1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Produkter

  Sömnapné och ADHD hos barn: finns det någon koppling?

   

  Finns det någon koppling mellan sömnapné och ADHD? Enligt en studie från 2016 i Journal of Clinical Sleep Medicine är det oklart. Fler studier behövs för att förstå kopplingen mellan ADHD och sömnproblem, däribland om bara vissa varianter av ADHD påverkas.

   

  Symtomen på de båda tillstånden kan överlappa varandra. Därför är det viktigt att du kontaktar en läkare och begär en sömnundersökning om du misstänker att ditt barn har ADHD eller sömnapné.

  Symtom på ADHD och sömnapné hos barn

   

  Symtomen på ADHD hos barn innefattar bristande uppmärksamhet, impulsivitet, hyperaktivitet och humörsvängningar (som kan vara knutna till impulsivitet). Det är inte säkert att barn har alla symtom. De kan vara ouppmärksamma eller tankspridda, men inte hyperaktiva. De kan vara impulsiva, men uppmärksamma. Barn med ADHD kan ha svårt att följa instruktioner, avsluta projekt eller tappar ofta bort sina saker.

   

  Symtomen på sömnapné hos barn innefattar de vanliga tecknen som snarkning, andningsuppehåll under sömnen eller att inte känna sig utvilad på morgonen. De kan också flämta efter andan eller hosta i sömnen, andas genom munnen, ha nattskräck eller kissa i sängen.

   

  Sömnapné kan också orsaka sömnbrist. Symtomen på sömnbrist hos barn kan vara hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter, beteendeproblem och dåliga skolresultat.

  Sömnbrist och ADHD

   

  Om du tittar på symtomen på sömnbrist i avsnittet ovan ser du att de i mångt och mycket liknar symtomen på ADHD hos barn. De är till och med så lika att det kan vara svårt att särskilja dem.

   

  Sömnproblem är vanliga hos barn med ADHD. Faktum är att 75 procent av vuxna och barn med ADHD också har sömnsvårigheter.

   

  Så det kan vara svårt att veta vilken kategori ditt barn tillhör. Har barnet sömnapné med sömnbrist som följd, vilket orsakar symtom som liknar ADHD? Eller orsakar barnets ADHD sömnbrist, vilket förvärrar ADHD-symtomen?

  Kopplingen mellan ADHD och dygnsrytmen

   

  Utöver allt detta finns det ytterligare en intressant faktor att uppmärksamma. ADHD kan vara kopplat till störningar i själva dygnsrytmenEn sömnstörning som kan inträffa vid ADHD är fördröjd sömnfas-syndrom. Detta inträffar om dygnsrytmen är rubbad, så att man känner sig pigg på kvällen men har svårt att vakna på morgonen. Detta kan påverka både barn och vuxna.

   

  Forskare försöker ta reda på om störningar i dygnsrytmen kan orsaka ADHD, men mycket forskning återstår.

   

  Professor Andreas Reif vid universitetssjukhuset i Frankfurt säger: ”En störning i dygnsrytmen kan faktiskt vara en kärnmekanism vid ADHD... Mer forskning om sambandet mellan ADHD och den biologiska klockan är därför mycket viktigt för att förbättra patienternas liv och för att belysa mekanismen bakom ADHD.”

   

  Så både sömnapné och en rubbad dygnsrytm skulle alltså kunna orsaka symtom på ADHD.

  På grund av denna överlappning är det viktigt att träffa en läkare

   

  På grund av överlappningen mellan sömnapné, problem med dygnsrytmen och ADHD är det ibland svårt att avgöra vilket problem som kom först. Därför bör du kontakta en läkare om du misstänker att ditt barn har en sömnstörning eller ADHD. Ta upp möjligheten att göra en sömnundersökning, för att fastställa om ditt barn har sömnapné.