1
Produkter

Avance Collection SoupMaker

1, 2 l med 5 program, Dubbelt hölje i rostfritt stål, Sladd på 1, 2 m, timer, enkelt lås, Häfte med 40 recept HR2202/80

Felsökning

Min Philips SoupMaker fungerar inte när den är ansluten

Om din Philips SoupMaker inte fungerar kan det ha flera olika orsaker. Se nedan hur du själv kan lösa problemet.

Ingredienserna är för stora eller frysta

Skär ingredienserna i små bitar och tina dem helt. När ingredienserna är för stora eller frysta kanske SoupMakern inte fungerar.

MAX-nivån i kannan överskreds

Ta bort ingredienser och se till att ingredienserna fördelas ut jämnt över botten på kannan. Din SoupMaker kanske inte fungerar ordentligt om MAX-nivån överskrids.

Locket är inte ordentligt påsatt och anslutningen förloras vid mixningen

Stäng locket ordentligt i bottenplattan.

Värmeplattan är för varm

Din SoupMaker kan sluta fungera när det händer. Ta bort några av ingredienserna och starta om programmet efter 10 minuter.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HR2202/80 , HR2200/80 , HR2201/80 .

Felsökning
Ström/laddning/batteriets livslängd(1)

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.