1
Produkter

Felsökning

Min EnergyLight slocknar inte efter en stund

Om din Philips-energilampa inte stängs av
efter en stund finns det troligen en bra anledning. Kontrollera följande:

På/av-knappen har inte tryckts in

Kontrollera om lamporna slocknar när du trycker på
På/av-knappen.

Problemet kvarstår

Kontakta oss.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HF3308/01 , HF3309/01 .

Är detta inte det du söker efter?