1
Produkter

Philips BlueTouch pain relief patch PR3092/00 Innovative Blue LED technology For muscular back pain Wireless Need to be used with strap

PR3092/00

Felsökning

BlueTouch stängs av och laddningslampan blinkar rött.

Om den infraröda sensorn känner av en för hög temperatur stängs BlueTouch-smärtlindringsplattan av. Hudens temperatur är för hög.

Låt svalna

Ta bort Philips BlueTouch-smärtlindringsplattan från kroppen.
Låt BlueTouch svalna i 10 minuter. Efter 10 minuter tänds LED-lamporna i energisparläge. Sätt tillbaka BlueTouch på huden och fortsätt behandlingen.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: PR3092/00 .

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.