1
Produkter

7000 series Ultratunn 4K-TV med Android TV™

75 tum, LED-TV med 4K Ultra HD, Quad Core, 16 GB utbyggbart, DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2 75PUS7101/12

Vanliga frågor

Vad kan man göra om SmartTV inte är tillgängligt?

OBS: Informationen i artikeln kan bara visas korrekt om TV:ns modellnummer var inskrivet innan guiden öppnades.
Klicka här för att välja modell och sedan öppna felsökningsguiden på nytt.

OBS: Denna artikel gäller inte för Android TV.

Situation
En av följande situationer uppstår:
• SmartTV är inte tillgängligt
• En inläsningsikon visas men SmartTV läses inte in
• Meddelandet [Philips-servern hittades inte] (Philips Server Not Found) visas
• Meddelandet [Slutför SmartTV-inloggningen genom att stänga av och slå på TV:n igen] (To complete SmartTV sign-in please switch your tv set off and on again) visas
• SmartTV Demoskärmen visas.

Checklista

Se till att:
• Programvaran på TV:n är uppdaterad
• TV:n har en trådlös eller trådad internetanslutning
• Om en trådlös signal används: Den trådlösa signalen har en styrka på minst 80 % mellan televisionsapparaten och den trådlösa åtkomstpunkten
• TV:n var påslagen i minst 3 minuter innan SmartTV-portalen öppnades

OBS: Under underhåll av SmartTV-portalen, är SmartTV-portalen temporärt otillgänglig (Max 6 timmar).

Svar

Olika faktorer kan göra SmartTV otillgängligt. För att verifiera vad som gör att SmartTV inte är tillgängligt, fortsätt med stegen nedan:

1. Utför en strömåterställning

• Starta om TV:n på följande sätt:
• Stäng AV TV-apparaten
• Koppla från stömkabeln från TV:n
• Vänta minst en minut (efter att LED-lampan har slocknat) innan sladden kopplas tillbaka
• Starta TV:n igen.

2. Se till klockinställningen är korrekt

• Tryck på “Hem” knappen på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
Inställning > [Tv-inställningar](TV Settings) > Egna inställningar > Klocka > [Automatiskt klockläge](Automatic clock mode) > Manuell
Eller
Inställning > [TV inställningar](TV Settings) > [Allmänna inställningar/Preferenser](General Settings/Preferences) > Klocka > Manuell
Eller
Inställning > Installation > Klocka > [Automatiskt klockläge](Automatic Clock Mode) > Manuell

• Ställ in rätt tid och datum.

3. Kontrollera televisionsapparatens nätverksinställningar

• Tryck på “Hem”knappen på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:

Inställning > [Nätverksinställningar](Network settings) > [Visa nätverksinställningar](View network settings)
Eller
Inställning > Installation > Nätverk > [Nätverksinställningar](View network settings)

På den här menyn kan följande inställningar konfigureras:

[Nätverksläge]: Den här inställningen ska vara inställd på [DHCP/Automatisk IP] (DHCP/auto IP)
Det här alternativet ser till att TV:n automatiskt uppdaterar anslutningen om routern ändrar apparatens IP-adress

[IP-adress]:
Om IP-adressen börjar med 169 eller 0.0 fortsätter du till steg 5. Det innebär att routern spärrar anslutningen eller inte har någon anslutning till TV-apparaten.

4. Rensa internetminnet

Tryck på “Hem” knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj:
Inställning > [Nätverksinställningar](Network Settings) > [Rensa appminne](Clear Apps memory)/[Rensa internetminnet](Clear Internet Memory)
Eller
Inställning > Installation > [Rensa Net TV minne](Clear Net TV memory)

Cookie-filer och webbhistorik tas bort. Ingen bekräftelse visas.

• Repetera steg 1, vänta 3 minuter för att TV:n ska starta helt och försök att komma åt SmartTV. Om TV:n inte kopplar upp sig mot SmartTV, fortsätt med steg 5

5. Försök med en trådansluten anslutning om en trådlös anslutning används

En trådlös anslutning kan störas av metall, väggar, vatten eller andra enheter.

6. Kontakta internetleverantören

Fråga internetleverantören om routerns säkerhetsinställningar (t.ex. brandvägg eller molnskydd). Åtkomsten till NetTV kan spärras av routern för hemnätverket.

7. Installera om TV-apparaten

Tänk på att inspelningar och kanalinformation kommer att försvinna under ominstallationen
• Tryck på “Hem” knappen på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:
Inställning > [Tv-inställningar](TV Settings) > [Installera om tv](Reinstall TV)
Eller
Inställning > [TV inställningar](TV Settings) > [Allmänna inställningar](General Settings) > [Installera om TV](
Reinstall TV)
• Följ instruktionerna på skärmen

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: 75PUS7101/12 , 49PUK4900/12 , 55PUK4900/12 , 65PUS8700/12 , 55PUS7600/12 , 55PUS8700/12 , 48PFT5500/12 , 55PFT5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PUT6400/12 , 50PUT6400/12 , 65PUS7120/12 , 55PFT6510/12 , 49PUS7100/12 , 65PFT6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7100/12 , 55PFT6550/12 , 50PFT6550/12 , 49PUS7170/12 , 49PUS7150/12 , 50PFT6510/12 , 48PFT630/12 , 55PFT630/12 , 50PFT5300/12 , 48PFS6909/12 , 65PFS5909/12 , 55PFS6909/12 , 49PUS7909/12 , 55PUS8909C/12 , 55PUS7909/12 , 65PUS9109/12 , 65PUS9809/12 , 55PUS9109/12 , 55PFT5609/12 , 55PFS7509/12 , 55PFT5209/12 , 49PUS7809/12 , 55PUS7809/12 , 48PFS8109/12 , 55PUS8809/12 , 55PFS8209/12 , 55PFS8109/12 , 48PFS8209/12 , 55PFS7189/12 , 65PFS7559/12 , 48PFS6719/12 , 55PFS7199/12 , 55PFS5709/12 , 65PFS6659/12 , 50PFT4509/12 , 55PFS7109/12 , 55PFS6609/12 , 55PFL4908T/12 , 65PFL9708S/60 , 65PFL9708S/12 , 55PFL4528T/12 , 50PFL4208T/12 , 55PFL4508T/12 , 50PFL5008T/12 , 50PFL5038T/12 , 55PFL8008S/12 , 55PFL6158S/12 , 55PFL7108S/12 , 55PFL7008S/12 , 55PFL6008S/12 , 55PFL6678S/12 , 55PFL6188S/12 , 55PFL7007T/12 , 55PFL6007T/12 , 55PFL6097T/12 , 55PFL8007T/12 , 55PFL5537T/12 , 55PFL5507T/12 , 55PFL5527T/12 , 50PFL7956T/12 , 50PFL7956H/12 , 55PFL7606T/12 , 55PFL6606T/12 , 55PFL6606H/12 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.