0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  För ett aktivt
  liv 
  med mindre smärta

  Philips smärtlindring


  Philips sortiment av produkter för smärtlindring kan hjälpa till att lindra muskel-, led- och nervrelatetad smärta utan läkemedel. Philips kliniskt testade tekniklösningar för smärtlindring, som TENS och blått LED-ljus, har tagits fram i samarbete med vårdpersonal.

  Vilken produkt för smärtlindring passar mig?

   

  Har du värk i den övre eller nedre delen av ryggen?

  BlueTouch är den bästa läkemedelsfria lösningen mot smärta i ryggen.  Har du ont på olika delar av kroppen (tex rygg, axlar, armar eller knä)?

  PulseRelief är en TENS-apparat som ger behandling mot muskel- led- och nervrelaterad smärta. Produkterna är trådlösa, så du slipper krångel med sladdar och kan använda dem när som helst.

   

  Philips BlueTouch


  Naturlig smärtlindring utan läkemedel – behandling mot värk och smärta i ryggen

  Helps relieve pain naturally without drugs


  Philips BlueTouch is specially developed for the treatment of mild to moderate muscular back pain, in the upper and lower back. Philips BlueTouch helps the body to heal in a natural manner: without drugs, using the natural healing benefits of light. Without the side effects associated with pain killers.

  BlueTouch lindrar muskulär ryggvärk

   

  Philips BlueTouch är särskilt utvecklad för behandling av mild till måttlig muskulär smärta, i ländryggen och övre delen av ryggen. Philips BlueTouch hjälper kroppen att läka på naturlig väg: genom en innovativ kombination av blått ledljus och välgörande värme. Du slipper bliverkningar som kan uppstå i samband med smärtlindrande tabletter.

   

  How does Philips BlueTouch work?


  Philips BlueTouch uses innovative blue light therapy with a dual effect. It provides soothing warmth and stimulates release of the body’s nitric oxide to increase local blood flow, supporting the body’s natural recovery processes.
  The light intensity level can be adjusted to your own comfort & for personalized treatment.

  Hur fungerar smärtlindring med Philips BlueTouch?

   

  I Philips BlueTouch används innovativ och dubbelverkande ljusterapi med blått ljus. Den ger en lindrande värme och stimulerar kroppens utsöndring av kväveoxid vilket ökar blodflödet lokalt och på så sätt underlättas kroppens naturliga återhämtningsprocess.

  Intensitetsnivån för ljuset kan justeras efter dina egna önskemål.

  Vad innebär smärtlindring med Philips BlueTouch?

  Philips BlueTouch är en smärtlindrande platta som används tillsammans med en fästrem på den övre eller nedre delen av ryggen. 

  Du får en kliniskt bevisad* smärtlindrande behandling med blått led-ljus.

  Om du använder produkten mellan 15 och 30 minuter upp till två gånger om dagen kommer du att känna resultat inom två veckor. 

  Tack vare den sladdlösa designen får du maximal rörelsefrihet och kan utforma din dag utan att BlueTouch hindrar dig från dina vanliga aktiviteter.

  * Prof. Dr. Hubert J. Bardenheuer (universitetskliniken i Heidelberg i Tyskland), 24th Interdisciplinary Congress on Pain Therapy and Palliative Care, Frankfurt/Main, Tyskland, föreläsning den 7 mars 2013 om användningen av BlueTouch för kronisk ryggsmärta i muskulatur/skelett.

  Clinically proven back pain relief

  The results of a double-blind controlled clinical trial show that the use of the pain relief patch with blue LED light can effectively relieve muscular back pain.

  • 80% of patients experienced pain reduction after 3 treatments with Philips BlueTouch.
  • The Pain Relief Patch reduced the pain intensity for approximately 50 percent of patients by 30 percent.
  • Individually, a reduction in pain intensity by up to 50 percent was achieved in comparison to the baseline at the start of the study.

  Kliniskt bevisad smärtlindring av smärta i ryggen

   

  Ont i ländryggen, diskbråck och ryggskott är vanliga problem. Resultat efter en klinisk studie med dubbelt blindtest visar en påtaglig minskning av muskulära ryggsmärtor vid användning av den smärtlindrande plattan med blått LED-ljus. 

  • 80 % av alla patienter upplevde smärtlindring efter tre behandlingar med Philips BlueTouch.
  • Efter användning av smärtlindringsplattan minskade smärtnivån för ungefär 50 % av patienterna med 30 %
  • Individuellt minskade smärtnivån med upp till 50 % jämfört med i början av undersökningen.

  Philips PulseRelief


  Bevisad smärtlindring- helt utan läkemedel

  Help relief musculoskeletal pain in a drug-free way


  Philips PulseRelief and TensRelief are specially developed for the treatment of mild to moderate  musculoskeletal pain, and can be used for a wide range of pains including back pain, shoulder pain and knee pain. The Philips TENS devices offer a drug-free, non-invasive method to relief pain. TENS is a pain relief method recoganised and used by healthcare professionals.

  Effektiv lindring av muskel-, led-, och nervrelaterad smärta

   

  Philips PulseRelief är särskilt utvecklad för behandling av mild till måttlig

  muskel- led- och nervrelaterad smärta och kan användas för många olika typer av smärttillstånd som värk i rygg, axlar och knän. Med Philips TENS-enheter får du en icke-invasiv smärtlindring utan läkemedel. TENS står för transkutan elektrisk nervstimulering och är en vedertagen metod inom sjukvården som används av vårdpersonal världen över.

  Vad är Philips PulseRelief?

   

  Philips PulseRelief är en TENS-apparat som fästs på kroppen och elektroderna ansluts trådlöst till antingen din smarttelefon eller läsplatta. Det innebär att du kan bära enheten bekvämt under kläderna och kan utforma din dag precis som du vill. Upplev en smärtlindring inom bara 15 minuter.

  I Philips PulseRelief används avancerad TENS-teknik som är särskilt anpassad för att främja en varsam och bekväm känsla under behandlingen.

  How do Philips PulseRelief and TensRelief work?


  During TENS treatment, electrical pulses are passed across the surface of skin to activate the underlying nerves. These electrical pulses stimulates the body’s natural ability to suppress pain by blocking the transmission of pain signals to the brain and releasing body own endorphins, allowing the user to move more freely and better enjoy everyday activities.

  Hur fungerar PulseRelief?

   

  Philips PulseRelief använder sig av TENS-teknologi (transkutan elektrisk nervstimulering) som är en kliniskt bevisad metod för smärtlindring. Under behandling med TENS sänds svaga elektriska signaler över huden för att aktivera de underliggande nerverna. Dessa elektriska impulser stimulerar kroppens egen smärtlindrande förmåga genom att blockera överföringen av smärtsignaler till hjärnan, och sätter samtidigt igång produktionen av kroppens eget smärtlindringshormon- endorfiner.

  Effekten blir en omedelbar smärtlindring och gör att användaren kan röra sig mer obehindrat och smärtfritt efter behandling med Philips PulseRelief.

  How do Philips PulseRelief and TensRelief work?


  During TENS treatment, electrical pulses are passed across the surface of skin to activate the underlying nerves. These electrical pulses stimulates the body’s natural ability to suppress pain by blocking the transmission of pain signals to the brain and releasing body own endorphins, allowing the user to move more freely and better enjoy everyday activities.

  Kliniskt bevisat att TENS kan fungera smärtlindrande

   

  TENS används som smärtlindring av många inom vården och har testats kliniskt* som smärtlindring vid måttlig smärta i muskulatur/skelett. Vanliga problem som smärta i ländryggen och skuldror, eller smärta vid förlossning kan lindras av TENS. Vid en TENS-behandling kan kroppens egen endorfinproduktion sättas igång vilket stimulerar kroppens egen smärtlindringsförmåga.**

  Clinically proven that TENS can help relieve your pain


  TENS is widely accepted pain relief treatment by healthcare professionals and has been clinically proven* to help to relieve mild to moderate musculoskeletal pain. Applying TENS treatment can trigger the body to release endorphins thus helping to stimulate the body’s natural ability to suppress pain.**

  * M. Johnson, M. Martinson (2007). Efficacy of electrical nerve stimulation for chronic musculoskeletal pain: A meta-analysis of randomized controlled trials. Pain 130, 157-165. 

  ** K.A. Sluka, D. Walsh (2003). Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation: Basic Science and Clinical Effectiveness. The Journal of Pain. 4 (3): 109-121.

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  You are about to visit a Philips global content page

  Continue

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.