1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Philips support

  Använda den elektriska Philips Avent-bröstpumpen

  Publicerad på 2021-05-06

  Om du är osäker på hur du använder din nya Philips Avent-bröstpump följer du anvisningarna nedan.

  Play Pause

  Stegvisa anvisningar:

  1. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten och se till att bröstet är rent.
  2. Placera bröstpumpen på bröstet. Se till att du centrerar bröstvårtan.
  3. Håll på/av-knappen intryckt tills enheten slås på. Indikatorlamporna tänds för att visa att enheten är i stimuleringsläget.
  4. Bröstpumpen startar i stimuleringsläget och ökar långsamt vakuumet till den senast använda stimuleringssugnivån (eller nivå 5 när den används för första gången).
  5. Körtiden visas på displayen.
  6. Använd knapparna "nivå upp" och "nivå ned" för att ändra sugnivån efter dina önskemål.
  7. Efter 90 sekunder övergår bröstpumpen mjukt till pumpläget och ökar långsamt vakuumet till den senast använda sugnivån (eller nivå 11 när den används för första gången).
  8. Om mjölken börjar rinna tidigare eller om du vill växla från utpumpnings- till stimuleringsläget kan du växla läge med lägesvalknappen.

  Pausa eller stäng av:

  Du kan alltid pausa pumpningssessionen genom att trycka kort på på/av-knappen. Fortsätt genom att trycka kort på på/av-knappen igen.

  Om du vill stänga av bröstpumpen håller du på/av-knappen intryckt tills den stängs av.

  Så här ändrar du sugnivån:

  Använd knapparna "nivå upp" och "nivå ned" för att ändra sugnivån efter dina önskemål. Med ett kort tryck på knappen ökar/minskar sugnivån med en nivå, och med en lång tryckning på knapparna ökar/minskar sugnivåerna snabbt.

  Olika lägen:

  Philips Avent-bröstpumpen har två olika lägen (se symbolerna på bilden nedan):

  • Stimulering: Läge för att stimulera bröstet så att det startar mjölkflödet. Bröstpumpen startar i det här läget.
  • Pumpning: Läge för effektiv mjölkutpumpning när mjölken har börjat rinna. Bröstpumpen växlar automatiskt till det här läget efter 90 sekunder.

  Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SCF395/11 .

  Kontakta Philips

  Vi hjälper gärna till

  Letar du efter något annat?

  Upptäck alla alternativ för Philips support

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.