1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Philips support

  Hur uppdaterar jag Philips TV-programvaran? (TV-apparater utan Android)

  Publicerad på 2021-06-20

  Situation

  Vi rekommenderar att du uppdaterar programvaran

  • för att få de senaste funktionerna

  • för att förbättra TV:ns funktionalitet.

  Checklista

  Se till att:

  • En bärbar eller stationär dator med USB-port är tillgänglig

  • En tom USB-enhet är tillgänglig

  Svara

  Så här uppdaterar du programvaran på TV-apparaten:

  1. Kontrollera programvaruversionen som för tillfället är installerad på TV:n

  Verifiera programvaran genom att trycka på knappen Hem/Inställningar på fjärrkontrollen och välja:

  Konfiguration > [Programvaruinställningar] > [Information denna programvara] (Current software info)

  eller

  [Snabbinställningar] (Quick settings)> [Uppdatera programvara] (Update software) > [Information denna programvara] (Current software info)

  eller

  Inställningar > [alla inställningar] (All settings) > [Uppdatera programvara] (Update software) > [Information denna programvara] (Current software info)

  2. Öppna en webbläsare

  Gå till Philips webbplats och navigera till produktens supportsida (t.ex. när du läser den här artikeln med vanliga frågor klickar du på ”Support” på navigationspanelen ovan).

  Obs! Se till att du har valt rätt TV-modell.

  3. Kontrollera programvaran på webbsidan

  • Välj alternativet ”Programuppdateringar” (Software updates) på sidan.
  • Den särskilda programvaran för den här TV-modellen visas med versionsnumret.

  4. Kontrollera om ny programvara för TV:n är tillgänglig

  En programvaruuppdatering på TV:n kan utföras om programvaruversionen på webbsidan skiljer sig från TV:ns programvara. En nyare programvaruversion har “högre” siffra.

  Exempel:

  Version 002.155.000 är nyare än version 002.128.000

  Version 003.110.000 är nyare än version 002.128.000

  Obs! en äldre programvaruversion kan inte installeras på TV:n.

  5. Hämta programvarufilen (.zip-fil) på den stationära eller bärbara datorn

  • Läs licensavtalet för slutanvändare noggrant. Klicka på [Jag accepterar] (I accept) för att fortsätta nedladdningen, klicka på [Jag godkänner inte] (I do not accept) för att återgå till föregående sida.

  Om användningsvillkoren accepteras startar nedladdningen automatiskt. Vänta på att nedladdningen avslutas.

  6. Sätt i en tom USB-flashenhet i datorn

  7. "Packa upp" den hämtade programvarufilen till USB

  Extraktion av hämtade filer (uppzipping) kan utföras på olika sätt på olika bärbara eller stationära datorer.

  Exempel:

  Högerklicka på xx_xx.zip och välj [Extrahera till] (Extract to) eller [Extrahera alla] (Extract all). En destination för att spara den extraherade filen begärs. Se till att välja USB-flashminne för att spara filen.

  Obs! Den enda filen på USB-minnet är då ”autorun_xxx.xxx.xxx.xxx.upg”-filen.

  9. Slå på TV-apparaten igen

  Skärmen för programvaruuppdatering visas automatiskt.

  10. Installera programvaran genom att följa anvisningarna på skärmen.

  När du har följt instruktionerna på skärmen laddar TV:n ned och installerar programvaran.

  Obs! Stäng inte av TV:n under programvaruuppdateringen.

  TV:n kommer inte att återställas under en programvaruuppdatering. Inga inställningar eller anslutningar kommer att påverkas.

  Om något problem uppstår när programvaran uppdaterades, kan TV:n installeras om.

  Obs! Alla tidigare installerade kanaler, valda inställningar och inspelade program kommer att gå förlorade.

  Om du vill återställa alla TV-inställningar gör du följande:

  1. Tryck på knappen Hem på TV-apparatens fjärrkontroll och välj ett av följande alternativ beroende på TV-modell:

  Inställning > [TV-inställningar] (TV settings) > [Allmänna inställningar] (General settings) > [Installera om TV] (Reinstall TV)

  eller

  Inställning > [TV-inställningar] (TV settings) > [Installera om TV] (Reinstall TV)

  eller

  Inställningar > [Allmänna inställningar] (General settings) > [Installera om TV] (Reinstall TV)

  1. Starta den första installationen genom att bekräfta med knappen [OK] på fjärrkontrollen.

  2. Följ anvisningarna på skärmen.

  Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: 70PUS6504/12 , 55OLED754/12 , 65OLED754/12 , 65PUS6814/12 , 50PUS6814/12 , 70PUS6704/12 , 75PUS6754/12 , 43PUS6814/12 , 55PUS6814/12 , 65PUS6754/12 , 55PUS6754/12 , 65PUS6804/12 , 43PUS6754/12 , 65PUS6704/12 , 65PUS6554/12 , 55PUS6554/12 , 50PUS6804/12 , 50PUS6754/12 , 55PUS6704/12 , 65PUS6504/12 , 43PUS6554/12 , 58PUS6504/12 , 55PUS6804/12 , 50PUS6554/12 , 43PUS6804/12 , 43PUS6704/12 , 50PUS6704/12 , 50PUS6504/12 , 43PUS6504/12 , 24PHS4354/12 , 24PHS4304/12 , 24PFS5863/12 , 43PFT4203/12 , 50PFT4203/12 , 32PHS4203/12 , 32PHT4203/12 , 49PUS6803/12 , 55PUS6803/12 , 55PUS6753/12 , 50PFS5503/12 , 65PUS6523/12 , 50PFT5503/12 , 50PFS5823/12 , 50PFS5803/12 , 43PFS5503/12 , 50PUS6523/12 , 43PFT5503/12 , 43PFS5823/12 , 43PFS5803/12 , 43PUS6523/12 , 55PUS6523/12 , 32PFS5803/12 , 32PHT4503/12 , 32PHS4503/12 , 65PUS6503/12 , 65PUS6703/12 , 43PUS6703/12 , 55PUS6703/12 , 55PUS6503/12 , 50PUS6703/12 , 50PUS6503/12 , 43PUS6503/12 , 22PFS5403/12 , 32PFT5603/12 , 32PFS5603/12 , 24PFS5603/12 , 24PFT5603/12 , 55PUS6272/05 , 39PHT4112/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 24PFT4022/12 , 32PFT5362/12 , 32PHS4032/12 , 24PFT4032/12 , 32PHT4032/12 , 65PUS6262/12 , 65PUS6162/12 , 43PFS4132/12 , 55PUS6262/12 , 43PUS6262/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 43PUS6162/12 , 49PFT4132/12 , 43PFT4132/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PFT4132/12 , 32PHT5302/12 , 55PUT6201/12 , 32PHT5301/12 , 49PFT5301/12 , 43PFT5301/12 , 65PUS6121/12 , 65PUT6121/12 , 22PFT4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PFS5231/12 , 43PUT6101/12 , 55PUT6101/12 , 55PUS6101/12 , 49PUT6101/12 , 49PUS6101/12 , 48PFT4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PHT4101/12 , 40PFT4111/12 , 32PFT5300/12 , 50PFT5300/12 , 40PFT5300/12 , 40PFS6909/12 , 55PFS6909/12 , 48PFS6909/12 , 42PFT5609/12 , 55PFT5609/12 , 47PFT5609/12 , 47PFS7199/12 , 55PFS7509/12 , 40PFT4509/12 , 32PFT5509/12 , 65PFS7559/12 , 55PFS7189/12 , 48PFS5709/12 , 47PFS7109/12 , 42PFS7509/12 , 42PFS7109/12 , 32PFS5709/12 , 55PFS7199/12 , 48PFS6719/12 , 40PFS5709/12 , 48PFS6609/12 , 55PFS5709/12 , 65PFS6659/12 , 47PFT6309/12 , 47PFS7189/12 , 55PFS7109/12 , 55PFS6609/12 , 50PFT4509/12 , 47PFS7509/12 , 40PFS6719/12 , 40PFS6609/12 . Klicka här för att visa fler produktnummer Klicka här för att visa färre produktnummer

  Letar du efter något annat?

  Upptäck alla alternativ för Philips support

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.