droppbrickan

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX7990/02 , HX6932/10 , HX6982/10 .

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.