1
Produkter

PulseRelief Trådlös smärtlindring med TENS- teknologi

App-kontrollerad, 15 TENS- och 5 EMS-program, 60 intensitetsnivåer, Kompatibel med iOS & Android PR3840/00

Felsökning

Hur används Philips PulseRelief?

Vi rekommenderar att du läser användarhandboken noggrant innan du använder PulseRelief. Handboken finns i appen och kan laddas ned från (www.philips.com/support).

Viktig information

I kartongen finns en broschyr med viktig information.

Ladda

PulseRelief-enheten ska laddas innan den används första gången.

Placering

Elektroderna kan sedan placeras på den kroppsdel som ska behandlas, enligt anvisningarna i användarhandbokens elektrodplaceringsguide, och enheten därefter anslutas till elektroderna.

Välj behandling

Med appen kan du välja den behandling och intensitet som ska användas. Kontrollera att enheten är avstängd efter användningen innan du tar bort elektroderna.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: PR3840/00 .

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.