1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Philips support

  Ändra ordning på kanalerna på Philips TV (TPM17.1)

  Publicerad på 2021-06-20

  Situation

  Favoritkanalerna eller de mest använda kanalerna är opraktiskt placerade i listan över installerade kanaler och därför behöver kanalordningen på TV:n ändras.

  Checklista

  Se till att:

  • Kanallistan har installerats på TV:n (ingen digitaldekoder används)

  • Programvaran på TV-apparaten är uppdaterad

  Svara

  Sändningsleverantören tillåter inte att jag ändrar om den fördefinierade kanallistan. Vi rekommenderar att du använder alternativet [Favoritlista] (Favourites list) på TV:n för att skapa en kanallista med den ordning du föredrar.

  1. Skapa en favoritlista:

  Obs! Om en favoritlista redan finns kan du fortsätta med steg 2: [Ordna om i favoritlistan] (Reorder the favourites list)

  • När en TV-kanal syns trycker du på knappen [OK] eller knappen [LIST] på fjärrkontrollen för att öppna kanallistan.

  • Tryck på knappen [+] / [OPTIONS] på fjärrkontrollen.

  • Välj alternativet [Skapa favoritlista] (Create favorites list) och tryck på [OK].

  Favoritlisteredigeraren visas i den vänstra kolumnen med den fullständiga kanallistan. Den högra kolumnen visar de favoritkanaler som valts:

  1:

  • Använd pilknapparna för att markera en kanal i den vänstra kolumnen och tryck på [OK] för att lägga till eller ta bort den från favoritlistan till höger.

  Obs! Kanaler som har markerats som favoritkanaler visas med en bockmarkeringsikon. Bockmarkeringsikonen visas inte längre om en favoritkanal avmarkeras. Detta för att ange att den markerade kanalen inte längre ingår i favoritlistan.

  2–3:

  • För att stänga menyn och spara listan trycker du på knappen [BACK] på fjärrkontrollen

  • TV:n kommer att visa ett fönster där du kan ändra namnet på den nya favoritlistan.

  När du bytt namn på den nya listan stänger du tangentbordet på skärmen på ett av följande två sätt:

  1-2:

  • Tryck på knappen [OK] på fjärrkontrollens QWERTY-tangentbord.

  • Markera den blå pilen på tangentbordet på skärmen och tryck på knappen [OK] på fjärrkontrollens framsida.

  3:

  • För att spara ändringarna och stänga fönstret väljer du Stäng eller Verkställ och trycker på [OK] på fjärrkontrollen.

  4:

  • Klart!

  2. Ordna om i favoritlistan:

  1–3:

  • När en TV-kanal syns trycker du på knappen [OK] på fjärrkontrollen för att öppna kanallistan.

  • Välj det övre fältet där kanallistans namn visas, tryck på [OK] och välj den favoritlista som nyss skapats.

  • TV:n visar nu favoritlistan

  4:

  • Tryck på knappen Options genom att använda pilknapparna och tryck på [OK] eller tryck på knappen [OPTIONS] på fjärrkontrollen.

  5:

  • Välj [Ändra ordning på kanalerna] (Reorder channels) och tryck på [OK].

  6:

  • Markera en kanal som du vill flytta på och tryck på [OK] på fjärrkontrollen.

  7:

  • Flytta kanalen med pilknapparna på fjärrkontrollen och tryck på [OK] för att godkänna dess nya position i favoritlistan. Den valda kanalen infogas i önskat läge.

  8:

  • Tryck på knappen [BACK] på fjärrkontrollen för att spara den nya kanalordningen.

  3. Ta bort en favoritlista

  Gör följande för att ta bort en favoritlista:

  • Öppna favoritlistan som ska tas bort.

  • Välj och tryck på [OK] för att öppna alternativmenyn och välj sedan [ta bort favoritlista] och tryck på [OK].

  • Bekräfta för att ta bort listan.

  • Tryck på knappen [BACK] för att stänga kanallistan.

  4. Byta namn på en favoritlista

  Gör följande för att byta namn på en favoritlista:

  • Öppna favoritlistan du vill byta namn på.

  • Välj och tryck på [OK] för att öppna alternativmenyn och välj sedan [Byt namn på favoritlista] (Rename Favorites List) och tryck på [OK].

  • Använd tangentbordet på baksidan av fjärrkontrollen eller tangentbordet på skärmen för att ta bort det nuvarande namnet och ange ett nytt namn.

  Obs! Tryck på knappen [BACK] för att dölja tangentbordet på skärmen.

  • Välj [Stäng] och tryck på OK.

  Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: 55PUS9104/12 , 65OLED803/12 , 55OLED803/12 , 50PUS7363/12 , 43PUS7363/12 , 55PUS7363/12 , 43PUS7393/12 , 65PUS7803/12 , 65PUS8503/12 , 65PUS8303/12 , 75PUS8303/12 , 49PUS7803/12 , 49PUS8303/12 , 75PUS7803/12 , 55PUS7803/12 , 49PUS8503/12 , 55PUS8303/12 , 55PUS8503/12 , 65PUS7303/12 , 65PUS7363/12 , 49PUS7503/12 , 55PUS7503/12 , 50PUS7303/12 , 50PUS7383/12 , 43PUS7303/12 , 55PUS7383/12 , 55PUS7303/12 , 43PUS7383/12 , 65OLED873/12 , 65OLED973/12 , 55PUS8602/12 , 65PUS8602/12 , 65PUS8102/12 , 55POS9002/12 , 65PUS7502/12 , 65PUS6412/12 , 49PUS6482/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 43PUS6412/12 , 49PUS6412/12 , 55PUS6412/12 , 55PUS6482/12 . Klicka här för att visa fler produktnummer Klicka här för att visa färre produktnummer

  Letar du efter något annat?

  Upptäck alla alternativ för Philips support

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.