1
Produkter

PulseRelief Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi

App-kontrollerad, 15 TENS- och 5 EMS-program, 60 intensitetsnivåer, Kompatibel med iOS & Android PR3840/00

Felsökning

TensRelief/PulseRelief-stimuleringen känns annorlunda eller mindre behaglig än normalt.

Det kan finnas flera orsaker till varför TensRelief/PulseRelief-stimuleringen känns annorlunda. Se nedan hur du kan lösa problemet själv.

Felsökning

  • Intensiteten är för hög eller för låg: tryck på + eller - för att öka eller minska intensiteten.
  • Intensiteten är för hög eller för låg: välj ett annat behandlingsprogram.
  • Elektroderna sitter inte på rätt ställe. Stäng av behandlingsenheterna och koppla bort elektroderna från dem. Ta bort elektroderna från huden och flytta dem till en annan plats.
  • Elektroderna sitter inte fast ordentligt. Stäng av behandlingsenheterna och koppla bort elektroderna från dem. Kontrollera att elektroderna sitter fast ordentligt på huden.
  • Elektroderna är för smutsiga. Du kan försöka rengöra elektroderna (se kapitlet Rengöring). Om det inte hjälper ska du byta ut elektroderna.
  • Elektroderna är utslitna. Byt ut elektroderna.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: PR3840/00 .

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.