1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Philips support

  Om SmartTV inte är tillgänglig i Philips TV

  Publicerad på 2017-08-28

  Situation

  En av följande situationer uppstår:

  • SmartTV är inte tillgänglig

  • En inläsningsikon visas men SmartTV läses inte in

  • Meddelandet [Philips-servern hittades inte] (Philips Server Not Found) visas

  • Meddelandet [Slutför SmartTV-inloggningen genom att stänga av och slå på TV-apparaten igen] (To complete SmartTV sign-in please switch your tv set off and on again) visas

  • Demoskärmen för SmartTV visas

  Checklista

  Se till att:

  • Programvaran på TV:n är uppdaterad

  • TV:n har en trådansluten eller trådlös anslutning

  • Om en trådlös signal används: Den trådlösa signalen har en styrka på minst 80 % mellan TV:n och den trådlösa åtkomstpunkten

  • TV:n var påslagen i minst tre minuter innan SmartTV-portalen användes

  Obs! Vid underhåll av SmartTV-portalen är SmartTV tillfälligt otillgänglig (upp till maximalt sex timmar).

  Svara

  Olika faktorer kan orsaka att Smart TV inte är tillgänglig. Kontrollera vad som orsakat att Smart TV-portalen har blockerats genom att fortsätta med felsökningsstegen nedan:

  1. Utför en strömåterställning

  • Starta om TV:n så här:
  • Stäng av TV:n
  ● Koppla ur TV:ns strömkabel
  ● Vänta i minst en minut (efter att lysdioden har slocknat) innan du återansluter strömkabeln
  • Slå på TV:n igen

  2. Se till klockinställningen är korrekt

  • Tryck på knappen [Settings] på TV:ns fjärrkontroll och välj:

  [Alla inställningar] (All Settings) > [Region och språk] (Region and language) > Klocka > [Automatiskt klockläge] (Auto clock mode) > Manuellt

  • Ställ in rätt tid och datum

  3. Kontrollera TV-apparatens nätverksinställningar

  • Tryck på knappen [Settings] på TV:ns fjärrkontroll och välj:

  Alla Inställningar > Nätverk > [Visa nätverksinställningar] (View network settings)

  På den här menyn kan följande inställningar konfigureras:

  [Nätverksläge] (Network mode): Den här inställningen ska vara inställd på [DHCP/Automatisk IP] (DHCP/auto IP)

  Det här alternativet ser till att TV:n automatiskt uppdaterar anslutningen om routern ändrar TV:ns IP-adress.

  [IP-adress] (IP address):

  Om IP-adressen börjar med 169 eller 0.0 innebär det att routern spärrar anslutningen eller inte har någon anslutning till TV:n. Fortsätt till steg 5.

  4. Rensa internetminnet

  • Tryck på knappen [Settings] på TV:ns fjärrkontroll och välj:

  [Alla inställningar] (All settings) > Nätverk > [Rensa internetminne] (Clear Internet memory)

  Cookie-filer och webbhistorik tas bort. Ingen bekräftelse visas.

  • Upprepa steg 1, vänta tre minuter innan TV:n startat helt och försök att få åtkomst till SmartTV. Om TV:n inte ansluter till SmartTV fortsätter du med steg 5.

  5. Försök med en trådansluten anslutning om en trådlös anslutning används

  En trådlös anslutning kan störas av metall, väggar, vatten eller andra enheter.

  6. Kontakta internetleverantören

  Åtkomsten till SmartTV kan spärras av hemnätverkets router. Internetleverantören kan hjälpa till att kontrollera routerns säkerhetsinställningar (t.ex. brandvägg eller molnskydd).

  7. Installera om TV:n

  Var medveten om att inspelningar och kanalinformation förloras under ominstallationen.

  • Tryck på knappen [Home] på TV-apparatens fjärrkontroll och välj:

  Inställningar > [Allmänna inställningar] (General Settings) > [Installera om TV] (Reinstall TV)

  • Följ anvisningarna på skärmen.

  Letar du efter något annat?

  Upptäck alla alternativ för Philips support

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.