1
Produkter

Robotdammsugare

Uppkopplad robotdammsugare, Schemalägg städningen, TriActive XL - extra brett munstycke, Virtuell vägg FC8832/01

Felsökning

Hur återställer jag min Philips SmartPro-robot

Du kan enkelt ansluta till din Philips SmartPro-robot med din smarttelefon. Se nedan hur du gör det.

Installera appen på din smarttelefon eller surfplatta

Ladda ned och installera Philips SmartPro-appen från App Store eller Google Play Store genom att söka efter “Philips SmartPro” på smarttelefonen eller surfplattan. Se till att smarttelefonen eller surfplattan är ansluten till Wi-Fi-nätverket.

Förbereda Wi-Fi-nätverket

Se till att Wi-Fi-routern är påslagen och kompatibel. Philips SmartPro-roboten är kompatibel med 802.11 b/g/n Wi-Fi-nätverket (2,4 GHz) men inte kompatibel med ett 802.11a Wi-Fi-nätverk (5 GHz). Ha Wi-Fi-nätverksnamnet (SSID) och Wi-Fi-nätverkslösenordet till hands. Du måste fylla i den här informationen under installationen. Vid Wi-Fi-konfigurationen ser du till att apparaten är nära routern så att den får en stark Wi-Fi-signal.

Förbereda enheten för anslutning till SmartPro-appen

Innan du ansluter smarttelefonen till Philips SmartPro-roboten måste apparaten vara i Wi-Fi-konfigurationsläge. Slå på apparaten. Om en blinkande orange Wi-Fi-ikon visas i apparatens teckenfönster är den redo att ansluta. Om Wi-Fi-ikonen inte blinkar trycker du länge på Wi-Fi-knappen på apparaten tills Wi-Fi-ikonen börjar blinka orange.

Slutföra konfigurationen

Philips SmartPro-appen vägleder dig genom de sista stegen för att ansluta apparaten. Tryck på ”Komma igång” och följ anvisningarna på skärmen

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: FC8832/01 .

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.