1
Produkter

Somneo Sleep and Wake-Up Light Connected

Solnedgång- och soluppgångssimulator, RelaxBreathe - insomningshjälp, Information om sovrumsmiljön i appen HF3672/01

Felsökning

FM-radion på Somneo Sleep & Wake-Up Light fungerar inte

Så här åtgärdar du FM-radion på Philips Somneo Sleep & Wake-Up Light om den inte fungerar.

FM-radions volym på Philips Somneo Sleep & Wake-Up Light är för låg

Öka volymnivån för Philips Somneo Sleep & Wake-Up Light.

FM-radion på Philips Somneo Sleep & Wake-Up Light är inte rätt inställd

Kontrollera om FM-radion på Philips Somneo Sleep & Wake-Up Light är rätt inställd på en radiokanal. Justera frekvensen om det behövs. Ändra antennens position genom att flytta runt den. Se till att du har vecklat ut antennen helt och hållet.

Lösningarna ovan hjälper inte

Kontakta din lokala Philips-kundtjänst för hjälp. Du hittar numret till den lokala kundtjänsten på Philips supportsida.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HF3672/01 , HF3653/01 .

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.