1
Produkter

Philips BlueTouch pain relief patch PR3092/00 Innovative Blue LED technology For muscular back pain Wireless Need to be used with strap

PR3092/00

Troubleshooting

BlueTouch-laddningslampan börjar inte blinka grönt när jag ansluter USB-kabeln till datorn.

Det kan finnas flera anledningar till varför laddningslampan på Philips BlueTouch inte blinkar grönt när USB-kabeln ansluts till datorn.

Olika problemorsaker har olika lösningar. Du kan lösa många själv.

  • BlueTouch:s mikro-USB-kontakt har inte satts in ordentligt i mikro-USB-uttaget, eller standard-USB-kontakten har inte satts in ordentligt i USB-porten på datorn: sätt in mikro-USB-kontakten ordentligt i mikro-USB-uttaget och kontrollera anslutningen till datorn. Kontrollera att datorn är påslagen.
  • Standard-USB-kontakten har inte satts in, eller inte satts in ordentligt i, USB-porten på datorn: sätt in standard-USB-kontakten ordentligt i USB-porten på datorn.
  • Batteriet i den bärbara dator du har anslutit USB-sladden till är svagt: anslut den bärbara datorn till nätström.

The information on this page applies to the following models: PR3092/00 , PR3741/00 , PR3743/00 .

Not what you are looking for?

Did we answer your question?

If not, contact us.