0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Philips support

  Vad ska jag göra när TV-apparaten inte reagerar på den infraröda fjärrkontrollen?

  Publicerad på 2021-06-20

  Situation

  TV: n svarar inte på Philips fjärrkontrollkommandon.

  Checklista

  Säkerställ att:

  • originalfjärrkontrollen används (inte en universalfjärrkontroll)

  Svar

  För att ta reda på varför fjärrkontrollen inte svara på kommandon, följ dessa steg:

  1. Verifiera om TV-apparatens AV/PÅ-knapp fungerar.

  Tryck på knappen/joysticken på baksidan av TV:n för att kontrollera om den reagerar.

  Reagerar TV:n på knappen på själva TV:n?

  • Ja, fortsätt med steg 2 för att kontrollera funktionaliteten på fjärrkontrollen

  • Nej, fortsätt med steg 3 för att kontrollera om TV:ns funktionalitet kan återställas.

  2. Verifiera fjärrkontrollens funktionalitet.

  Fortsätt som följer för att kontrollera om fjärrkontrollen fungerar normalt.

  2.1 Byt batterier

  Placera de nya batterierna i fjärrkontrollen, företrädesvis icke laddningsbara alkaliska batterier.

  2.2 Kameratest

  Testa fjärrkontrollen med en digitalkamera eller kamera på en smart enhet. Infrarött ljus kan inte ses av det mänskliga ögat, men det syns om man tittar genom skärmen på en kamera eller smart enhet.

  Notera: Följande steg kommer inte att fungera med en iPhone/iPad kamera. Dessa har IR-filter.

  • Starta kameran

  • Peka den infraröda lampan på fjärrkontrollen mot linsen på kameran.

  • Tryck på en knapp på fjärrkontrollen

  Ett vitt ljus bör synas på skärmen på kameran när en knapp trycks ner på fjärrkontrollen.

  2.3 Lyser LED-lampan på TV:n upp när en knapp på fjärrkontrollen trycks in?

  • Nej, LED-lampan lyser inte upp, fjärrkontrollen (eller batterierna) fungerar inte som de ska. Fortsätt med steg 4.

  • Jal, Fjärrkontrollen fungerar normalt; om TV:n fortfarande inte svarar på fjärrkontrollen, fortsätt med steg 3.

  3. Verifiera TV:ns funktionalitet.

  Fortsätt som följer för att kontrollera om TV:ns funktionalitet kan återställas:

  Utför strömåterställning

  • Koppla bort alla kablar och tillbehör från TV:n, såsom:

  antennkabel, HDMI-kablar, CI+ modul, surroundsystem, osv.

  • Koppla bårt strömkontakten från vägguttaget och vänta en minut efter att LED-lampan har slocknat. Efter en minut, koppla endast tillbaka strömkontakten. Starta TV-apparaten med fjärrkontrollen, om TV-apparaten inte reagerar, tryck på knappen/joysticken på TV:n för att starta den.

  Om TV:n startar och fjärrkontrollen fungerar, kan du koppla tillbaka de externa enheterna igen, en efter en. Kolla efter varje ny inkopplat enhet om fjärrkontrollen fortfarande fungerar som den ska. En extern enhet kan vara anledningen till detta problem. Säkerställ att mjukvaran i TV:n är uppdaterad.

  Klicka här för att besöka Philips supprthemsida och hitta den senaste mjukvaruversionen samt instruktioner för att uppdatera TV:n, eller fortsätt med den relaterade artikeln nedan: ”Software Update”.

  Om TV:n inte startar eller fortfarande inte svara på fjärrkontrollen, fortsätt med steg 4.

  TIPS

  Installera Android TV remote app på en smartphone eller surfplatta för att styra TV:n

  För att kunna styra TV:n även när fjärrkontrollen inte fungerar fortsätt som följer:

  • Installera Android TV remote app på en smartenhet:

  Öppna denna länk i smartenheten för att ladda ner PlayStore appen [Androidenheter]

  Öppna denna länk i smartenheten för att ladda ner iTunes app [iOS-enheter]

  • Para ihop appen och TV-apparaten genom att klicka på TV:ns modellnamn. Skriv in koden som visas på TV-skärmen i appen.

  • TV:n kan nu styras via appen på smartenheten.

  4. Kontakta Philips TV Support

  Efter stegen ovan, om problemet kvarstår, kontakta den dedikerade Philips TV Support avdelningen. Om möjligt, ha gärna följande information redo:

  • Modellnummer på TV-apparaten

  • Serienummer på TV-apparaten

  • Inköpsdatum

  • Referensnummer för denna artikel: ID01430

  Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: 65PUS8204/12 , 50PUS8204/12 , 55PUS8204/12 , 70PUS6504/12 , 55OLED934/12 , 65OLED934/12 , 55OLED754/12 , 65OLED754/12 , 65OLED854/12 , 65OLED984/12 , 55OLED854/12 , 65OLED804/12 , 55OLED804/12 , 65PUS6814/12 , 50PUS6814/12 , 70PUS7304/12 , 70PUS6704/12 , 58PUS7304/12 , 75PUS6754/12 , 75PUS7354/12 , 43PUS6814/12 , 65PUS7354/12 , 65PUS7304/12 , 55PUS6814/12 , 50PUS7334/12 , 50PUS7354/12 , 65PUS6754/12 , 50PUS7304/12 , 55PUS6754/12 , 50PUS8804/12 , 50PUS7504/12 , 43PUS7354/12 , 55PUS8804/12 , 55PUS7504/12 , 55PUS7334/12 , 43PUS7334/12 , 65PUS6804/12 , 55PUS7354/12 , 43PUS6754/12 , 65PUS6704/12 , 65PUS6554/12 , 55PUS7304/12 , 55PUS6554/12 , 50PUS6804/12 , 50PUS6754/12 , 43PUS7304/12 , 55PUS6704/12 , 65PUS6504/12 , 43PUS6554/12 , 58PUS6504/12 , 55PUS6804/12 , 50PUS6554/12 , 43PUS6804/12 , 43PUS6704/12 , 50PUS6704/12 , 50PUS6504/12 , 43PUS6504/12 , 55PUS9104/12 , 24PHS4354/12 , 24PHS4304/12 , 65OLED803/12 , 24PFS5863/12 , 55OLED803/12 , 49PUS6803/12 , 50PUS7363/12 , 55PUS6803/12 , 43PUS7363/12 , 55PUS7363/12 , 43PUS7393/12 , 55PUS6753/12 , 65PUS7803/12 , 65PUS8503/12 , 65PUS8303/12 , 50PFS5503/12 , 75PUS8303/12 , 65PUS6523/12 , 50PFT5503/12 , 50PFS5823/12 , 50PFS5803/12 , 43PFS5503/12 , 50PUS6523/12 , 49PUS7803/12 , 43PFT5503/12 , 43PFS5823/12 , 43PFS5803/12 , 43PUS6523/12 , 75PUS7803/12 , 55PUS7803/12 , 55PUS6523/12 , 49PUS8503/12 , 49PUS8303/12 , 32PFS5803/12 , 55PUS8503/12 , 55PUS8303/12 , 32PHT4503/12 , 32PHS4503/12 , 65PUS6503/12 , 65PUS7363/12 , 65PUS7303/12 , 65PUS6703/12 , 43PUS6703/12 , 55PUS7503/12 , 55PUS6703/12 , 55PUS6503/12 , 50PUS6703/12 , 50PUS6503/12 , 49PUS7503/12 , 43PUS6503/12 , 50PUS7383/12 , 50PUS7303/12 , 22PFS5403/12 , 55PUS7383/12 , 55PUS7303/12 , 43PUS7383/12 , 43PUS7303/12 , 32PFT5603/12 , 32PFS5603/12 , 24PFS5603/12 , 24PFT5603/12 , 65OLED873/12 , 65OLED973/12 , 55PUS8602/12 , 65PUS8602/12 , 55PUS6272/05 , 65PUS8102/12 , 39PHT4112/12 , 50PUS6262/12 , 50PUS6162/12 , 55POS9002/12 , 24PFT4022/12 , 32PFT5362/12 , 65PUS7502/12 , 32PHS4032/12 , 24PFT4032/12 , 65PUS6412/12 , 32PHT4032/12 , 65PUS6262/12 , 65PUS6162/12 , 55PUS7502/12 , 49PUS7502/12 , 49PUS6482/12 , 43PFS4132/12 , 55PUS6482/12 , 55PUS6412/12 , 55PUS6262/12 , 49PUS6412/12 , 43PUS6412/12 , 43PUS6262/12 , 55PUT6162/12 , 55PUS6162/12 , 49PUS6262/12 , 43PUS6162/12 , 49PFT4132/12 , 43PFT4132/12 , 43PUS6432/12 , 22PFT4232/12 , 32PHT4132/12 , 32PFT4132/12 , 32PHT5302/12 , 55PUS7272/12 , 49PUS7272/12 , 43PUS7202/12 , 49PUS6432/12 , 55PUS6432/12 , 55POS901F/12 , 55PUT6201/12 , 32PHT5301/12 , 49PFT5301/12 , 43PFT5301/12 , 65PUS6121/12 , 65PUT6121/12 , 22PFT4031/12 , 49PFS4131/12 , 43PFS4131/12 , 32PHS4131/12 , 32PFS4131/12 , 24PHT4031/12 , 24PFS5231/12 , 65PUS7601/12 , 55PUS6031/12 , 32PFS6402/12 , 75PUS7101/12 , 40PFT5501/12 , 55PUT6101/12 , 55PUS6101/12 , 49PUT6101/12 , 49PUS6101/12 , 43PUT6101/12 , 40PFS5501/12 , 32PFT5501/12 , 49PFT5501/12 , 48PFT4101/12 , 32PFT4101/12 , 32PHT4101/12 , 65PUS6521/12 , 40PFT4111/12 , 49PUS6401/12 , 43PUS6501/12 , 55PUS7181/12 , 55PUS6401/12 , 49PUS7181/12 , 65PUS7101/12 , 49PUS6501/12 , 49PUS6561/12 , 49PUS6551/12 , 43PUT6401/12 , 55PUT6401/12 , 49PUT6401/12 , 32PFS6401/12 , 55PUS7101/12 , 55PUS6561/12 , 55PUS6551/12 , 55PUS6501/12 , 49PUS7101/12 , 43PUK4900/12 , 55PUK4900/12 , 49PUK4900/12 , 43PUT4900/12 , 65PUS8700/12 , 55PUS7600/12 , 55PUS8700/12 , 32PFT6500/12 , 32PFT5500/12 , 55PFT5500/12 , 40PFT5500/12 , 48PUS7600/12 , 65PUS7600/12 , 55PFT6510/12 , 40PFT6550/12 , 65PFT6520/12 , 55PUS7170/12 , 55PUS7150/12 , 55PUS7100/12 , 55PFT6550/12 , 50PFT6550/12 , 49PUS7170/12 , 49PUS7150/12 , 49PUS7100/12 , 43PUS7150/12 , 43PUS7100/12 , 40PFT6510/12 , 50PFT6510/12 , 32PHT4200/12 , 55PFT630/12 , 48PFT630/12 , 40PFT630/12 , 40PFT4200/12 , 32PFT5300/12 , 50PFT5300/12 , 40PFT5300/12 , 40PFT4100/12 , 32PFT4100/12 , 32PHT4100/12 , 22PFT4000/12 , 24PHT4000/12 , 24PHT5210/12 . Klicka här för att visa fler produktnummer Klicka här för att visa färre produktnummer

  Letar du efter något annat?

  Upptäck alla alternativ för Philips support

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.