0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Philips support

  Jag kan inte slutföra avkalkningen av Saeco Exprelia.

  Publicerad på 2017-04-06

  Läs följande instruktioner om du inte kan slutföra avkalkningen av Saeco Exprelia espressobryggaren.

  Du kan inte avbryta avkalkningsprocessen genom att koppla bort/stänga av maskinen. När avkalkningsprocessen väl har påbörjats måste den slutföras. Hela avkalkningen tar cirka 35 minuter och består av två delar: En avkalkning och en sköljning.

  1. Töm, rengör och torka av den inre droppbrickan. Sätt sedan tillbaka den

  2. Fyll vattentanken med rent vatten upp till MAX-nivån

  3. Fyll halva mjölkkannan med rent vatten

  4. Placera en behållare under ång-/varmvattensröret och urtappningsröret för kaffe/mjölk

  5. Plugga in maskinen och slå på den genom att ställa in strömbrytaren på maskinens baksida till läget I. Maskinen slås på och går direkt in i standby-läget. Knappen ON/OFF börjar blinka

  6. Tryck på den blinkande ON/OFF-knappen

  7. Maskinen slås på

  8. Om FILL TANK WITH DESCALING SOLUTION (Fyll tanken med avkalkningslösning) visas i teckenfönstret har maskinen avbrutits under avkalkningscykeln

  9. Tryck på knappen OK tills STEP 1/2 DESCALING (Steg 1/2 avkalkning) visas. Maskinen påbörjar urtappningen

  10. Vänta tills RINSE TANK & FILL WITH WATER (Skölj tanken och fyll den med vatten) visas

  11. Följ instruktionerna i teckenfönstret. De vägleder dig genom sköljningen

  12. Om RINSE TANK & FILL WITH WATER (Skölj tanken och fyll den med vatten) visas i teckenfönstret har maskinen avbrutits under sköljcykeln

  13. Tryck på knappen OK tills RINSE TANK & STEP 2/2 RINSING (Skölj tank och steg 2/2 sköljning) visas. Maskinen påbörjar urtappningen

  14. Vänta tills Exprelia visas. Det betyder att maskinen har slutfört avkalkningen och är klar att användas

  Kontakta Philips

  Vi hjälper gärna till

  Letar du efter något annat?

  Upptäck alla alternativ för Philips support

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.