1
Produkter

OLED 8 series Rakbladstunn OLED-TV med 4K UHD och Android

164 cm (65 tum) Ambilight-TV, 4500 Picture Performance Index, HDR perfect WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine 65OLED803/12

Vanliga frågor

Hur uppdaterar jag TV:ns programvara via internet?

Svara
Du uppdaterar TV:ns programvara via TV-menyn på följande vis:

1. Tryck på knappen ”Inställningar” (Settings)

Tryck på knappen ”Inställningar” (Settings) på fjärrkontrollen

2. Välj [Alla inställningar] (All Settings)

Bläddra ned med nedpilen. Då visas alternativet [Alla inställningar] (All settings). Tryck på knappen ”OK” på fjärrkontrollen.

3. Välj [Programvaruuppdatering] (Software update).

Bläddra ned med nedpilen. Alternativet [Programvaruuppdatering] (Software update) visas. Tryck på knappen ”OK” på fjärrkontrollen.

4. Välj [Sök efter uppdateringar] (Search for Updates)

Välj [Sök efter uppdateringar] (Search for Updates) och tryck på knappen ”OK”.

5. Via USB eller internet

Se till att [Internet] är valt och tryck på knappen ”OK”.

6. Välj [Start] (Start)

Välj Starta med pilknapparna och tryck på knappen ”OK”.

7. Välj [Godkänn] (Accept).

Välj Acceptera med pilknapparna och tryck på knappen ”OK”.

8. Vänta 5–15 minuter

• Skärmen blir svart i 5–10 sekunder medan TV:n stänger alla appar.
• Programvaran uppdateras. Meddelandet [Installerar systemuppdatering] (Installing system update) visas och i ett statusfält visas förloppet för uppdateringen av programvaran.
• Uppdateringen tar 5–15 minuter, beroende på internethastighet. Programvaran är ca 1 GB stor.
• När uppdateringen är slutförd blir skärmen svart i 3–5 sekunder.
• Philips-logotypen visas
• När inläsningen på TV:n är klar stänger du först av TV:n (OFF) och startar den sedan igen (ON)

9. Klart!

Programvaran på TV:n är nu uppdaterad.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: 65OLED803/12 , 55OLED803/12 , 50PUS7363/12 , 50PUS7393/12 , 43PUS7363/12 , 55PUS7393/12 , 55PUS7363/12 , 43PUS7393/12 , 65PUS7803/12 , 65PUS8503/12 , 65PUS8303/12 , 75PUS8303/12 , 49PUS7803/12 , 49PUS8303/12 , 75PUS7803/12 , 55PUS7803/12 , 49PUS8503/12 , 55PUS8303/12 , 55PUS8503/12 , 65PUS7303/12 , 65PUS7363/12 , 49PUS7503/12 , 55PUS7503/12 , 50PUS7303/12 , 50PUS7383/12 , 43PUS7303/12 , 55PUS7383/12 , 55PUS7303/12 , 43PUS7383/12 , 65OLED873/12 , 65OLED973/12 , 55PUS8602/12 , 65PUS8602/12 , 65PUS8102/12 , 55POS9002/12 , 65PUS7502/12 , 65PUS6412/12 , 49PUS6482/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 43PUS6412/12 , 55PUS6482/12 , 55PUS6412/12 , 49PUS6412/12 , 32PFT6500/12 , 32PFT5500/12 , 55PFT5500/12 , 48PFT5500/12 , 40PFT5500/12 , 50PUT6400/12 , 55PUT6400/12 , 40PUT6400/12 , 55PFT6510/12 , 40PFT6550/12 , 65PFT6520/12 , 55PFT6550/12 , 50PFT6550/12 , 40PFT6510/12 , 50PFT6510/12 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.