1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Få exakt den support du behöver
  Letar du efter en särskild lösning för din produkt?

  Den röda utropsteckenlampan på min Philips 3000 lyser eller blinkar.

  Om den röda utropsteckenlampan lyser eller blinkar på Philips 3000-espressomaskinen kan det finnas en enkel orsak till detta med en motsvarande lösning.

  Kontrollera hur varningslampan lyser/blinkar, och kontrollera om andra lampor också lyser.

  Se alla möjliga orsaker och lösningar nedan.
  En fullständig översikt över alla betydelser för de olika ljussignalerna finns i användarhandboken för din maskin.

  Varningslampa Philips 3000

  Varningslampan och lampan för inget vatten **blinkar** och knappen ESPRESSO lyser **med ett fast sken**.

  Orsak:
  Det finns luft i systemet.

  Lösning:
  Du måste förbereda kretsen.

  1. Sätt i urtappningspipen för varmvatten och tryck på knappen ESPRESSO. Lampan på knappen ESPRESSO släcks.
  2. Den allmänna varningslampan och lampan för inget vatten blinkar när kretsen förbereds, och lamporna släcks när kretsen förberetts klart.

  Endast varningslamporna lyser **med ett fast sken**.

  Orsak:
  Droppbrickan eller sumplådan är felplacerad eller så har inte serviceluckan stängts ordentligt.

  Lösning:
  Sätt tillbaka droppbrickan med sumplådan i maskinen och stäng serviceluckan.

  Endast varningslampan blinkar **långsamt**.

  Flera orsaker:
  Bryggruppen är inte ordentligt insatt eller urtappningspipen för varmvatten har inte satts i.

  Lösning:
  Sätt tillbaka bryggruppen och se till att den klickar på plats. Sätt i urtappningspipen för varmvatten.

  Varningslampan, lampan för inget vatten, lampan för att sumplådan ska tömmas och lampan för slut på kaffe blinkar **samtidigt.**

  Orsak:
  Maskinen är ur funktion.

  Lösning:
  Stäng av apparaten och slå på den igen efter 30 sekunder. Upprepa denna procedur två eller tre gånger.

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.