1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  • Fördelar med Philips Shop

  • 30 dagars returgaranti

  • 2 års garanti

  Produkter

  Saeco Exprelia Automatisk espressomaskin

  Integrerad mjölkkanna och skummare, Rostfritt stål, Kvarn med 5 justerbara steg HD8854/01

  Felsökning

  Jag kan inte slutföra avkalkningen av Saeco Exprelia.

  Läs följande instruktioner om du inte kan slutföra avkalkningen av Saeco Exprelia espressobryggaren.

  Instruktioner för hur du slutför avkalkningen

  Du kan inte avbryta avkalkningsprocessen genom att koppla bort/stänga av maskinen. När avkalkningsprocessen väl har påbörjats måste den slutföras. Hela avkalkningen tar cirka 35 minuter och består av två delar: En avkalkning och en sköljning.

  1. Töm, rengör och torka av den inre droppbrickan. Sätt sedan tillbaka den

  2. Fyll vattentanken med rent vatten upp till MAX-nivån

  3. Fyll halva mjölkkannan med rent vatten

  4. Placera en behållare under ång-/varmvattensröret och urtappningsröret för kaffe/mjölk

  5. Plugga in maskinen och slå på den genom att ställa in strömbrytaren på maskinens baksida till läget I. Maskinen slås på och går direkt in i standby-läget. Knappen ON/OFF börjar blinka

  6. Tryck på den blinkande ON/OFF-knappen

  7. Maskinen slås på

  8. Om FILL TANK WITH DESCALING SOLUTION (Fyll tanken med avkalkningslösning) visas i teckenfönstret har maskinen avbrutits under avkalkningscykeln

  9. Tryck på knappen OK tills STEP 1/2 DESCALING (Steg 1/2 avkalkning) visas. Maskinen påbörjar urtappningen

  10. Vänta tills RINSE TANK & FILL WITH WATER (Skölj tanken och fyll den med vatten) visas

  11. Följ instruktionerna i teckenfönstret. De vägleder dig genom sköljningen

  12. Om RINSE TANK & FILL WITH WATER (Skölj tanken och fyll den med vatten) visas i teckenfönstret har maskinen avbrutits under sköljcykeln

  13. Tryck på knappen OK tills RINSE TANK & STEP 2/2 RINSING (Skölj tank och steg 2/2 sköljning) visas. Maskinen påbörjar urtappningen

  14. Vänta tills Exprelia visas. Det betyder att maskinen har slutfört avkalkningen och är klar att användas

  Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HD8854/01 , HD8856/01 , HD8857/01 .

  Är detta inte det du söker efter?

  Har vi besvarat din fråga?

  Om inte, kontakta oss.