1
Produkter

NEW

OLED 8 series Rakbladstunn OLED-TV med 4K UHD och Android

164 cm (65 tum) Ambilight-TV, 4500 Picture Performance Index, HDR perfect WCG 99 %, P5 Perfect Picture Engine 65OLED803/12

Frequently Asked Questions

Hur uppdaterar jag Philips TV-programvaran?

Situation

Det är bra att uppdatera programvaran:
• när problem uppstår på TV-apparaten
• för att få de senaste funktionerna

Svara

Så här uppdaterar du programvaran på TV-apparaten:

1. Sätt i en tom USB-flashenhet i datorn

• Formatera USB-enheten till FAT32 (högerklicka på > ”Formatera” (Format)

• Observera att uppdateringar till Android-programvaran kan vara upp till ungefär 1 GB. Se till att du har en USB-flashenhet med tillräckligt ledigt utrymme som du kan spara programvaran på

2. Öppna en webbläsare

Gå till Philips webbplats och navigera till produktens supportsida (t.ex. när du läser den här artikeln med vanliga frågor klickar du på ”Support” på navigationspanelen ovan).

Obs! Se till att du har valt rätt TV-modell.

3. Kontrollera programvaran på webbsidan

• Välj alternativet ”Programuppdateringar” (Software updates) på sidan.
• Den särskilda programvaran för den här TV-modellen visas med versionsnumret.

4. Kontrollera TV-apparatens aktuella programvaruversion

Uppdatera bara programvaran om versionen som nämns på webbplatsen är högre än programvaruversionen som är installerad på TV-apparaten. Klicka på filen, godkänn användningsvillkoren och spara filen xx_xx.zip på datorn

5. Zippa upp till USB

Du kan till exempel högerklicka på xx_xx.zip och välja [Extrahera till] (Extract to). Du får en fråga om var du vill spara. Välj USB-flashenheten.

6. Koppla in USB-kabeln i TV:n när den är på

Stäng inte av TV:n under uppdateringen!

9. Vänta 5–15 minuter

• Skärmen blir svart i 5–10 sekunder medan TV:n stänger alla appar.
• Programvaran uppdateras. Ett meddelande visas “Installerar systemuppdatering” och en förloppsindikator visar statusen av programuppdateringen.
• Uppdateringen tar 5–15 minuter beroende på storleken på uppdateringsfilen.

 

• När uppdateringen är slutförd blir skärmen svart i 3–5 sekunder.
• Philips-logotypen visas
• När inläsningen på TV:n är klar stänger du först av TV:n (OFF) och startar den sedan igen (ON)

The information on this page applies to the following models: 65OLED803/12 , 55OLED803/12 , 50PUS7363/12 , 50PUS7393/12 , 43PUS7363/12 , 55PUS7393/12 , 55PUS7363/12 , 43PUS7393/12 , 65PUS7803/12 , 65PUS8503/12 , 65PUS8303/12 , 75PUS8303/12 , 49PUS7803/12 , 49PUS8303/12 , 75PUS7803/12 , 55PUS7803/12 , 49PUS8503/12 , 55PUS8303/12 , 55PUS8503/12 , 65PUS7303/12 , 65PUS7363/12 , 49PUS7503/12 , 55PUS7503/12 , 50PUS7303/12 , 50PUS7383/12 , 43PUS7303/12 , 55PUS7383/12 , 55PUS7303/12 , 43PUS7383/12 , 65OLED873/12 , 65OLED973/12 , 65PUS6412/12 , 43PUS6412/12 , 55PUS6412/12 , 49PUS6412/12 , 55POS901F/12 , 65PUS7601/12 , 75PUS7101/12 , 40PFT5501/12 , 40PFS5501/12 , 32PFT5501/12 , 49PFT5501/12 , 32HFL5011T/12 , 65HFL7011T/12 , 55HFL7011T/12 , 55HFL5011T/12 , 49HFL7011T/12 , 49HFL5011T/12 , 43HFL5011T/12 , 40HFL5011T/12 , 65PUS6521/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 43PUT6401/12 , 55PUT6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6501/12 , 49PUS7101/12 , 65PUS8901/12 , 65PUS8601/12 , 65PUS8700/12 , 55PUS7600/12 , 55PUS8601/12 , 55PUS8700/12 , 32PFT6500/12 , 32PFT5500/12 , 55PFT5500/12 , 48PFT5500/12 , 40PFT5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 50PUT6400/12 , 40PUT6400/12 , 65PUS7120/12 , 55PFT6510/12 , 40PFT6550/12 , 65PFT6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PFT6550/12 , 50PFT6550/12 , 49PUS7170/12 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 43PUS7100/12 , 40PFT6510/12 , 50PFT6510/12 , 49PUS7909/12 , 55PUS8909C/12 , 55PUS7909/12 , 65PUS9109/12 , 65PUS9809/12 , 55PUS9109/12 , 48PFS8109/12 , 48PFS8209/12 , 55PFS8109/12 , 55PFS8209/12 , 55PUS8809/12 . more less

Not what you are looking for?

Did we answer your question?

If not, contact us.